Iper Direkte AS
Juridisk navn:  Iper Direkte AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21420242
Strømsveien 258 Strømsveien 258 Fax: 23502710
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993053600
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/4/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
44.56%
Resultat  
  
148.24%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.557.000 11.453.000 12.676.000 10.614.000 10.006.000
Resultat: 3.165.000 1.275.000 1.186.000 649.000 392.000
Egenkapital: 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000
Regnskap for  Iper Direkte AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.557.000 11.453.000 12.676.000 10.614.000 10.006.000
Driftskostnader -13.393.000 -10.173.000 -11.474.000 -9.962.000 -9.613.000
Driftsresultat 3.164.000 1.279.000 1.201.000 653.000 393.000
Finansinntekter 11.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -10.000 -9.000 -19.000 -7.000 -5.000
Finans 1.000 -4.000 -14.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 3.165.000 1.275.000 1.186.000 649.000 392.000
Skattekostnad -697.000 -281.000 -273.000 -156.000 -98.000
Årsresultat 2.468.000 994.000 914.000 493.000 294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 550.000 674.000 508.000 684.000
Sum omløpsmidler 6.986.000 4.739.000 4.549.000 4.040.000 3.176.000
Sum eiendeler 7.356.000 5.289.000 5.223.000 4.548.000 3.860.000
Sum opptjent egenkapital 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000
Sum egenkapital 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.662.000 2.590.000 2.526.000 1.853.000 1.165.000
Sum gjeld og egenkapital 7.357.000 5.290.000 5.223.000 4.548.000 3.860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.557.000 11.453.000 12.676.000 10.614.000 10.006.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.557.000 11.453.000 12.676.000 10.614.000 10.006.000
Varekostnad -6.412.000 -3.005.000 -4.412.000 -3.666.000 -3.293.000
Lønninger -4.926.000 -5.036.000 -4.913.000 -4.602.000 -4.289.000
Avskrivning -181.000 -214.000 -228.000 -178.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.874.000 -1.918.000 -1.921.000 -1.516.000 -1.788.000
Driftskostnader -13.393.000 -10.173.000 -11.474.000 -9.962.000 -9.613.000
Driftsresultat 3.164.000 1.279.000 1.201.000 653.000 393.000
Finansinntekter 11.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -10.000 -9.000 -19.000 -7.000 -5.000
Finans 1.000 -4.000 -14.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.468.000 -994.000 -914.000 -493.000 0
Årsresultat 2.468.000 994.000 914.000 493.000 294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 74.000 179.000 293.000 436.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 324.000 39.000 0
Driftsløsøre 191.000 299.000 6.000 12.000 84.000
Sum varige driftsmidler 191.000 299.000 330.000 51.000 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 179.000 178.000 165.000 164.000 163.000
Sum anleggsmidler 370.000 550.000 674.000 508.000 684.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.327.000 1.175.000 920.000 606.000 486.000
Andre fordringer 211.000 327.000 156.000 381.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.449.000 3.238.000 3.474.000 3.053.000 2.523.000
Sum omløpsmidler 6.986.000 4.739.000 4.549.000 4.040.000 3.176.000
Sum eiendeler 7.356.000 5.289.000 5.223.000 4.548.000 3.860.000
Sum opptjent egenkapital 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000
Sum egenkapital 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 2.000 0 0
Leverandørgjeld 158.000 158.000 249.000 202.000 165.000
Betalbar skatt 703.000 278.000 268.000 157.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 809.000 637.000 613.000 539.000 475.000
Utbytte -2.468.000 -994.000 -914.000 -493.000 0
Annen kortsiktig gjeld 525.000 523.000 482.000 461.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 4.662.000 2.590.000 2.526.000 1.853.000 1.165.000
Sum gjeld og egenkapital 7.357.000 5.290.000 5.223.000 4.548.000 3.860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.324.000 2.149.000 2.023.000 2.187.000 2.011.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.8 2.2 2.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.8 2.2 2.7
Soliditet 36.6 50.9 51.6 59.3 69.8
Resultatgrad 19.1 11.2 9.5 6.2 3.9
Rentedekningsgrad 316.4 142.1 63.2 93.3 78.6
Gjeldsgrad 1.7 1 0.9 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 43.2 24.3 23.1 14.4 10.3
Signatur
16.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
ULF BØRKE
Prokurister
16.12.2011
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex