Intersport Stranda As
Juridisk navn:  Intersport Stranda As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70260060
Postboks 42 Sjøgata 8 Fax: 70261996
6201 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 874495492
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/12/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Sport Holding Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.79%
Resultat  
  
109.7%
Egenkapital  
  
22.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.747.000 7.620.000 7.619.000 7.937.000 7.847.000
Resultat: 994.000 474.000 701.000 713.000 444.000
Egenkapital: 4.171.000 3.398.000 3.042.000 2.503.000 2.063.000
Regnskap for  Intersport Stranda As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.747.000 7.620.000 7.619.000 7.937.000 7.847.000
Driftskostnader -7.719.000 -7.092.000 -6.890.000 -7.204.000 -7.369.000
Driftsresultat 1.029.000 528.000 730.000 733.000 478.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -35.000 -55.000 -29.000 -21.000 -36.000
Finans -35.000 -55.000 -28.000 -20.000 -34.000
Resultat før skatt 994.000 474.000 701.000 713.000 444.000
Skattekostnad -222.000 -118.000 -162.000 -172.000 -118.000
Årsresultat 772.000 356.000 539.000 541.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 999.000 1.046.000 738.000 108.000 123.000
Sum omløpsmidler 4.990.000 4.486.000 4.361.000 4.483.000 3.427.000
Sum eiendeler 5.989.000 5.532.000 5.099.000 4.591.000 3.550.000
Sum opptjent egenkapital 3.371.000 2.598.000 2.242.000 1.703.000 1.263.000
Sum egenkapital 4.171.000 3.398.000 3.042.000 2.503.000 2.063.000
Sum langsiktig gjeld 636.000 988.000 1.070.000 353.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 1.182.000 1.144.000 987.000 1.735.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 5.989.000 5.530.000 5.099.000 4.591.000 3.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.747.000 7.593.000 7.578.000 7.898.000 7.826.000
Andre inntekter 27.000 41.000 39.000 21.000
Driftsinntekter 8.747.000 7.620.000 7.619.000 7.937.000 7.847.000
Varekostnad -5.345.000 -4.564.000 -4.531.000 -4.667.000 -4.814.000
Lønninger -1.611.000 -1.713.000 -1.474.000 -1.428.000 -1.369.000
Avskrivning -117.000 -65.000 -37.000 -32.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -750.000 -848.000 -1.077.000 -1.167.000
Driftskostnader -7.719.000 -7.092.000 -6.890.000 -7.204.000 -7.369.000
Driftsresultat 1.029.000 528.000 730.000 733.000 478.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -35.000 -55.000 -29.000 -21.000 -36.000
Finans -35.000 -55.000 -28.000 -20.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000
Årsresultat 772.000 356.000 539.000 541.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 635.000 648.000 662.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 364.000 397.000 76.000 108.000 123.000
Sum varige driftsmidler 999.000 1.046.000 738.000 108.000 123.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 999.000 1.046.000 738.000 108.000 123.000
Varebeholdning 2.752.000 3.380.000 3.013.000 2.663.000 2.764.000
Kundefordringer 98.000 115.000 40.000 30.000 49.000
Andre fordringer 91.000 177.000 120.000 391.000 439.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.049.000 813.000 1.189.000 1.398.000 175.000
Sum omløpsmidler 4.990.000 4.486.000 4.361.000 4.483.000 3.427.000
Sum eiendeler 5.989.000 5.532.000 5.099.000 4.591.000 3.550.000
Sum opptjent egenkapital 3.371.000 2.598.000 2.242.000 1.703.000 1.263.000
Sum egenkapital 4.171.000 3.398.000 3.042.000 2.503.000 2.063.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 3.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 636.000 988.000 1.070.000 353.000 379.000
Leverandørgjeld 191.000 269.000 192.000 750.000 330.000
Betalbar skatt 222.000 119.000 163.000 174.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 418.000 426.000 315.000 393.000 248.000
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 350.000 330.000 316.000 317.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 1.182.000 1.144.000 987.000 1.735.000 1.109.000
Sum gjeld og egenkapital 5.989.000 5.530.000 5.099.000 4.591.000 3.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.808.000 3.342.000 3.374.000 2.748.000 2.318.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3 4.4 2 3.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1 1.4 1 0.6
Soliditet 69.6 61.4 59.7 54.5 58.1
Resultatgrad 11.8 6.9 9.6 9.2 6.1
Rentedekningsgrad 29.4 9.6 25.2 34.9 13.3
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 17.2 9.5 14.3 1 13.5
Signatur
16.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex