Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Into Røyr As
Juridisk navn:  Into Røyr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53482030
Sundsvegen 77 Sundsvegen 77 Fax: 53482040
5450 Sunde I Sunnhordland 5450 Sunde I Sunnhordland
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 990977631
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/27/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Sumarum As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.2%
Resultat  
  
86.51%
Egenkapital  
  
84.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.037.000 13.822.000 11.179.000 11.865.000 8.312.000
Resultat: 1.936.000 1.038.000 128.000 712.000 791.000
Egenkapital: 3.293.000 1.787.000 951.000 830.000 364.000
Regnskap for  Into Røyr As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.037.000 13.822.000 11.179.000 11.865.000 8.312.000
Driftskostnader -19.142.000 -12.911.000 -11.014.000 -10.958.000 -7.478.000
Driftsresultat 1.894.000 911.000 165.000 908.000 835.000
Finansinntekter 56.000 22.000 21.000 1.000 0
Finanskostnader -14.000 105.000 -58.000 -197.000 -44.000
Finans 42.000 127.000 -37.000 -196.000 -44.000
Resultat før skatt 1.936.000 1.038.000 128.000 712.000 791.000
Skattekostnad -430.000 -201.000 -7.000 -245.000 -59.000
Årsresultat 1.506.000 836.000 121.000 466.000 732.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 949.000 675.000 545.000 554.000 567.000
Sum omløpsmidler 6.152.000 5.320.000 3.462.000 3.243.000 2.492.000
Sum eiendeler 7.101.000 5.995.000 4.007.000 3.797.000 3.059.000
Sum opptjent egenkapital 3.093.000 1.587.000 751.000 630.000 164.000
Sum egenkapital 3.293.000 1.787.000 951.000 830.000 364.000
Sum langsiktig gjeld 128.000 173.000 338.000 646.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 3.680.000 4.036.000 2.719.000 2.320.000 2.253.000
Sum gjeld og egenkapital 7.101.000 5.996.000 4.008.000 3.796.000 3.059.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.037.000 13.812.000 11.177.000 11.862.000 8.311.000
Andre inntekter 0 10.000 1.000 3.000 2.000
Driftsinntekter 21.037.000 13.822.000 11.179.000 11.865.000 8.312.000
Varekostnad -12.059.000 -7.536.000 -5.535.000 -5.842.000 -4.025.000
Lønninger -4.921.000 -3.402.000 -3.900.000 -3.355.000 -2.300.000
Avskrivning -148.000 -102.000 -100.000 -108.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.979.000 -1.732.000 -1.562.000 -1.557.000 -1.210.000
Driftskostnader -19.142.000 -12.911.000 -11.014.000 -10.958.000 -7.478.000
Driftsresultat 1.894.000 911.000 165.000 908.000 835.000
Finansinntekter 56.000 22.000 21.000 1.000 0
Finanskostnader -14.000 105.000 -58.000 -197.000 -44.000
Finans 42.000 127.000 -37.000 -196.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.506.000 836.000 121.000 466.000 732.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 286.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 330.000 450.000 472.000 469.000 336.000
Sum varige driftsmidler 616.000 450.000 472.000 469.000 336.000
Sum finansielle anleggsmidler 333.000 225.000 73.000 85.000 231.000
Sum anleggsmidler 949.000 675.000 545.000 554.000 567.000
Varebeholdning 916.000 951.000 1.089.000 1.006.000 1.102.000
Kundefordringer 3.122.000 3.180.000 1.598.000 1.406.000 1.225.000
Andre fordringer 1.115.000 578.000 542.000 441.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000.000 611.000 232.000 389.000 136.000
Sum omløpsmidler 6.152.000 5.320.000 3.462.000 3.243.000 2.492.000
Sum eiendeler 7.101.000 5.995.000 4.007.000 3.797.000 3.059.000
Sum opptjent egenkapital 3.093.000 1.587.000 751.000 630.000 164.000
Sum egenkapital 3.293.000 1.787.000 951.000 830.000 364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 14.000 11.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 115.000
Sum langsiktig gjeld 128.000 173.000 338.000 646.000 442.000
Leverandørgjeld 1.871.000 1.881.000 1.109.000 470.000 650.000
Betalbar skatt 428.000 199.000 1.000 241.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 512.000 559.000 491.000 540.000 461.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 869.000 1.397.000 1.118.000 1.069.000 969.000
Sum kortsiktig gjeld 3.680.000 4.036.000 2.719.000 2.320.000 2.253.000
Sum gjeld og egenkapital 7.101.000 5.996.000 4.008.000 3.796.000 3.059.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.472.000 1.284.000 743.000 923.000 239.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.3 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.9 1 0.7
Soliditet 46.4 29.8 23.7 21.9 11.9
Resultatgrad 9 6.6 1.5 7.7 10.0
Rentedekningsgrad 135.3 -8.7 2.8 4.6 19.0
Gjeldsgrad 1.2 2.4 3.2 3.6 7.4
Total kapitalrentabilitet 27.5 15.6 4.6 23.9 27.3
Signatur
30.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex