Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Iqvia Solutions Norway As
Juridisk navn:  Iqvia Solutions Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21509000
Tollbugata 8B Tollbugata 8B Fax: 22305066
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910826034
Aksjekapital: 1.166.832 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 11/29/1959
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.01%
Resultat  
  
3596.36%
Egenkapital  
  
-45.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.556.000 33.194.000 40.446.000 48.935.000 40.105.000
Resultat: 14.231.000 385.000 10.621.000 8.884.000 -8.801.000
Egenkapital: 15.398.000 28.115.000 27.729.000 17.109.000 8.225.000
Regnskap for  Iqvia Solutions Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.556.000 33.194.000 40.446.000 48.935.000 40.105.000
Driftskostnader -23.910.000 -32.239.000 -39.702.000 -40.190.000 -47.791.000
Driftsresultat 1.645.000 956.000 745.000 8.746.000 -7.688.000
Finansinntekter 14.329.000 2.200.000 11.865.000 912.000 525.000
Finanskostnader -1.742.000 -2.770.000 -1.989.000 -775.000 -1.639.000
Finans 12.587.000 -570.000 9.876.000 137.000 -1.114.000
Resultat før skatt 14.231.000 385.000 10.621.000 8.884.000 -8.801.000
Skattekostnad 0 0 -813.000
Årsresultat 14.231.000 385.000 10.621.000 8.884.000 -9.614.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 5.947.000 5.810.000 11.457.000 12.663.000
Sum omløpsmidler 28.786.000 34.600.000 45.772.000 25.680.000 21.039.000
Sum eiendeler 28.914.000 40.547.000 51.582.000 37.137.000 33.702.000
Sum opptjent egenkapital 14.231.000 26.948.000 26.563.000 15.942.000 7.058.000
Sum egenkapital 15.398.000 28.115.000 27.729.000 17.109.000 8.225.000
Sum langsiktig gjeld 6.953.000 6.538.000 6.590.000 6.524.000
Sum kortsiktig gjeld 13.516.000 5.478.000 17.314.000 13.438.000 18.953.000
Sum gjeld og egenkapital 28.914.000 40.546.000 51.582.000 37.137.000 33.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.552.000 21.973.000 25.446.000 48.935.000 40.105.000
Andre inntekter 7.005.000 11.221.000 15.001.000 0 0
Driftsinntekter 25.556.000 33.194.000 40.446.000 48.935.000 40.105.000
Varekostnad -6.884.000 -8.554.000 -7.928.000 -10.276.000 -10.417.000
Lønninger -14.482.000 -12.006.000 -12.635.000 -12.746.000 -15.402.000
Avskrivning -104.000 -52.000 -38.000 -1.206.000 -4.330.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.440.000 -11.627.000 -19.101.000 -15.962.000 -17.642.000
Driftskostnader -23.910.000 -32.239.000 -39.702.000 -40.190.000 -47.791.000
Driftsresultat 1.645.000 956.000 745.000 8.746.000 -7.688.000
Finansinntekter 14.329.000 2.200.000 11.865.000 912.000 525.000
Finanskostnader -1.742.000 -2.770.000 -1.989.000 -775.000 -1.639.000
Finans 12.587.000 -570.000 9.876.000 137.000 -1.114.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.231.000 385.000 10.621.000 8.884.000 -9.614.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.174.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 15.000 47.000
Driftsløsøre 128.000 233.000 95.000 0 0
Sum varige driftsmidler 128.000 233.000 95.000 15.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.714.000 5.714.000 11.442.000 11.442.000
Sum anleggsmidler 128.000 5.947.000 5.810.000 11.457.000 12.663.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.981.000 2.989.000 3.240.000 5.386.000 4.424.000
Andre fordringer 424.000 3.298.000 2.565.000 832.000 1.872.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.540.000 19.589.000 14.321.000 7.950.000 2.041.000
Sum omløpsmidler 28.786.000 34.600.000 45.772.000 25.680.000 21.039.000
Sum eiendeler 28.914.000 40.547.000 51.582.000 37.137.000 33.702.000
Sum opptjent egenkapital 14.231.000 26.948.000 26.563.000 15.942.000 7.058.000
Sum egenkapital 15.398.000 28.115.000 27.729.000 17.109.000 8.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.632.000 841.000 11.595.000 7.980.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.953.000 6.538.000 6.590.000 6.524.000
Leverandørgjeld 396.000 394.000 521.000 503.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.269.000 1.060.000 867.000 896.000 976.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.220.000 3.183.000 4.332.000 4.059.000 17.977.000
Sum kortsiktig gjeld 13.516.000 5.478.000 17.314.000 13.438.000 18.953.000
Sum gjeld og egenkapital 28.914.000 40.546.000 51.582.000 37.137.000 33.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.270.000 29.122.000 28.458.000 12.242.000 2.086.000
Likviditetsgrad 1 2.1 6.3 2.6 1.9 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 6.3 2.6 1.9 1.1
Soliditet 53.3 69.3 53.8 46.1 24.4
Resultatgrad 6.4 2.9 1.8 17.9 -19.2
Rentedekningsgrad 0.9 0.3 0.4 11.3 -4.7
Gjeldsgrad 0.9 0.4 0.9 1.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 55.2 7.8 24.4 2 -21.3
Signatur
17.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex