Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Interactive As
Juridisk navn:  Interactive As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90090161
Tiurveien 28 Tiurveien 28 Fax:
3030 Drammen 3030 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 986279423
Aksjekapital: 468.500 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/24/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fast Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.2%
Resultat  
  
-104.08%
Egenkapital  
  
-73.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 758.000 1.188.000 1.624.000 1.820.000 2.293.000
Resultat: -800.000 -392.000 407.000 159.000 966.000
Egenkapital: 260.000 988.000 1.378.000 1.043.000 920.000
Regnskap for  Interactive As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 758.000 1.188.000 1.624.000 1.820.000 2.293.000
Driftskostnader -1.537.000 -1.545.000 -1.201.000 -1.654.000 -1.313.000
Driftsresultat -778.000 -356.000 422.000 166.000 980.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -36.000 -16.000 -7.000 -14.000
Finans -22.000 -36.000 -16.000 -7.000 -14.000
Resultat før skatt -800.000 -392.000 407.000 159.000 966.000
Skattekostnad 73.000 7.000 -89.000 -37.000 -177.000
Årsresultat -727.000 -385.000 317.000 122.000 789.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 65.000 42.000 65.000
Sum omløpsmidler 1.223.000 779.000 2.893.000 1.900.000 1.861.000
Sum eiendeler 1.282.000 779.000 2.958.000 1.942.000 1.926.000
Sum opptjent egenkapital -208.000 519.000 909.000 574.000 452.000
Sum egenkapital 260.000 988.000 1.378.000 1.043.000 920.000
Sum langsiktig gjeld -47.000 37.000 58.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 1.068.000 -209.000 1.542.000 840.000 931.000
Sum gjeld og egenkapital 1.282.000 779.000 2.957.000 1.941.000 1.926.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 758.000 1.188.000 1.624.000 1.820.000 2.293.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 758.000 1.188.000 1.624.000 1.820.000 2.293.000
Varekostnad -208.000 -240.000 0 -129.000 -526.000
Lønninger -1.002.000 -1.012.000 -916.000 -671.000 -578.000
Avskrivning -10.000 -65.000 0 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -317.000 -228.000 -285.000 -831.000 -186.000
Driftskostnader -1.537.000 -1.545.000 -1.201.000 -1.654.000 -1.313.000
Driftsresultat -778.000 -356.000 422.000 166.000 980.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -36.000 -16.000 -7.000 -14.000
Finans -22.000 -36.000 -16.000 -7.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -727.000 -385.000 317.000 122.000 789.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 65.000 42.000 65.000
Sum varige driftsmidler 59.000 65.000 42.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 65.000 42.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.087.000 674.000 2.786.000 1.576.000 1.594.000
Andre fordringer 118.000 100.000 100.000 108.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.000 4.000 6.000 215.000 161.000
Sum omløpsmidler 1.223.000 779.000 2.893.000 1.900.000 1.861.000
Sum eiendeler 1.282.000 779.000 2.958.000 1.942.000 1.926.000
Sum opptjent egenkapital -208.000 519.000 909.000 574.000 452.000
Sum egenkapital 260.000 988.000 1.378.000 1.043.000 920.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt -21.000 -21.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -47.000 37.000 58.000 74.000
Leverandørgjeld 45.000 -37.000 -41.000 -18.000 189.000
Betalbar skatt 88.000 40.000 174.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 199.000 306.000 207.000 358.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 967.000 -350.000 1.190.000 612.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 1.068.000 -209.000 1.542.000 840.000 931.000
Sum gjeld og egenkapital 1.282.000 779.000 2.957.000 1.941.000 1.926.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 988.000 1.351.000 1.060.000 930.000
Likviditetsgrad 1 1.1 -3.7 1.9 2.3 2
Likviditetsgrad 2 1.1 -3.7 1.9 2.3 2
Soliditet 20.3 126.8 46.6 53.7 47.8
Resultatgrad -102.6 -30.0 2 9.1 42.7
Rentedekningsgrad -35.4 -9.9 26.4 23.7 7
Gjeldsgrad 3.9 -0.2 1.1 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -60.7 -45.7 14.3 8.6 50.9
Signatur
03.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex