Iris AS
Juridisk navn:  Iris AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210505
Valkendorfsgaten 5 Valkendorfsgaten 5 Fax: 55210501
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974387913
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/20/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Drønen Økonomitenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.36%
Resultat  
  
39.05%
Egenkapital  
  
30.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.880.000 10.480.000 8.597.000 10.780.000 11.480.000
Resultat: 3.055.000 2.197.000 1.757.000 2.281.000 2.878.000
Egenkapital: 3.868.000 2.956.000 2.471.000 2.349.000 2.016.000
Regnskap for  Iris AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.880.000 10.480.000 8.597.000 10.780.000 11.480.000
Driftskostnader -8.925.000 -8.118.000 -6.870.000 -8.769.000 -9.084.000
Driftsresultat 2.955.000 2.361.000 1.728.000 2.010.000 2.396.000
Finansinntekter 100.000 28.000 29.000 271.000 483.000
Finanskostnader -192.000 0 0 0
Finans 100.000 -164.000 29.000 271.000 483.000
Resultat før skatt 3.055.000 2.197.000 1.757.000 2.281.000 2.878.000
Skattekostnad -643.000 -413.000 -335.000 -448.000 -602.000
Årsresultat 2.412.000 1.785.000 1.422.000 1.833.000 2.276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.933.000 4.537.000 4.213.000 4.284.000 3.754.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.039.000 1.238.000 1.082.000 1.569.000
Sum eiendeler 6.727.000 5.576.000 5.451.000 5.366.000 5.323.000
Sum opptjent egenkapital 3.768.000 2.856.000 2.371.000 2.249.000 1.916.000
Sum egenkapital 3.868.000 2.956.000 2.471.000 2.349.000 2.016.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 16.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.850.000 2.605.000 2.981.000 3.017.000 3.307.000
Sum gjeld og egenkapital 6.726.000 5.577.000 5.452.000 5.366.000 5.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.880.000 9.949.000 8.597.000 10.755.000 11.480.000
Andre inntekter 530.000 0 24.000 0
Driftsinntekter 11.880.000 10.480.000 8.597.000 10.780.000 11.480.000
Varekostnad -48.000 -38.000 -45.000 -89.000 -39.000
Lønninger -2.359.000 -2.334.000 -2.410.000 -2.533.000 -2.708.000
Avskrivning -105.000 -116.000 -115.000 -278.000 -442.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.413.000 -5.630.000 -4.300.000 -5.869.000 -5.895.000
Driftskostnader -8.925.000 -8.118.000 -6.870.000 -8.769.000 -9.084.000
Driftsresultat 2.955.000 2.361.000 1.728.000 2.010.000 2.396.000
Finansinntekter 100.000 28.000 29.000 271.000 483.000
Finanskostnader -192.000 0 0 0
Finans 100.000 -164.000 29.000 271.000 483.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.500.000 -1.800.000
Årsresultat 2.412.000 1.785.000 1.422.000 1.833.000 2.276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 330.000 435.000 419.000 490.000 460.000
Sum varige driftsmidler 330.000 435.000 419.000 490.000 460.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.603.000 4.103.000 3.794.000 3.794.000 3.294.000
Sum anleggsmidler 4.933.000 4.537.000 4.213.000 4.284.000 3.754.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 413.000 63.000 54.000 52.000
Andre fordringer 77.000 66.000 53.000 117.000 132.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.698.000 560.000 1.122.000 911.000 1.385.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.039.000 1.238.000 1.082.000 1.569.000
Sum eiendeler 6.727.000 5.576.000 5.451.000 5.366.000 5.323.000
Sum opptjent egenkapital 3.768.000 2.856.000 2.371.000 2.249.000 1.916.000
Sum egenkapital 3.868.000 2.956.000 2.471.000 2.349.000 2.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 16.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 16.000 0 0 0
Leverandørgjeld 367.000 321.000 291.000 481.000
Betalbar skatt 581.000 304.000 185.000 330.000 437.000
Skyldig offentlige avgifter 178.000 196.000 188.000 200.000 279.000
Utbytte -1.500.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.500.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 224.000 805.000 986.000 695.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 2.850.000 2.605.000 2.981.000 3.017.000 3.307.000
Sum gjeld og egenkapital 6.726.000 5.577.000 5.452.000 5.366.000 5.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.056.000 -1.566.000 -1.743.000 -1.935.000 -1.738.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5
Soliditet 57.5 53.0 45.3 43.8 37.9
Resultatgrad 24.9 22.5 20.1 18.6 20.9
Rentedekningsgrad 12.3
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.2 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 45.4 42.8 32.2 42.5 54.1
Signatur
06.05.2022
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex