Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Internett Studio AS
Juridisk navn:  Internett Studio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90707770
c/o Øystein Thune Tyttebærlia 16 Tyttebærlia 16 Fax:
2053 Jessheim 2053 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 976601939
Aksjekapital: 100.100 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/5/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vi2 Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.9%
Resultat  
  
-121.44%
Egenkapital  
  
-14.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.013.000 1.297.000 717.000 918.000 856.000
Resultat: -107.000 499.000 -227.000 59.000 43.000
Egenkapital: 787.000 923.000 532.000 709.000 664.000
Regnskap for  Internett Studio AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.013.000 1.297.000 717.000 918.000 856.000
Driftskostnader -883.000 -799.000 -943.000 -856.000 -846.000
Driftsresultat 131.000 497.000 -226.000 61.000 10.000
Finansinntekter -59.000 3.000 0 0 37.000
Finanskostnader -178.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans -237.000 3.000 -1.000 -2.000 33.000
Resultat før skatt -107.000 499.000 -227.000 59.000 43.000
Skattekostnad -29.000 -109.000 50.000 -14.000 -1.000
Årsresultat -136.000 390.000 -177.000 45.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 23.000 63.000 20.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.156.000 1.445.000 927.000 1.099.000 1.142.000
Sum eiendeler 1.167.000 1.468.000 990.000 1.119.000 1.147.000
Sum opptjent egenkapital 686.000 823.000 432.000 609.000 564.000
Sum egenkapital 787.000 923.000 532.000 709.000 664.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 1.000 0 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 545.000 457.000 409.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 1.166.000 1.469.000 989.000 1.118.000 1.147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.013.000 1.297.000 717.000 918.000 856.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.013.000 1.297.000 717.000 918.000 856.000
Varekostnad -139.000 -170.000 -170.000 -158.000 -172.000
Lønninger -542.000 -453.000 -550.000 -484.000 -513.000
Avskrivning -8.000 -7.000 -6.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -194.000 -169.000 -217.000 -210.000 -161.000
Driftskostnader -883.000 -799.000 -943.000 -856.000 -846.000
Driftsresultat 131.000 497.000 -226.000 61.000 10.000
Finansinntekter -59.000 3.000 0 0 37.000
Finanskostnader -178.000 -1.000 -2.000 -4.000
Finans -237.000 3.000 -1.000 -2.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -136.000 390.000 -177.000 45.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 18.000 9.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 18.000 9.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 11.000 23.000 63.000 20.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 306.000 311.000 192.000 279.000 537.000
Andre fordringer 5.000 0 0 0
Sum investeringer 38.000 276.000 273.000 273.000 273.000
Kasse, bank 806.000 858.000 462.000 547.000 333.000
Sum omløpsmidler 1.156.000 1.445.000 927.000 1.099.000 1.142.000
Sum eiendeler 1.167.000 1.468.000 990.000 1.119.000 1.147.000
Sum opptjent egenkapital 686.000 823.000 432.000 609.000 564.000
Sum egenkapital 787.000 923.000 532.000 709.000 664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 1.000 0 0 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 1.000 0 0 20.000
Leverandørgjeld 3.000 -2.000 23.000 21.000 43.000
Betalbar skatt 26.000 58.000 0 34.000 -27.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 143.000 71.000 76.000 101.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000 345.000 364.000 278.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 545.000 457.000 409.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 1.166.000 1.469.000 989.000 1.118.000 1.147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 780.000 900.000 470.000 690.000 679.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.7 2 2.7 2.5
Likviditetsgrad 2 3.1 2.7 2 2.7 2.5
Soliditet 67.4 62.8 53.8 63.4 57.9
Resultatgrad 12.9 38.3 -31.5 6.6 1.2
Rentedekningsgrad 0.7 30.5 2.5
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.9 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.2 34.0 -22.9 5.5 4.1
Signatur
14.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex