Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Interonline AS
Juridisk navn:  Interonline AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41666996
Postboks 222 Løvås Kokstadvegen 23 Fax: 96392645
5865 Bergen 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990593825
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.23%
Resultat  
  
-44.56%
Egenkapital  
  
63.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.079.000 1.115.000 205.000 309.000 625.000
Resultat: 107.000 193.000 -187.000 27.000 7.000
Egenkapital: 217.000 133.000 -58.000 129.000 508.000
Regnskap for  Interonline AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.079.000 1.115.000 205.000 309.000 625.000
Driftskostnader -961.000 -912.000 -379.000 -274.000 -598.000
Driftsresultat 117.000 203.000 -175.000 36.000 28.000
Finansinntekter 0 0 20.000 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -13.000 -29.000 -21.000
Finans -10.000 -10.000 -13.000 -9.000 -21.000
Resultat før skatt 107.000 193.000 -187.000 27.000 7.000
Skattekostnad -23.000 -1.000 0 -7.000 -2.000
Årsresultat 83.000 192.000 -187.000 21.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000 281.000 354.000 354.000 0
Sum omløpsmidler 165.000 52.000 15.000 303.000 785.000
Sum eiendeler 387.000 333.000 369.000 657.000 785.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 33.000 -158.000 29.000 8.000
Sum egenkapital 217.000 133.000 -58.000 129.000 508.000
Sum langsiktig gjeld 0 283.000 356.000 -5.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 199.000 145.000 172.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 388.000 332.000 370.000 657.000 784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.079.000 1.079.000 197.000 301.000 434.000
Andre inntekter 36.000 8.000 8.000 191.000
Driftsinntekter 1.079.000 1.115.000 205.000 309.000 625.000
Varekostnad -352.000 -647.000 -113.000 -180.000 -191.000
Lønninger -4.000 -20.000 -101.000 0 -152.000
Avskrivning -58.000 -74.000 -90.000 -94.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -547.000 -171.000 -75.000 0 -255.000
Driftskostnader -961.000 -912.000 -379.000 -274.000 -598.000
Driftsresultat 117.000 203.000 -175.000 36.000 28.000
Finansinntekter 0 0 20.000 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -13.000 -29.000 -21.000
Finans -10.000 -10.000 -13.000 -9.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 192.000 -187.000 21.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 222.000 281.000 354.000 354.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 222.000 281.000 354.000 354.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 222.000 281.000 354.000 354.000 0
Varebeholdning 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Kundefordringer 0 6.000 195.000 226.000
Andre fordringer 140.000 43.000 0 99.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 2.000 2.000 2.000 453.000
Sum omløpsmidler 165.000 52.000 15.000 303.000 785.000
Sum eiendeler 387.000 333.000 369.000 657.000 785.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 33.000 -158.000 29.000 8.000
Sum egenkapital 217.000 133.000 -58.000 129.000 508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 132.000 174.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 283.000 356.000 -5.000
Leverandørgjeld 12.000 135.000 -15.000 -164.000
Betalbar skatt 23.000 1.000 0 2.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 7.000 1.000 186.000 220.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 8.000 0 223.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 199.000 145.000 172.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 388.000 332.000 370.000 657.000 784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 -147.000 -130.000 131.000 504.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.3 0.1 1.8 2.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.2 0.1 1.7 2.8
Soliditet 55.9 40.1 -15.7 19.6 64.8
Resultatgrad 10.8 18.2 -85.4 11.7 4.5
Rentedekningsgrad 11.7 20.3 -13.5 1.2 1.3
Gjeldsgrad 0.8 1.5 -7.4 4.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 30.2 61.1 -47.3 8.5 3.6
Signatur
28.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex