Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Institutt For Prosessutvikling Og Arbeidsflyt As
Juridisk navn:  Institutt For Prosessutvikling Og Arbeidsflyt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91625236
Troldhaugvegen 56 Troldhaugvegen 56 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979548443
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.16%
Resultat  
  
-25.3%
Egenkapital  
  
32.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 74.000 103.000 61.000 61.000 79.000
Resultat: 62.000 83.000 47.000 37.000 -15.000
Egenkapital: 198.000 149.000 86.000 121.000 90.000
Regnskap for  Institutt For Prosessutvikling Og Arbeidsflyt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 74.000 103.000 61.000 61.000 79.000
Driftskostnader -12.000 -18.000 -13.000 -25.000 -95.000
Driftsresultat 62.000 85.000 47.000 36.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0
Resultat før skatt 62.000 83.000 47.000 37.000 -15.000
Skattekostnad -13.000 -19.000 -11.000 -5.000 0
Årsresultat 49.000 63.000 36.000 31.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 5.000 12.000 18.000
Sum omløpsmidler 219.000 176.000 99.000 134.000 119.000
Sum eiendeler 219.000 176.000 104.000 146.000 137.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 119.000 56.000 21.000 -10.000
Sum egenkapital 198.000 149.000 86.000 121.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 27.000 19.000 25.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 219.000 176.000 105.000 147.000 137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.000 103.000 61.000 61.000 79.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 74.000 103.000 61.000 61.000 79.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 -71.000
Avskrivning -5.000 -6.000 -6.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -13.000 -7.000 -18.000 -23.000
Driftskostnader -12.000 -18.000 -13.000 -25.000 -95.000
Driftsresultat 62.000 85.000 47.000 36.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 63.000 36.000 31.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 12.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 12.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 5.000 12.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 32.000 20.000 43.000 20.000
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 142.000 78.000 90.000 98.000
Sum omløpsmidler 219.000 176.000 99.000 134.000 119.000
Sum eiendeler 219.000 176.000 104.000 146.000 137.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 119.000 56.000 21.000 -10.000
Sum egenkapital 198.000 149.000 86.000 121.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 13.000 19.000 11.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 41.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 7.000 7.000 20.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 27.000 19.000 25.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 219.000 176.000 105.000 147.000 137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000 149.000 80.000 109.000 72.000
Likviditetsgrad 1 10.4 6.5 5.2 5.4 2.5
Likviditetsgrad 2 10.4 6.5 5.2 5.4 2.5
Soliditet 90.4 84.7 81.9 82.3 65.7
Resultatgrad 83.8 82.5 7 5
Rentedekningsgrad 42.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 28.3 48.3 44.8 24.5 -10.9
Signatur
16.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex