Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Iris AS
Juridisk navn:  Iris AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210505
Sundtbygget Nedre Ole Bulls plass 3 Sundtbygget Nedre Ole Bulls plass 3 Fax: 55210501
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974387913
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/20/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Drønen Økonomitenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.25%
Resultat  
  
-22.97%
Egenkapital  
  
5.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.597.000 10.780.000 11.480.000 10.263.000 10.444.000
Resultat: 1.757.000 2.281.000 2.878.000 1.972.000 1.943.000
Egenkapital: 2.471.000 2.349.000 2.016.000 1.940.000 2.067.000
Regnskap for  Iris AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.597.000 10.780.000 11.480.000 10.263.000 10.444.000
Driftskostnader -6.870.000 -8.769.000 -9.084.000 -8.564.000 -8.560.000
Driftsresultat 1.728.000 2.010.000 2.396.000 1.700.000 1.884.000
Finansinntekter 29.000 271.000 483.000 278.000 164.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -107.000
Finans 29.000 271.000 483.000 273.000 57.000
Resultat før skatt 1.757.000 2.281.000 2.878.000 1.972.000 1.943.000
Skattekostnad -335.000 -448.000 -602.000 -449.000 -535.000
Årsresultat 1.422.000 1.833.000 2.276.000 1.523.000 1.408.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.213.000 4.284.000 3.754.000 2.828.000 3.206.000
Sum omløpsmidler 1.238.000 1.082.000 1.569.000 1.959.000 1.471.000
Sum eiendeler 5.451.000 5.366.000 5.323.000 4.787.000 4.677.000
Sum opptjent egenkapital 2.371.000 2.249.000 1.916.000 1.840.000 1.967.000
Sum egenkapital 2.471.000 2.349.000 2.016.000 1.940.000 2.067.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 33.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 2.981.000 3.017.000 3.307.000 2.813.000 2.444.000
Sum gjeld og egenkapital 5.452.000 5.366.000 5.323.000 4.786.000 4.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.597.000 10.755.000 11.480.000 10.263.000 10.382.000
Andre inntekter 0 24.000 0 0 62.000
Driftsinntekter 8.597.000 10.780.000 11.480.000 10.263.000 10.444.000
Varekostnad -45.000 -89.000 -39.000 -81.000 -78.000
Lønninger -2.410.000 -2.533.000 -2.708.000 -2.411.000 -2.532.000
Avskrivning -115.000 -278.000 -442.000 -458.000 -444.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.300.000 -5.869.000 -5.895.000 -5.614.000 -5.506.000
Driftskostnader -6.870.000 -8.769.000 -9.084.000 -8.564.000 -8.560.000
Driftsresultat 1.728.000 2.010.000 2.396.000 1.700.000 1.884.000
Finansinntekter 29.000 271.000 483.000 278.000 164.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -107.000
Finans 29.000 271.000 483.000 273.000 57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 -1.500.000 -1.800.000 -1.600.000 -1.400.000
Årsresultat 1.422.000 1.833.000 2.276.000 1.523.000 1.408.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 419.000 490.000 460.000 754.000 1.131.000
Sum varige driftsmidler 419.000 490.000 460.000 754.000 1.131.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.794.000 3.794.000 3.294.000 2.075.000 2.075.000
Sum anleggsmidler 4.213.000 4.284.000 3.754.000 2.828.000 3.206.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 54.000 52.000 22.000 19.000
Andre fordringer 53.000 117.000 132.000 127.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.122.000 911.000 1.385.000 1.809.000 1.311.000
Sum omløpsmidler 1.238.000 1.082.000 1.569.000 1.959.000 1.471.000
Sum eiendeler 5.451.000 5.366.000 5.323.000 4.787.000 4.677.000
Sum opptjent egenkapital 2.371.000 2.249.000 1.916.000 1.840.000 1.967.000
Sum egenkapital 2.471.000 2.349.000 2.016.000 1.940.000 2.067.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 33.000 167.000
Leverandørgjeld 321.000 291.000 481.000 396.000 140.000
Betalbar skatt 185.000 330.000 437.000 322.000 426.000
Skyldig offentlige avgifter 188.000 200.000 279.000 210.000 194.000
Utbytte -1.300.000 -1.500.000 -1.800.000 -1.600.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 986.000 695.000 310.000 285.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 2.981.000 3.017.000 3.307.000 2.813.000 2.444.000
Sum gjeld og egenkapital 5.452.000 5.366.000 5.323.000 4.786.000 4.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.743.000 -1.935.000 -1.738.000 -854.000 -973.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7
Soliditet 45.3 43.8 37.9 40.5 44.2
Resultatgrad 20.1 18.6 20.9 16.6 18.0
Rentedekningsgrad 3 19.1
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.6 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 32.2 42.5 54.1 41.3 43.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex