Intactiw AS
Juridisk navn:  Intactiw AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51530731
Postboks 386 Sentrum Strandkaien 61 Fax: 51530731
4002 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 983737595
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2001 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.03%
Resultat  
  
-7.26%
Egenkapital  
  
85.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 190.000 145.000 45.000 0 0
Resultat: 115.000 124.000 32.000 -12.000 0
Egenkapital: -20.000 -135.000 -259.000 -291.000 -279.000
Regnskap for  Intactiw AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 190.000 145.000 45.000 0 0
Driftskostnader -75.000 -20.000 -13.000 -12.000 0
Driftsresultat 115.000 125.000 32.000 -12.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 115.000 124.000 32.000 -12.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 115.000 124.000 32.000 -12.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 113.000 82.000 46.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 113.000 82.000 46.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -270.000 -385.000 -509.000 -541.000 -529.000
Sum egenkapital -20.000 -135.000 -259.000 -291.000 -279.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 217.000 305.000 292.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 82.000 46.000 1.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.000 145.000 45.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 190.000 145.000 45.000 0 0
Varekostnad -30.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -20.000 -13.000 -12.000 0
Driftskostnader -75.000 -20.000 -13.000 -12.000 0
Driftsresultat 115.000 125.000 32.000 -12.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 115.000 124.000 32.000 -12.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 45.000 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 108.000 82.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 113.000 82.000 46.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 113.000 82.000 46.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -270.000 -385.000 -509.000 -541.000 -529.000
Sum egenkapital -20.000 -135.000 -259.000 -291.000 -279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 32.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 185.000 305.000 292.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 217.000 305.000 292.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 82.000 46.000 1.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 -135.000 -259.000 -291.000 -279.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 0.2 0 0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.2 0 0
Soliditet -17.7 -164.6
Resultatgrad 60.5 86.2 71.1
Rentedekningsgrad 125.0
Gjeldsgrad -6.7 -1.6 -1.2
Total kapitalrentabilitet 101.8 152.4 69.6 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex