Integrated Cooperative Solutions AS
Juridisk navn:  Integrated Cooperative Solutions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23897540
Sandakerveien 24C Sandakerveien 24C Fax: 23897541
0473 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990374406
Aksjekapital: 992.454 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/27/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.42%
Resultat  
  
326.74%
Egenkapital  
  
120.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.999.000 19.486.000 16.440.000 6.521.000 9.467.000
Resultat: 1.532.000 359.000 -4.837.000 -4.454.000 -607.000
Egenkapital: 2.807.000 1.275.000 1.159.000 6.272.000 12.726.000
Regnskap for  Integrated Cooperative Solutions AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.999.000 19.486.000 16.440.000 6.521.000 9.467.000
Driftskostnader -10.250.000 -19.070.000 -21.102.000 -10.488.000 -9.937.000
Driftsresultat 1.750.000 417.000 -4.662.000 -3.966.000 -469.000
Finansinntekter 75.000 171.000 -11.000 66.000 17.000
Finanskostnader -294.000 -229.000 -164.000 -554.000 -153.000
Finans -219.000 -58.000 -175.000 -488.000 -136.000
Resultat før skatt 1.532.000 359.000 -4.837.000 -4.454.000 -607.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.532.000 359.000 -4.837.000 -4.454.000 -607.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.940.000 3.270.000 1.789.000 4.990.000 5.198.000
Sum omløpsmidler 3.253.000 2.888.000 4.201.000 3.496.000 8.387.000
Sum eiendeler 8.193.000 6.158.000 5.990.000 8.486.000 13.585.000
Sum opptjent egenkapital 1.815.000 283.000 167.000 5.280.000 11.734.000
Sum egenkapital 2.807.000 1.275.000 1.159.000 6.272.000 12.726.000
Sum langsiktig gjeld 863.000 794.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.523.000 4.089.000 4.830.000 2.214.000 858.000
Sum gjeld og egenkapital 8.193.000 6.158.000 5.989.000 8.486.000 13.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.999.000 19.486.000 16.440.000 6.521.000 9.467.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.999.000 19.486.000 16.440.000 6.521.000 9.467.000
Varekostnad -176.000 -8.733.000 -4.351.000 -365.000 0
Lønninger -3.233.000 -3.763.000 -4.361.000 -2.205.000 -2.364.000
Avskrivning -653.000 -478.000 -373.000 -452.000 -650.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.188.000 -6.096.000 -12.017.000 -7.466.000 -6.923.000
Driftskostnader -10.250.000 -19.070.000 -21.102.000 -10.488.000 -9.937.000
Driftsresultat 1.750.000 417.000 -4.662.000 -3.966.000 -469.000
Finansinntekter 75.000 171.000 -11.000 66.000 17.000
Finanskostnader -294.000 -229.000 -164.000 -554.000 -153.000
Finans -219.000 -58.000 -175.000 -488.000 -136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0
Årsresultat 1.532.000 359.000 -4.837.000 -4.454.000 -607.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.414.000 1.798.000 642.000 642.000 1.094.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.527.000 1.473.000 1.147.000 4.348.000 4.104.000
Sum anleggsmidler 4.940.000 3.270.000 1.789.000 4.990.000 5.198.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 557.000 986.000 1.464.000 362.000 1.878.000
Andre fordringer 183.000 285.000 249.000 155.000 148.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 780.000 1.322.000 1.757.000 2.980.000 6.361.000
Sum omløpsmidler 3.253.000 2.888.000 4.201.000 3.496.000 8.387.000
Sum eiendeler 8.193.000 6.158.000 5.990.000 8.486.000 13.585.000
Sum opptjent egenkapital 1.815.000 283.000 167.000 5.280.000 11.734.000
Sum egenkapital 2.807.000 1.275.000 1.159.000 6.272.000 12.726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 577.000 977.000 0 4.000
Sum langsiktig gjeld 863.000 794.000 0 0 0
Leverandørgjeld 3.268.000 2.600.000 2.014.000 1.325.000 378.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 218.000 284.000 278.000 156.000 258.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.037.000 628.000 1.561.000 733.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 4.523.000 4.089.000 4.830.000 2.214.000 858.000
Sum gjeld og egenkapital 8.193.000 6.158.000 5.989.000 8.486.000 13.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.270.000 -1.201.000 -629.000 1.282.000 7.529.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.9 1.6 9.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.9 1.6 9.8
Soliditet 34.3 20.7 19.4 73.9 93.7
Resultatgrad 14.6 2.1 -28.4 -60.8
Rentedekningsgrad 6.0 1.8 -28.4 -7.2 -3.1
Gjeldsgrad 1.9 3.8 4.2 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.3 9.5 -3.3
Signatur
10.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.09.2020
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex