Institutt For Energiteknikk
Juridisk navn:  Institutt For Energiteknikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63806000
Postboks 40 Instituttveien 18 Fax:
2027 Kjeller 2007 Kjeller
Fylke: Kommune: www.ife.no
Akershus Lillestrøm
Org.nr: 959432538
Aksjekapital: 18.000.000 NOK
Antall ansatte: 641
Etableringsdato: 9/25/1953
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.94%
Resultat  
  
-160.36%
Egenkapital  
  
-3.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.257.805.000 1.144.037.000 1.108.569.000 1.071.969.000 1.074.583.000
Resultat: -15.070.000 24.966.000 33.015.000 47.174.000 21.521.000
Egenkapital: 382.207.000 397.277.000 372.310.000 339.296.000 292.121.000
Regnskap for  Institutt For Energiteknikk
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.257.805.000 1.144.037.000 1.108.569.000 1.071.969.000 1.074.583.000
Driftskostnader -1.275.640.000 -1.119.327.000 -1.075.146.000 -1.026.377.000 -1.052.912.000
Driftsresultat -17.835.000 24.710.000 33.423.000 45.592.000 21.671.000
Finansinntekter 7.426.000 1.474.000 2.739.000 3.482.000 1.675.000
Finanskostnader -4.661.000 -1.218.000 -3.147.000 -1.900.000 -1.825.000
Finans 2.765.000 256.000 -408.000 1.582.000 -150.000
Resultat før skatt -15.070.000 24.966.000 33.015.000 47.174.000 21.521.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -15.070.000 24.966.000 33.015.000 47.174.000 21.521.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 298.692.000 280.851.000 254.901.000 242.114.000 239.684.000
Sum omløpsmidler 571.078.000 579.821.000 548.680.000 503.193.000 342.465.000
Sum eiendeler 869.770.000 860.672.000 803.581.000 745.307.000 582.149.000
Sum opptjent egenkapital 364.207.000 379.277.000 354.310.000 321.296.000 274.121.000
Sum egenkapital 382.207.000 397.277.000 372.310.000 339.296.000 292.121.000
Sum langsiktig gjeld 14.349.000 12.894.000 3.472.000 1.737.000 0
Sum kortsiktig gjeld 473.214.000 450.501.000 427.799.000 404.274.000 290.028.000
Sum gjeld og egenkapital 869.770.000 860.672.000 803.581.000 745.307.000 582.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.254.623.000 693.248.000 1.107.841.000 1.070.530.000 1.072.490.000
Andre inntekter 3.182.000 450.789.000 728.000 1.439.000 2.093.000
Driftsinntekter 1.257.805.000 1.144.037.000 1.108.569.000 1.071.969.000 1.074.583.000
Varekostnad -105.549.000 -101.425.000 -96.060.000 -62.938.000 -70.350.000
Lønninger -715.849.000 -638.684.000 -602.581.000 -598.513.000 -575.914.000
Avskrivning -26.611.000 -26.393.000 -26.750.000 -22.468.000 -25.539.000
Nedskrivning -457.000 -395.000 -6.235.000 -15.566.000
Andre driftskostnader -427.631.000 -352.368.000 -349.360.000 -336.223.000 -365.543.000
Driftskostnader -1.275.640.000 -1.119.327.000 -1.075.146.000 -1.026.377.000 -1.052.912.000
Driftsresultat -17.835.000 24.710.000 33.423.000 45.592.000 21.671.000
Finansinntekter 7.426.000 1.474.000 2.739.000 3.482.000 1.675.000
Finanskostnader -4.661.000 -1.218.000 -3.147.000 -1.900.000 -1.825.000
Finans 2.765.000 256.000 -408.000 1.582.000 -150.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -15.070.000 24.966.000 33.015.000 47.174.000 21.521.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 49.000 49.000 0 0
Fast eiendom 155.198.000 154.785.000 133.499.000 141.257.000 152.592.000
Maskiner anlegg 112.968.000 42.999.000 66.266.000 42.854.000
Driftsløsøre 91.857.000 42.843.000 0 6.709.000
Sum varige driftsmidler 268.166.000 246.642.000 219.341.000 207.523.000 202.155.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.477.000 34.160.000 35.511.000 34.591.000 37.529.000
Sum anleggsmidler 298.692.000 280.851.000 254.901.000 242.114.000 239.684.000
Varebeholdning 30.728.000 26.327.000 26.118.000 32.816.000 39.387.000
Kundefordringer 201.718.000 162.111.000 127.806.000 184.942.000 184.656.000
Andre fordringer 39.762.000 93.337.000 51.042.000 6.485.000 4.740.000
Sum investeringer 173.062.000 25.176.000 0 0
Kasse, bank 125.808.000 298.046.000 318.538.000 278.950.000 113.682.000
Sum omløpsmidler 571.078.000 579.821.000 548.680.000 503.193.000 342.465.000
Sum eiendeler 869.770.000 860.672.000 803.581.000 745.307.000 582.149.000
Sum opptjent egenkapital 364.207.000 379.277.000 354.310.000 321.296.000 274.121.000
Sum egenkapital 382.207.000 397.277.000 372.310.000 339.296.000 292.121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.349.000 12.894.000 3.472.000 1.737.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.349.000 12.894.000 3.472.000 1.737.000 0
Leverandørgjeld 53.783.000 95.966.000 87.824.000 70.953.000 59.913.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.443.000 56.523.000 50.361.000 58.423.000 55.398.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 357.988.000 298.012.000 289.614.000 274.898.000 174.717.000
Sum kortsiktig gjeld 473.214.000 450.501.000 427.799.000 404.274.000 290.028.000
Sum gjeld og egenkapital 869.770.000 860.672.000 803.581.000 745.307.000 582.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.864.000 129.320.000 120.881.000 98.919.000 52.437.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.2 1
Soliditet 43.9 46.2 46.3 45.5 50.2
Resultatgrad -1.4 2.2 3.0 4.3 2
Rentedekningsgrad -3.8 20.3 10.6 2 11.9
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.2 1.2 1
Total kapitalrentabilitet -1.2 3.0 4.5 6.6 4
Signatur
29.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2021
Administrerende direktør.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Institutt For Energiteknikk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex