Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intele As
Juridisk navn:  Intele As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81568668
Postboks 461 Ostadalsveien 60 Fax: 81522170
1327 Lysaker 753 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987293993
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/15/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: smsfun as
Revisor: Ihs Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.82%
Resultat  
  
3.91%
Egenkapital  
  
13.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.527.000 10.130.000 9.582.000 8.696.000 9.214.000
Resultat: 798.000 768.000 470.000 187.000 399.000
Egenkapital: 5.129.000 4.507.000 3.908.000 3.685.000 3.686.000
Regnskap for  Intele As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.527.000 10.130.000 9.582.000 8.696.000 9.214.000
Driftskostnader -7.729.000 -9.359.000 -9.112.000 -8.510.000 -8.793.000
Driftsresultat 798.000 770.000 470.000 187.000 420.000
Finansinntekter 0 23.000 1.000 17.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -23.000 -1.000 -39.000
Finans -1.000 -3.000 0 0 -22.000
Resultat før skatt 798.000 768.000 470.000 187.000 399.000
Skattekostnad -176.000 -169.000 -247.000 -188.000 2.202.000
Årsresultat 622.000 599.000 223.000 -1.000 2.601.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.722.000 2.898.000 3.066.000 3.313.000 3.502.000
Sum omløpsmidler 2.979.000 3.293.000 2.680.000 2.013.000 1.956.000
Sum eiendeler 5.701.000 6.191.000 5.746.000 5.326.000 5.458.000
Sum opptjent egenkapital 2.703.000 2.081.000 1.482.000 1.259.000 1.260.000
Sum egenkapital 5.129.000 4.507.000 3.908.000 3.685.000 3.686.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 1.684.000 1.838.000 1.641.000 1.771.000
Sum gjeld og egenkapital 5.701.000 6.191.000 5.746.000 5.326.000 5.457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.527.000 10.113.000 9.582.000 8.659.000 9.214.000
Andre inntekter 17.000 0 38.000 0
Driftsinntekter 8.527.000 10.130.000 9.582.000 8.696.000 9.214.000
Varekostnad -4.021.000 -5.265.000 -4.741.000 -3.769.000 -3.699.000
Lønninger -1.147.000 -1.291.000 -1.267.000 -1.298.000 -796.000
Avskrivning 0 0 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.561.000 -2.803.000 -3.104.000 -3.443.000 -4.281.000
Driftskostnader -7.729.000 -9.359.000 -9.112.000 -8.510.000 -8.793.000
Driftsresultat 798.000 770.000 470.000 187.000 420.000
Finansinntekter 0 23.000 1.000 17.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -23.000 -1.000 -39.000
Finans -1.000 -3.000 0 0 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 622.000 599.000 223.000 -1.000 2.601.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.710.000 2.885.000 3.054.000 3.301.000 3.489.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 2.722.000 2.898.000 3.066.000 3.313.000 3.502.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.024.000 2.960.000 2.475.000 1.659.000 1.494.000
Andre fordringer 64.000 1.000 15.000 210.000 211.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 891.000 332.000 190.000 144.000 250.000
Sum omløpsmidler 2.979.000 3.293.000 2.680.000 2.013.000 1.956.000
Sum eiendeler 5.701.000 6.191.000 5.746.000 5.326.000 5.458.000
Sum opptjent egenkapital 2.703.000 2.081.000 1.482.000 1.259.000 1.260.000
Sum egenkapital 5.129.000 4.507.000 3.908.000 3.685.000 3.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -31.000 1.257.000 1.403.000 1.122.000 1.354.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 141.000 136.000 109.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 242.000 256.000 366.000 284.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 1.684.000 1.838.000 1.641.000 1.771.000
Sum gjeld og egenkapital 5.701.000 6.191.000 5.746.000 5.326.000 5.457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.407.000 1.609.000 842.000 372.000 185.000
Likviditetsgrad 1 5.2 2 1.5 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 5.2 2 1.5 1.2 1.1
Soliditet 90.0 72.8 6 69.2 67.5
Resultatgrad 9.4 7.6 4.9 2.2 4.6
Rentedekningsgrad 798.0 256.7 20.4 1 10.8
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 14.0 12.4 8.6 3.5 8
Signatur
18.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.05.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex