Intersport Bogstadveien AS
Juridisk navn:  Intersport Bogstadveien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22955060
Kirkeveien 56 Kirkeveien 56 Fax: 22955066
0368 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 833158112
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/1/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Bent G Johansen
Regnskapsfører: Brandt & Meland DA
Utvikling:
Omsetning  
  
1.87%
Resultat  
  
-0.78%
Egenkapital  
  
10.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.416.000 14.152.000 13.053.000 13.595.000 13.272.000
Resultat: 506.000 510.000 219.000 147.000 337.000
Egenkapital: 4.147.000 3.753.000 3.355.000 4.537.000 4.425.000
Regnskap for  Intersport Bogstadveien AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.416.000 14.152.000 13.053.000 13.595.000 13.272.000
Driftskostnader -13.913.000 -13.641.000 -12.836.000 -13.427.000 -12.944.000
Driftsresultat 504.000 511.000 217.000 168.000 328.000
Finansinntekter 3.000 -1.000 5.000 -1.000 11.000
Finanskostnader 0 -2.000 -20.000 -2.000
Finans 3.000 -1.000 3.000 -21.000 9.000
Resultat før skatt 506.000 510.000 219.000 147.000 337.000
Skattekostnad -111.000 -112.000 -51.000 -34.000 -85.000
Årsresultat 395.000 398.000 168.000 112.000 253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 246.000 288.000 337.000 379.000 454.000
Sum omløpsmidler 5.411.000 4.587.000 3.810.000 3.521.000 5.098.000
Sum eiendeler 5.657.000 4.875.000 4.147.000 3.900.000 5.552.000
Sum opptjent egenkapital 4.047.000 3.653.000 3.255.000 4.437.000 4.325.000
Sum egenkapital 4.147.000 3.753.000 3.355.000 4.537.000 4.425.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 16.000 18.000 -1.364.000 -16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 1.107.000 774.000 727.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 5.656.000 4.876.000 4.147.000 3.900.000 5.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.416.000 14.152.000 13.053.000 13.595.000 13.272.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.416.000 14.152.000 13.053.000 13.595.000 13.272.000
Varekostnad -9.922.000 -9.204.000 -8.840.000 -9.580.000 -9.156.000
Lønninger -2.025.000 -2.351.000 -2.145.000 -2.107.000 -2.132.000
Avskrivning -61.000 -49.000 -61.000 -75.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.905.000 -2.037.000 -1.790.000 -1.665.000 -1.563.000
Driftskostnader -13.913.000 -13.641.000 -12.836.000 -13.427.000 -12.944.000
Driftsresultat 504.000 511.000 217.000 168.000 328.000
Finansinntekter 3.000 -1.000 5.000 -1.000 11.000
Finanskostnader 0 -2.000 -20.000 -2.000
Finans 3.000 -1.000 3.000 -21.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 395.000 398.000 168.000 112.000 253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 246.000 207.000 256.000 298.000 373.000
Sum varige driftsmidler 246.000 207.000 256.000 298.000 373.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 81.000 81.000 81.000
Sum anleggsmidler 246.000 288.000 337.000 379.000 454.000
Varebeholdning 3.875.000 3.515.000 2.975.000 2.651.000 2.371.000
Kundefordringer 0 0 1.000 24.000
Andre fordringer 216.000 257.000 184.000 170.000 364.000
Sum investeringer 8.000 8.000 8.000 8.000 1.358.000
Kasse, bank 1.311.000 807.000 644.000 691.000 981.000
Sum omløpsmidler 5.411.000 4.587.000 3.810.000 3.521.000 5.098.000
Sum eiendeler 5.657.000 4.875.000 4.147.000 3.900.000 5.552.000
Sum opptjent egenkapital 4.047.000 3.653.000 3.255.000 4.437.000 4.325.000
Sum egenkapital 4.147.000 3.753.000 3.355.000 4.537.000 4.425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 16.000 18.000 20.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 16.000 18.000 -1.364.000 -16.000
Leverandørgjeld 818.000 480.000 206.000 65.000 436.000
Betalbar skatt 110.000 114.000 54.000 32.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 202.000 179.000 233.000 378.000 297.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000 334.000 281.000 253.000 315.000
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 1.107.000 774.000 727.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 5.656.000 4.876.000 4.147.000 3.900.000 5.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.919.000 3.480.000 3.036.000 2.794.000 3.954.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4 4.9 4.8 4.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1.1 1.2 2.4
Soliditet 73.3 7 80.9 116.3 79.7
Resultatgrad 3.5 3.6 1.7 1.2 2.5
Rentedekningsgrad 108.5 8.4 1
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.2 -0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.0 10.5 5.4 4.3 6.1
Signatur
28.09.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex