Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intercare AS
Juridisk navn:  Intercare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40647477
C/O Torild Stafseth Spjelkavikvegen 57 C/O Torild Stafseth Spjelkavikvegen 57 Fax:
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 991402322
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/30/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Consultants AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.94%
Resultat  
  
-79.81%
Egenkapital  
  
36.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 700.000 1.128.000 1.135.000 2.010.000 1.590.000
Resultat: 106.000 525.000 -332.000 245.000 -4.000
Egenkapital: 308.000 225.000 -339.000 79.000 154.000
Regnskap for  Intercare AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 700.000 1.128.000 1.135.000 2.010.000 1.590.000
Driftskostnader -577.000 -527.000 -1.430.000 -1.733.000 -1.554.000
Driftsresultat 124.000 602.000 -296.000 277.000 35.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -78.000 -38.000 -33.000 -40.000
Finans -18.000 -77.000 -37.000 -33.000 -40.000
Resultat før skatt 106.000 525.000 -332.000 245.000 -4.000
Skattekostnad -23.000 40.000 -86.000 -70.000 -6.000
Årsresultat 82.000 565.000 -419.000 175.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 92.000 33.000 149.000 129.000
Sum omløpsmidler 308.000 602.000 314.000 677.000 746.000
Sum eiendeler 388.000 694.000 347.000 826.000 875.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 125.000 -440.000 -21.000 54.000
Sum egenkapital 308.000 225.000 -339.000 79.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 70.000 124.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 454.000 616.000 623.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 388.000 694.000 346.000 826.000 874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 700.000 1.128.000 1.135.000 2.010.000 1.590.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 700.000 1.128.000 1.135.000 2.010.000 1.590.000
Varekostnad 0 -25.000 0 0
Lønninger -303.000 -304.000 -817.000 -848.000 -903.000
Avskrivning -2.000 -28.000 -29.000 -29.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -272.000 -195.000 -559.000 -856.000 -622.000
Driftskostnader -577.000 -527.000 -1.430.000 -1.733.000 -1.554.000
Driftsresultat 124.000 602.000 -296.000 277.000 35.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -78.000 -38.000 -33.000 -40.000
Finans -18.000 -77.000 -37.000 -33.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 565.000 -419.000 175.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 80.000 86.000 0 86.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 30.000 59.000 88.000
Sum varige driftsmidler 2.000 30.000 59.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 0
Sum anleggsmidler 80.000 92.000 33.000 149.000 129.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 227.000 517.000 170.000 497.000 584.000
Andre fordringer 24.000 84.000 143.000 96.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 1.000 1.000 83.000 4.000
Sum omløpsmidler 308.000 602.000 314.000 677.000 746.000
Sum eiendeler 388.000 694.000 347.000 826.000 875.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 125.000 -440.000 -21.000 54.000
Sum egenkapital 308.000 225.000 -339.000 79.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 169.000 243.000 136.000 207.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 70.000 124.000 304.000
Leverandørgjeld 1.000 125.000 177.000 146.000 61.000
Betalbar skatt 17.000 46.000 0 115.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 71.000 121.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 98.000 125.000 105.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 454.000 616.000 623.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 388.000 694.000 346.000 826.000 874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 228.000 148.000 -302.000 54.000 330.000
Likviditetsgrad 1 3.9 1.3 0.5 1.1 1.8
Likviditetsgrad 2 3.9 1.3 0.5 1.1 1.8
Soliditet 79.4 32.4 -97.7 9.6 17.6
Resultatgrad 17.7 53.4 -26.1 13.8 2.2
Rentedekningsgrad 6.9 7.7 -7.8 8.4 0.9
Gjeldsgrad 0.3 2.1 9.5 4.7
Total kapitalrentabilitet 32.0 86.9 33.5 4
Signatur
18.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex