Interparts AS
Juridisk navn:  Interparts AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21385754
Løxaveien 17 Løxaveien 17 Fax: 21396511
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989002988
Aksjekapital: 288.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: etica as
Regnskapsfører: Regnskapsmakeren AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Egenkapital: 166.000 168.000 168.000 170.000 175.000
Regnskap for  Interparts AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 173.000 174.000 174.000 174.000 175.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 -120.000 -120.000 -118.000 -113.000
Sum egenkapital 166.000 168.000 168.000 170.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 172.000 174.000 174.000 173.000 175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Driftskostnader -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 0 -3.000 -4.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000
Sum anleggsmidler 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 173.000 174.000 174.000 174.000 175.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 -120.000 -120.000 -118.000 -113.000
Sum egenkapital 166.000 168.000 168.000 170.000 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 6.000 6.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 172.000 174.000 174.000 173.000 175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 -5.000 -5.000 -2.000 2.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.2 0.3 0
Soliditet 96.5 96.6 96.6 98.3 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.6 0 -1.7 -2.3 -0.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex