Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inventum Holding AS
Juridisk navn:  Inventum Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98637000
Torggata 2 Torggata 2 Fax: 52713302
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 975800857
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/4/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Alma Revisjon As
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.16%
Resultat  
  
-74.94%
Egenkapital  
  
3.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.452.000 22.274.000 20.161.000 18.265.000 18.417.000
Resultat: 1.995.000 7.960.000 6.321.000 8.170.000 8.031.000
Egenkapital: 49.041.000 47.595.000 42.090.000 42.090.000 39.950.000
Regnskap for  Inventum Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.452.000 22.274.000 20.161.000 18.265.000 18.417.000
Driftskostnader -16.728.000 -20.052.000 -18.847.000 -17.762.000 -15.772.000
Driftsresultat 1.723.000 2.222.000 1.313.000 503.000 2.644.000
Finansinntekter 764.000 9.616.000 9.006.000 7.854.000 5.661.000
Finanskostnader -493.000 -3.876.000 -3.999.000 -188.000 -275.000
Finans 271.000 5.740.000 5.007.000 7.666.000 5.386.000
Resultat før skatt 1.995.000 7.960.000 6.321.000 8.170.000 8.031.000
Skattekostnad -549.000 -2.455.000 -2.320.000 -2.030.000 -2.011.000
Årsresultat 1.446.000 5.505.000 4.000.000 6.140.000 6.020.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.896.000 46.375.000 45.466.000 44.589.000 40.388.000
Sum omløpsmidler 61.920.000 53.039.000 29.789.000 20.243.000 19.764.000
Sum eiendeler 107.816.000 99.414.000 75.255.000 64.832.000 60.152.000
Sum opptjent egenkapital 48.941.000 47.495.000 41.990.000 41.990.000 39.850.000
Sum egenkapital 49.041.000 47.595.000 42.090.000 42.090.000 39.950.000
Sum langsiktig gjeld 31.675.000 20.737.000 10.820.000 9.793.000 5.943.000
Sum kortsiktig gjeld 27.101.000 31.082.000 22.345.000 12.949.000 14.259.000
Sum gjeld og egenkapital 107.817.000 99.414.000 75.255.000 64.832.000 60.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.100.000 19.632.000 17.823.000 16.106.000 16.902.000
Andre inntekter 3.352.000 2.642.000 2.338.000 2.159.000 1.515.000
Driftsinntekter 18.452.000 22.274.000 20.161.000 18.265.000 18.417.000
Varekostnad -1.000 -1.000 0 -10.000
Lønninger -4.849.000 -7.521.000 -8.082.000 -8.939.000 -8.760.000
Avskrivning -221.000 -85.000 -95.000 -130.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.658.000 -12.445.000 -10.669.000 -8.693.000 -6.708.000
Driftskostnader -16.728.000 -20.052.000 -18.847.000 -17.762.000 -15.772.000
Driftsresultat 1.723.000 2.222.000 1.313.000 503.000 2.644.000
Finansinntekter 764.000 9.616.000 9.006.000 7.854.000 5.661.000
Finanskostnader -493.000 -3.876.000 -3.999.000 -188.000 -275.000
Finans 271.000 5.740.000 5.007.000 7.666.000 5.386.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Årsresultat 1.446.000 5.505.000 4.000.000 6.140.000 6.020.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 52.000 58.000 60.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 69.000 25.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.482.000 1.056.000 191.000 264.000 379.000
Sum varige driftsmidler 1.552.000 1.080.000 191.000 264.000 379.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.313.000 45.242.000 45.217.000 44.265.000 39.951.000
Sum anleggsmidler 45.896.000 46.375.000 45.466.000 44.589.000 40.388.000
Varebeholdning 57.000 0 0 0 0
Kundefordringer 457.000 1.130.000 1.492.000 248.000 1.044.000
Andre fordringer 41.914.000 33.107.000 23.962.000 10.087.000 16.408.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.492.000 18.802.000 4.335.000 9.907.000 2.313.000
Sum omløpsmidler 61.920.000 53.039.000 29.789.000 20.243.000 19.764.000
Sum eiendeler 107.816.000 99.414.000 75.255.000 64.832.000 60.152.000
Sum opptjent egenkapital 48.941.000 47.495.000 41.990.000 41.990.000 39.850.000
Sum egenkapital 49.041.000 47.595.000 42.090.000 42.090.000 39.950.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.569.000 705.000 5.480.000 559.000 0
Sum langsiktig gjeld 31.675.000 20.737.000 10.820.000 9.793.000 5.943.000
Leverandørgjeld 782.000 998.000 995.000 581.000 677.000
Betalbar skatt 22.000 1.481.000 718.000 1.205.000 1.008.000
Skyldig offentlige avgifter 745.000 541.000 981.000 884.000 988.000
Utbytte 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 16.983.000 27.357.000 10.170.000 5.720.000 7.586.000
Sum kortsiktig gjeld 27.101.000 31.082.000 22.345.000 12.949.000 14.259.000
Sum gjeld og egenkapital 107.817.000 99.414.000 75.255.000 64.832.000 60.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.819.000 21.957.000 7.444.000 7.294.000 5.505.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.7 1.3 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.3 1.7 1.3 1.6 1.4
Soliditet 45.5 47.9 55.9 64.9 66.4
Resultatgrad 9.3 1 6.5 2.8 14.4
Rentedekningsgrad 3.5 0.6 0.3 2.7 9.6
Gjeldsgrad 1.2 1.1 0.8 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.3 11.9 13.7 12.9 13.8
Signatur
07.12.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex