Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inspire Invest AS
Juridisk navn:  Inspire Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67815204
Postboks 307 Veritasveien 20 Fax:
1323 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 960115473
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/30/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sanntid As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.41%
Resultat  
  
-46.15%
Egenkapital  
  
64.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.065.000 1.409.000 611.000 506.000 626.000
Resultat: 497.000 923.000 -59.000 -186.000 -475.000
Egenkapital: 193.000 117.000 -1.003.000 -944.000 -758.000
Regnskap for  Inspire Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.065.000 1.409.000 611.000 506.000 626.000
Driftskostnader -552.000 -483.000 -670.000 -384.000 -352.000
Driftsresultat 513.000 925.000 -59.000 122.000 274.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -2.000 0 -308.000 -748.000
Finans -15.000 -2.000 1.000 -308.000 -748.000
Resultat før skatt 497.000 923.000 -59.000 -186.000 -475.000
Skattekostnad -124.000 -221.000 0 0 0
Årsresultat 373.000 702.000 -59.000 -186.000 -475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 880.000 400.000 317.000 393.000 525.000
Sum omløpsmidler 1.952.000 1.873.000 599.000 321.000 417.000
Sum eiendeler 2.832.000 2.273.000 916.000 714.000 942.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -401.000 -1.103.000 -1.044.000 -858.000
Sum egenkapital 193.000 117.000 -1.003.000 -944.000 -758.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.639.000 2.156.000 1.919.000 1.657.000 1.700.000
Sum gjeld og egenkapital 2.832.000 2.273.000 916.000 713.000 942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.065.000 1.409.000 611.000 506.000 626.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.065.000 1.409.000 611.000 506.000 626.000
Varekostnad 0 -9.000 -9.000 0
Lønninger -156.000 -104.000 -459.000 -157.000 -173.000
Avskrivning -55.000 -132.000 0 0 0
Nedskrivning 0 -132.000 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -247.000 -70.000 -218.000 -179.000
Driftskostnader -552.000 -483.000 -670.000 -384.000 -352.000
Driftsresultat 513.000 925.000 -59.000 122.000 274.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -2.000 0 -308.000 -748.000
Finans -15.000 -2.000 1.000 -308.000 -748.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 373.000 702.000 -59.000 -186.000 -475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 55.000 187.000 320.000 452.000
Sum finansielle anleggsmidler 880.000 345.000 130.000 73.000 73.000
Sum anleggsmidler 880.000 400.000 317.000 393.000 525.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.667.000 1.652.000 368.000 144.000 123.000
Andre fordringer 5.000 207.000 137.000 135.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 19.000 24.000 39.000 160.000
Sum omløpsmidler 1.952.000 1.873.000 599.000 321.000 417.000
Sum eiendeler 2.832.000 2.273.000 916.000 714.000 942.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -401.000 -1.103.000 -1.044.000 -858.000
Sum egenkapital 193.000 117.000 -1.003.000 -944.000 -758.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.250.000 842.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 47.000 39.000 31.000 20.000
Betalbar skatt -7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 126.000 42.000 18.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.259.000 1.149.000 1.838.000 1.608.000 1.659.000
Sum kortsiktig gjeld 2.639.000 2.156.000 1.919.000 1.657.000 1.700.000
Sum gjeld og egenkapital 2.832.000 2.273.000 916.000 713.000 942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -687.000 -283.000 -1.320.000 -1.336.000 -1.283.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.3 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.3 0.2 0.2
Soliditet 6.8 5.1 -109.5 -132.4 -80.5
Resultatgrad 48.2 65.6 -9.7 24.1 43.8
Rentedekningsgrad 32.1 462.5 0.4 0.4
Gjeldsgrad 13.7 18.4 -1.9 -1.8 -2.2
Total kapitalrentabilitet 18.1 40.7 -6.3 17.1 29.1
Signatur
16.12.2021
STYRETS FORMANN ELLER TO AV STYRETS MEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
16.12.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex