Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intercom Support
Juridisk navn:  Intercom Support AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22304646
Vestvollveien 30A Vestvollveien 30A Fax: 67900666
2019 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 981910583
Aksjekapital: 188.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/29/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Balanse Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.27%
Resultat  
  
-84.06%
Egenkapital  
  
4.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.140.000 3.471.000 3.832.000 4.028.000 3.077.000
Resultat: 11.000 69.000 -59.000 141.000 -593.000
Egenkapital: 267.000 256.000 187.000 245.000 104.000
Regnskap for  Intercom Support
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.140.000 3.471.000 3.832.000 4.028.000 3.077.000
Driftskostnader -4.077.000 -3.325.000 -3.831.000 -3.818.000 -3.606.000
Driftsresultat 63.000 146.000 1.000 210.000 -529.000
Finansinntekter 11.000 3.000 2.000 11.000 0
Finanskostnader -63.000 -79.000 -62.000 -81.000 -65.000
Finans -52.000 -76.000 -60.000 -70.000 -65.000
Resultat før skatt 11.000 69.000 -59.000 141.000 -593.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 11.000 69.000 -59.000 141.000 -593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 41.000 16.000 35.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.143.000 1.499.000 1.170.000 1.374.000 1.670.000
Sum eiendeler 1.184.000 1.540.000 1.186.000 1.409.000 1.686.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 77.000 7.000 66.000 -75.000
Sum egenkapital 267.000 256.000 187.000 245.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 917.000 1.284.000 999.000 1.164.000 1.581.000
Sum gjeld og egenkapital 1.184.000 1.540.000 1.185.000 1.409.000 1.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.140.000 3.470.000 3.832.000 4.028.000 3.077.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.140.000 3.471.000 3.832.000 4.028.000 3.077.000
Varekostnad -1.776.000 -1.504.000 -1.601.000 -1.564.000 -1.741.000
Lønninger -1.631.000 -1.236.000 -1.581.000 -1.549.000 -1.158.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -670.000 -585.000 -649.000 -705.000 -707.000
Driftskostnader -4.077.000 -3.325.000 -3.831.000 -3.818.000 -3.606.000
Driftsresultat 63.000 146.000 1.000 210.000 -529.000
Finansinntekter 11.000 3.000 2.000 11.000 0
Finanskostnader -63.000 -79.000 -62.000 -81.000 -65.000
Finans -52.000 -76.000 -60.000 -70.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.000 69.000 -59.000 141.000 -593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 41.000 16.000 35.000 16.000
Sum anleggsmidler 41.000 41.000 16.000 35.000 16.000
Varebeholdning 882.000 884.000 851.000 807.000 768.000
Kundefordringer 181.000 563.000 277.000 478.000 878.000
Andre fordringer 25.000 9.000 0 0 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 56.000 42.000 42.000 90.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.143.000 1.499.000 1.170.000 1.374.000 1.670.000
Sum eiendeler 1.184.000 1.540.000 1.186.000 1.409.000 1.686.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 77.000 7.000 66.000 -75.000
Sum egenkapital 267.000 256.000 187.000 245.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 461.000 579.000 444.000 605.000 601.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 370.000 180.000 100.000 373.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 186.000 219.000 224.000 316.000 406.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 116.000 150.000 142.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 1.284.000 999.000 1.164.000 1.581.000
Sum gjeld og egenkapital 1.184.000 1.540.000 1.185.000 1.409.000 1.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 226.000 215.000 171.000 210.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.3 0.5 0.6
Soliditet 22.6 16.6 15.8 17.4 6.2
Resultatgrad 1.5 4.2 0 5.2 -17.2
Rentedekningsgrad 1.0 1.8 0 2.6 -8.1
Gjeldsgrad 3.4 5.0 5.3 4.8 15.2
Total kapitalrentabilitet 6.3 9.7 0.3 15.7 -31.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex