Intracloud As
Juridisk navn:  Intracloud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55553333
Postboks 49 Halvor Heyerdahls Vei 48 Fax: 55553335
6001 Ålesund 8626 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 975963357
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Motregn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.23%
Resultat  
  
-116.1%
Egenkapital  
  
-10.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.000 1.693.000 537.000 150.000 136.000
Resultat: -90.000 559.000 126.000 6.000 122.000
Egenkapital: 380.000 423.000 -61.000 -157.000 -161.000
Regnskap for  Intracloud As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.000 1.693.000 537.000 150.000 136.000
Driftskostnader -106.000 -1.133.000 -411.000 -144.000 -14.000
Driftsresultat -76.000 561.000 126.000 6.000 122.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -2.000 0 0 0
Finans -14.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -90.000 559.000 126.000 6.000 122.000
Skattekostnad 46.000 -75.000 -30.000 -1.000 -33.000
Årsresultat -44.000 484.000 96.000 4.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 77.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.098.000 2.095.000 544.000 150.000 139.000
Sum eiendeler 1.098.000 2.095.000 544.000 227.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 323.000 -161.000 -257.000 -261.000
Sum egenkapital 380.000 423.000 -61.000 -157.000 -161.000
Sum langsiktig gjeld 0 173.000 238.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 718.000 1.672.000 432.000 146.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 1.098.000 2.095.000 544.000 227.000 175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 1.693.000 537.000 150.000 136.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.000 1.693.000 537.000 150.000 136.000
Varekostnad -1.000 -1.250.000 -396.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 117.000 -15.000 -144.000 -14.000
Driftskostnader -106.000 -1.133.000 -411.000 -144.000 -14.000
Driftsresultat -76.000 561.000 126.000 6.000 122.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -2.000 0 0 0
Finans -14.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 484.000 96.000 4.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 77.000 35.000
Sum anleggsmidler 0 0 77.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.098.000 2.072.000 537.000 150.000 136.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 7.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 1.098.000 2.095.000 544.000 150.000 139.000
Sum eiendeler 1.098.000 2.095.000 544.000 227.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 323.000 -161.000 -257.000 -261.000
Sum egenkapital 380.000 423.000 -61.000 -157.000 -161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 173.000 238.000 295.000
Leverandørgjeld 86.000 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 75.000 30.000 1.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 0 6.000 31.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 523.000 1.594.000 396.000 114.000 0
Sum kortsiktig gjeld 718.000 1.672.000 432.000 146.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 1.098.000 2.095.000 544.000 227.000 175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 380.000 423.000 112.000 4.000 98.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.3 1 3.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.3 1 3.4
Soliditet 34.6 20.2 -11.2 -69.2 -92.0
Resultatgrad -253.3 33.1 23.5 4 89.7
Rentedekningsgrad -5.4 280.5
Gjeldsgrad 1.9 4 -9.9 -2.4 -2.1
Total kapitalrentabilitet -6.9 26.8 23.2 2.6 69.7
Signatur
02.07.2021
STYRETS LEDER/DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex