International Corporate Art AS
Juridisk navn:  International Corporate Art AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22925060
Postboks 116 Skøyen Drammensveien 130 Fax: 22925065
0278 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 955898664
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/20/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Regnskapsfører: Avant Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.47%
Resultat  
  
456.43%
Egenkapital  
  
37.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 70.484.000 64.980.000 63.776.000 58.063.000 60.788.000
Resultat: 8.953.000 1.609.000 1.538.000 7.933.000 6.687.000
Egenkapital: 23.133.000 16.773.000 13.748.000 12.615.000 10.412.000
Regnskap for  International Corporate Art AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 70.484.000 64.980.000 63.776.000 58.063.000 60.788.000
Driftskostnader -67.014.000 -63.700.000 -65.017.000 -55.086.000 -56.435.000
Driftsresultat 3.470.000 1.280.000 -1.241.000 2.976.000 4.353.000
Finansinntekter 5.762.000 4.048.000 2.845.000 5.002.000 4.892.000
Finanskostnader -278.000 -3.720.000 -66.000 -45.000 -2.559.000
Finans 5.484.000 328.000 2.779.000 4.957.000 2.333.000
Resultat før skatt 8.953.000 1.609.000 1.538.000 7.933.000 6.687.000
Skattekostnad -1.980.000 -283.000 -406.000 -730.000 -1.024.000
Årsresultat 6.973.000 1.325.000 1.133.000 7.203.000 5.663.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.982.000 6.380.000 10.994.000 18.996.000 10.446.000
Sum omløpsmidler 54.950.000 45.451.000 23.363.000 35.820.000 40.927.000
Sum eiendeler 77.932.000 51.831.000 34.357.000 54.816.000 51.373.000
Sum opptjent egenkapital 21.133.000 14.773.000 13.448.000 12.315.000 10.112.000
Sum egenkapital 23.133.000 16.773.000 13.748.000 12.615.000 10.412.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 22.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.799.000 35.036.000 20.587.000 42.202.000 40.961.000
Sum gjeld og egenkapital 77.932.000 51.831.000 34.357.000 54.817.000 51.373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.484.000 64.980.000 63.776.000 58.063.000 60.788.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 70.484.000 64.980.000 63.776.000 58.063.000 60.788.000
Varekostnad -35.267.000 -31.020.000 -31.952.000 -26.816.000 -25.400.000
Lønninger -11.484.000 -11.560.000 -11.053.000 -10.241.000 -10.211.000
Avskrivning -321.000 -421.000 -388.000 -149.000 -130.000
Nedskrivning -1.641.000 0 0 0
Andre driftskostnader -19.942.000 -19.058.000 -21.624.000 -17.880.000 -20.694.000
Driftskostnader -67.014.000 -63.700.000 -65.017.000 -55.086.000 -56.435.000
Driftsresultat 3.470.000 1.280.000 -1.241.000 2.976.000 4.353.000
Finansinntekter 5.762.000 4.048.000 2.845.000 5.002.000 4.892.000
Finanskostnader -278.000 -3.720.000 -66.000 -45.000 -2.559.000
Finans 5.484.000 328.000 2.779.000 4.957.000 2.333.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -5.000.000 0
Årsresultat 6.973.000 1.325.000 1.133.000 7.203.000 5.663.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.235.000 837.000 56.000 29.000 38.000
Fast eiendom 3.451.000 3.500.000 5.274.000 5.117.000 2.819.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 896.000 743.000 1.014.000 1.088.000 234.000
Sum varige driftsmidler 4.347.000 4.243.000 6.288.000 6.206.000 3.054.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.400.000 1.300.000 4.650.000 12.762.000 7.355.000
Sum anleggsmidler 22.982.000 6.380.000 10.994.000 18.996.000 10.446.000
Varebeholdning 886.000 658.000 646.000 643.000 644.000
Kundefordringer 6.430.000 45.000 6.636.000 12.288.000 21.394.000
Andre fordringer 2.046.000 5.358.000 1.682.000 9.734.000 2.701.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 39.784.000 39.389.000 14.399.000 13.156.000 16.189.000
Sum omløpsmidler 54.950.000 45.451.000 23.363.000 35.820.000 40.927.000
Sum eiendeler 77.932.000 51.831.000 34.357.000 54.816.000 51.373.000
Sum opptjent egenkapital 21.133.000 14.773.000 13.448.000 12.315.000 10.112.000
Sum egenkapital 23.133.000 16.773.000 13.748.000 12.615.000 10.412.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 256.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 22.000 0 0
Leverandørgjeld 11.406.000 6.848.000 2.634.000 18.824.000 18.737.000
Betalbar skatt 673.000 1.065.000 433.000 721.000 479.000
Skyldig offentlige avgifter 984.000 610.000 1.041.000 1.197.000 1.089.000
Utbytte 0 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 41.737.000 26.513.000 16.223.000 16.460.000 20.657.000
Sum kortsiktig gjeld 54.799.000 35.036.000 20.587.000 42.202.000 40.961.000
Sum gjeld og egenkapital 77.932.000 51.831.000 34.357.000 54.817.000 51.373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 10.415.000 2.776.000 -6.382.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 1.1 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.1 0.8 1
Soliditet 29.7 32.4 4 2 20.3
Resultatgrad 4.9 2.0 -1.9 5.1 7.2
Rentedekningsgrad 12.5 0.3 -18.8 66.1 1.7
Gjeldsgrad 2.4 2.1 1.5 3.3 3.9
Total kapitalrentabilitet 11.8 10.3 4.7 14.6 1
Signatur
19.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex