Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Interiør Service Helgeland As
Juridisk navn:  Interiør Service Helgeland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41211071
Novikveien 96 Novikveien 96 Fax: 75070030
8800 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 982792444
Aksjekapital: 550.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/3/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.49%
Resultat  
  
-63.81%
Egenkapital  
  
-67.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 26.850.000 24.978.000 22.479.000 24.384.000 20.659.000
Resultat: 790.000 2.183.000 470.000 1.517.000 549.000
Egenkapital: 2.788.000 8.554.000 6.505.000 6.154.000 5.649.000
Regnskap for  Interiør Service Helgeland As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 26.850.000 24.978.000 22.479.000 24.384.000 20.659.000
Driftskostnader -26.205.000 -22.889.000 -22.070.000 -22.934.000 -20.127.000
Driftsresultat 646.000 2.089.000 409.000 1.450.000 532.000
Finansinntekter 325.000 307.000 246.000 228.000 229.000
Finanskostnader -181.000 -214.000 -186.000 -161.000 -212.000
Finans 144.000 93.000 60.000 67.000 17.000
Resultat før skatt 790.000 2.183.000 470.000 1.517.000 549.000
Skattekostnad -209.000 -654.000 -119.000 -382.000 -142.000
Årsresultat 581.000 1.529.000 350.000 1.135.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.492.000 7.793.000 7.151.000 6.531.000 6.085.000
Sum omløpsmidler 9.073.000 12.044.000 6.823.000 8.045.000 7.241.000
Sum eiendeler 15.565.000 19.837.000 13.974.000 14.576.000 13.326.000
Sum opptjent egenkapital 5.488.000 5.805.000 5.454.000 4.949.000
Sum egenkapital 2.788.000 8.554.000 6.505.000 6.154.000 5.649.000
Sum langsiktig gjeld 287.000 1.493.000 1.988.000 2.421.000 2.979.000
Sum kortsiktig gjeld 12.490.000 9.791.000 5.482.000 6.001.000 4.698.000
Sum gjeld og egenkapital 15.565.000 19.838.000 13.975.000 14.576.000 13.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.828.000 24.974.000 22.479.000 24.365.000 20.659.000
Andre inntekter 23.000 4.000 0 19.000 0
Driftsinntekter 26.850.000 24.978.000 22.479.000 24.384.000 20.659.000
Varekostnad -10.698.000 -7.426.000 -8.504.000 -9.721.000 -9.882.000
Lønninger -10.679.000 -10.927.000 -9.818.000 -8.625.000 -7.804.000
Avskrivning -73.000 -59.000 -67.000 -66.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.755.000 -4.477.000 -3.681.000 -4.522.000 -2.379.000
Driftskostnader -26.205.000 -22.889.000 -22.070.000 -22.934.000 -20.127.000
Driftsresultat 646.000 2.089.000 409.000 1.450.000 532.000
Finansinntekter 325.000 307.000 246.000 228.000 229.000
Finanskostnader -181.000 -214.000 -186.000 -161.000 -212.000
Finans 144.000 93.000 60.000 67.000 17.000
Konsernbidrag -6.347.000 -1.845.000 0 -630.000 -122.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 581.000 1.529.000 350.000 1.135.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 111.000 69.000 131.000 245.000 120.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 209.000 173.000 176.000 223.000 234.000
Sum varige driftsmidler 209.000 173.000 176.000 223.000 234.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.172.000 7.551.000 6.845.000 6.064.000 5.730.000
Sum anleggsmidler 6.492.000 7.793.000 7.151.000 6.531.000 6.085.000
Varebeholdning 2.210.000 1.927.000 1.878.000 2.127.000 1.353.000
Kundefordringer 6.187.000 7.063.000 4.290.000 5.238.000 5.105.000
Andre fordringer 261.000 2.642.000 285.000 149.000 360.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 416.000 413.000 369.000 531.000 422.000
Sum omløpsmidler 9.073.000 12.044.000 6.823.000 8.045.000 7.241.000
Sum eiendeler 15.565.000 19.837.000 13.974.000 14.576.000 13.326.000
Sum opptjent egenkapital 5.488.000 5.805.000 5.454.000 4.949.000
Sum egenkapital 2.788.000 8.554.000 6.505.000 6.154.000 5.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 672.000 1.082.000 1.227.000 0 342.000
Sum langsiktig gjeld 287.000 1.493.000 1.988.000 2.421.000 2.979.000
Leverandørgjeld 2.194.000 3.072.000 1.688.000 2.514.000 2.392.000
Betalbar skatt 251.000 72.000 6.000 307.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.858.000 1.347.000 726.000 1.015.000 419.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.516.000 4.219.000 1.835.000 2.165.000 1.545.000
Sum kortsiktig gjeld 12.490.000 9.791.000 5.482.000 6.001.000 4.698.000
Sum gjeld og egenkapital 15.565.000 19.838.000 13.975.000 14.576.000 13.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.417.000 2.253.000 1.341.000 2.044.000 2.543.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1.2 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 1 0.9 1 1.3
Soliditet 17.9 43.1 46.5 42.2 42.4
Resultatgrad 2.4 8.4 1.8 5.9 2.6
Rentedekningsgrad 3.6 9.8 2.2 9 2.5
Gjeldsgrad 4.6 1.3 1.1 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 6.2 12.1 4.7 11.5 5.7
Signatur
24.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.11.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex