Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intrum Obligations As
Juridisk navn:  Intrum Obligations As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62573700
Postboks 7055 Hoffsveien 70B Fax: 62573711
3007 Drammen 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945153547
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 10/28/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.24%
Resultat  
  
-23.79%
Egenkapital  
  
-0.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 84.023.000 78.353.000 72.508.000 69.896.000 63.997.000
Resultat: 18.900.000 24.799.000 25.684.000 25.833.000 26.805.000
Egenkapital: 7.095.000 7.112.000 7.133.000 10.470.000 9.534.000
Regnskap for  Intrum Obligations As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 84.023.000 78.353.000 72.508.000 69.896.000 63.997.000
Driftskostnader -65.549.000 -54.396.000 -47.246.000 -44.394.000 -37.598.000
Driftsresultat 18.474.000 23.956.000 25.262.000 25.502.000 26.400.000
Finansinntekter 430.000 844.000 424.000 338.000 407.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -1.000 -7.000 -3.000
Finans 426.000 843.000 423.000 331.000 404.000
Resultat før skatt 18.900.000 24.799.000 25.684.000 25.833.000 26.805.000
Skattekostnad -4.158.000 -5.456.000 -5.908.000 -6.157.000 -6.670.000
Årsresultat 14.742.000 19.343.000 19.776.000 19.676.000 20.135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 50.000 103.000 177.000 35.000
Sum omløpsmidler 56.806.000 59.063.000 64.772.000 62.358.000 59.927.000
Sum eiendeler 56.817.000 59.113.000 64.875.000 62.535.000 59.962.000
Sum opptjent egenkapital 6.995.000 7.012.000 7.033.000 10.370.000 9.434.000
Sum egenkapital 7.095.000 7.112.000 7.133.000 10.470.000 9.534.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.768.000 1.622.000
Sum kortsiktig gjeld 49.722.000 52.001.000 57.742.000 50.296.000 48.806.000
Sum gjeld og egenkapital 56.817.000 59.113.000 64.875.000 62.534.000 59.962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.494.000 78.301.000 71.733.000 69.277.000 63.285.000
Andre inntekter 529.000 52.000 774.000 619.000 713.000
Driftsinntekter 84.023.000 78.353.000 72.508.000 69.896.000 63.997.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -28.953.000 -24.240.000 -21.670.000 -18.318.000 -13.698.000
Avskrivning -43.000 -59.000 -74.000 -36.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.553.000 -30.097.000 -25.502.000 -26.040.000 -23.880.000
Driftskostnader -65.549.000 -54.396.000 -47.246.000 -44.394.000 -37.598.000
Driftsresultat 18.474.000 23.956.000 25.262.000 25.502.000 26.400.000
Finansinntekter 430.000 844.000 424.000 338.000 407.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -1.000 -7.000 -3.000
Finans 426.000 843.000 423.000 331.000 404.000
Konsernbidrag -14.758.000 -19.365.000 -23.113.000 -18.740.000 -19.523.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 14.742.000 19.343.000 19.776.000 19.676.000 20.135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 7.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 103.000 177.000 35.000
Sum varige driftsmidler 43.000 103.000 177.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 50.000 103.000 177.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 152.000 320.000 168.000 153.000 712.000
Andre fordringer 56.246.000 58.369.000 14.876.000 10.518.000 4.724.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 409.000 374.000 49.728.000 51.686.000 54.491.000
Sum omløpsmidler 56.806.000 59.063.000 64.772.000 62.358.000 59.927.000
Sum eiendeler 56.817.000 59.113.000 64.875.000 62.535.000 59.962.000
Sum opptjent egenkapital 6.995.000 7.012.000 7.033.000 10.370.000 9.434.000
Sum egenkapital 7.095.000 7.112.000 7.133.000 10.470.000 9.534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.768.000 1.622.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.768.000 1.622.000
Leverandørgjeld 21.227.000 19.376.000 19.957.000 17.024.000 16.254.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.893.000 1.548.000 1.387.000 1.126.000 847.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.603.000 31.077.000 36.398.000 32.147.000 31.705.000
Sum kortsiktig gjeld 49.722.000 52.001.000 57.742.000 50.296.000 48.806.000
Sum gjeld og egenkapital 56.817.000 59.113.000 64.875.000 62.534.000 59.962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.084.000 7.062.000 7.030.000 12.062.000 11.121.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 12.5 1 1 16.7 15.9
Resultatgrad 22.0 30.6 34.8 36.5 41.3
Rentedekningsgrad 4.618.5 2 2 3643.1 8
Gjeldsgrad 7.0 7.3 8.1 5 5.3
Total kapitalrentabilitet 33.3 4 39.6 41.3 44.7
Signatur
04.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex