Internettopplysningen AS
Juridisk navn:  Internettopplysningen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64878810
Åsenveien 10 Åsenveien 10 Fax: 64878811
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 987290870
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/31/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Overskudd Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.5%
Resultat  
  
87.46%
Egenkapital  
  
4017.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.573.000 13.077.000 15.229.000 15.951.000 17.241.000
Resultat: 5.007.000 2.671.000 2.668.000 3.038.000 1.496.000
Egenkapital: 4.817.000 117.000 160.000 158.000 711.000
Regnskap for  Internettopplysningen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.573.000 13.077.000 15.229.000 15.951.000 17.241.000
Driftskostnader -10.171.000 -12.146.000 -13.288.000 -13.544.000 -16.573.000
Driftsresultat 1.402.000 932.000 1.941.000 2.407.000 669.000
Finansinntekter 3.634.000 1.749.000 735.000 635.000 828.000
Finanskostnader -29.000 -11.000 -8.000 -4.000 -1.000
Finans 3.605.000 1.738.000 727.000 631.000 827.000
Resultat før skatt 5.007.000 2.671.000 2.668.000 3.038.000 1.496.000
Skattekostnad -307.000 -214.000 -466.000 -591.000 -366.000
Årsresultat 4.699.000 2.457.000 2.202.000 2.447.000 1.129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 538.000 530.000 551.000 541.000 548.000
Sum omløpsmidler 7.781.000 5.751.000 5.947.000 7.053.000 6.434.000
Sum eiendeler 8.319.000 6.281.000 6.498.000 7.594.000 6.982.000
Sum opptjent egenkapital 4.717.000 17.000 60.000 58.000 611.000
Sum egenkapital 4.817.000 117.000 160.000 158.000 711.000
Sum langsiktig gjeld 828.000 809.000 10.000 175.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 2.675.000 5.355.000 6.328.000 7.261.000 6.084.000
Sum gjeld og egenkapital 8.320.000 6.281.000 6.498.000 7.594.000 6.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.464.000 13.063.000 15.229.000 15.333.000 17.001.000
Andre inntekter 109.000 15.000 -1.000 618.000 241.000
Driftsinntekter 11.573.000 13.077.000 15.229.000 15.951.000 17.241.000
Varekostnad -65.000 -99.000 -99.000 -137.000 0
Lønninger -8.651.000 -10.121.000 -11.563.000 -10.353.000 -10.906.000
Avskrivning -27.000 -7.000 -7.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.455.000 -1.899.000 -1.619.000 -3.047.000 -5.621.000
Driftskostnader -10.171.000 -12.146.000 -13.288.000 -13.544.000 -16.573.000
Driftsresultat 1.402.000 932.000 1.941.000 2.407.000 669.000
Finansinntekter 3.634.000 1.749.000 735.000 635.000 828.000
Finanskostnader -29.000 -11.000 -8.000 -4.000 -1.000
Finans 3.605.000 1.738.000 727.000 631.000 827.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -2.200.000 -3.000.000 -1.200.000
Årsresultat 4.699.000 2.457.000 2.202.000 2.447.000 1.129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 6.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 27.000 17.000 24.000
Sum varige driftsmidler 0 27.000 17.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000
Sum anleggsmidler 538.000 530.000 551.000 541.000 548.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 331.000 574.000 1.442.000 1.519.000 2.728.000
Andre fordringer 63.000 1.002.000 1.601.000 1.546.000 1.257.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.891.000 2.475.000 2.424.000 3.988.000 2.449.000
Sum omløpsmidler 7.781.000 5.751.000 5.947.000 7.053.000 6.434.000
Sum eiendeler 8.319.000 6.281.000 6.498.000 7.594.000 6.982.000
Sum opptjent egenkapital 4.717.000 17.000 60.000 58.000 611.000
Sum egenkapital 4.817.000 117.000 160.000 158.000 711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 175.000 186.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 828.000 809.000 10.000 175.000 186.000
Leverandørgjeld 95.000 122.000 367.000 129.000 242.000
Betalbar skatt 317.000 230.000 633.000 602.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.111.000 1.169.000 1.325.000 1.563.000 1.142.000
Utbytte -2.500.000 -2.200.000 -3.000.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.152.000 1.335.000 1.803.000 1.967.000 3.500.000
Sum kortsiktig gjeld 2.675.000 5.355.000 6.328.000 7.261.000 6.084.000
Sum gjeld og egenkapital 8.320.000 6.281.000 6.498.000 7.594.000 6.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.106.000 396.000 -381.000 -208.000 350.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.1 0.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.9 1.1 0.9 1 1.1
Soliditet 57.9 1.9 2.5 2.1 10.2
Resultatgrad 12.1 7.1 12.7 15.1 3.9
Rentedekningsgrad 48.3 84.7 242.6 601.8 6
Gjeldsgrad 0.7 52.7 39.6 47.1 8.8
Total kapitalrentabilitet 60.5 42.7 41.2 40.1 21.4
Signatur
27.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.11.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex