Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
International Corporate Art AS
Juridisk navn:  International Corporate Art AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22925060
Postboks 116 Skøyen Drammensveien 130 Fax: 22925065
0278 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 955898664
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/20/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Regnskapsfører: Avant Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.89%
Resultat  
  
4.62%
Egenkapital  
  
22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 64.980.000 63.776.000 58.063.000 60.788.000 61.099.000
Resultat: 1.609.000 1.538.000 7.933.000 6.687.000 5.102.000
Egenkapital: 16.773.000 13.748.000 12.615.000 10.412.000 4.749.000
Regnskap for  International Corporate Art AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 64.980.000 63.776.000 58.063.000 60.788.000 61.099.000
Driftskostnader -63.700.000 -65.017.000 -55.086.000 -56.435.000 -57.677.000
Driftsresultat 1.280.000 -1.241.000 2.976.000 4.353.000 3.423.000
Finansinntekter 4.048.000 2.845.000 5.002.000 4.892.000 3.940.000
Finanskostnader -3.720.000 -66.000 -45.000 -2.559.000 -2.260.000
Finans 328.000 2.779.000 4.957.000 2.333.000 1.680.000
Resultat før skatt 1.609.000 1.538.000 7.933.000 6.687.000 5.102.000
Skattekostnad -283.000 -406.000 -730.000 -1.024.000 -910.000
Årsresultat 1.325.000 1.133.000 7.203.000 5.663.000 4.192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.380.000 10.994.000 18.996.000 10.446.000 7.839.000
Sum omløpsmidler 45.451.000 23.363.000 35.820.000 40.927.000 34.020.000
Sum eiendeler 51.831.000 34.357.000 54.816.000 51.373.000 41.859.000
Sum opptjent egenkapital 14.773.000 13.448.000 12.315.000 10.112.000 4.449.000
Sum egenkapital 16.773.000 13.748.000 12.615.000 10.412.000 4.749.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 22.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.036.000 20.587.000 42.202.000 40.961.000 37.109.000
Sum gjeld og egenkapital 51.831.000 34.357.000 54.817.000 51.373.000 41.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.980.000 63.776.000 58.063.000 60.788.000 61.094.000
Andre inntekter 0 0 0 5.000
Driftsinntekter 64.980.000 63.776.000 58.063.000 60.788.000 61.099.000
Varekostnad -31.020.000 -31.952.000 -26.816.000 -25.400.000 -32.561.000
Lønninger -11.560.000 -11.053.000 -10.241.000 -10.211.000 -7.858.000
Avskrivning -421.000 -388.000 -149.000 -130.000 -91.000
Nedskrivning -1.641.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.058.000 -21.624.000 -17.880.000 -20.694.000 -17.167.000
Driftskostnader -63.700.000 -65.017.000 -55.086.000 -56.435.000 -57.677.000
Driftsresultat 1.280.000 -1.241.000 2.976.000 4.353.000 3.423.000
Finansinntekter 4.048.000 2.845.000 5.002.000 4.892.000 3.940.000
Finanskostnader -3.720.000 -66.000 -45.000 -2.559.000 -2.260.000
Finans 328.000 2.779.000 4.957.000 2.333.000 1.680.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.000.000 0 -3.000.000
Årsresultat 1.325.000 1.133.000 7.203.000 5.663.000 4.192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 837.000 56.000 29.000 38.000 33.000
Fast eiendom 3.500.000 5.274.000 5.117.000 2.819.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 743.000 1.014.000 1.088.000 234.000 223.000
Sum varige driftsmidler 4.243.000 6.288.000 6.206.000 3.054.000 223.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.300.000 4.650.000 12.762.000 7.355.000 7.583.000
Sum anleggsmidler 6.380.000 10.994.000 18.996.000 10.446.000 7.839.000
Varebeholdning 658.000 646.000 643.000 644.000 635.000
Kundefordringer 45.000 6.636.000 12.288.000 21.394.000 19.549.000
Andre fordringer 5.358.000 1.682.000 9.734.000 2.701.000 1.443.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.389.000 14.399.000 13.156.000 16.189.000 10.893.000
Sum omløpsmidler 45.451.000 23.363.000 35.820.000 40.927.000 34.020.000
Sum eiendeler 51.831.000 34.357.000 54.816.000 51.373.000 41.859.000
Sum opptjent egenkapital 14.773.000 13.448.000 12.315.000 10.112.000 4.449.000
Sum egenkapital 16.773.000 13.748.000 12.615.000 10.412.000 4.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 256.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 22.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.848.000 2.634.000 18.824.000 18.737.000 12.640.000
Betalbar skatt 1.065.000 433.000 721.000 479.000 336.000
Skyldig offentlige avgifter 610.000 1.041.000 1.197.000 1.089.000 1.028.000
Utbytte 0 -5.000.000 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 26.513.000 16.223.000 16.460.000 20.657.000 20.105.000
Sum kortsiktig gjeld 35.036.000 20.587.000 42.202.000 40.961.000 37.109.000
Sum gjeld og egenkapital 51.831.000 34.357.000 54.817.000 51.373.000 41.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.415.000 2.776.000 -6.382.000 -34.000 -3.089.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.8 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.8 1 0.9
Soliditet 32.4 4 2 20.3 11.3
Resultatgrad 2.0 -1.9 5.1 7.2 5.6
Rentedekningsgrad 0.3 -18.8 66.1 1.7 1.5
Gjeldsgrad 2.1 1.5 3.3 3.9 7.8
Total kapitalrentabilitet 10.3 4.7 14.6 1 17.6
Signatur
19.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex