Irtech AS
Juridisk navn:  Irtech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66842980
Vakåsveien 9 Vakåsveien 9 Fax: 66849650
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 975785653
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/15/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Zaldo Økonomi Jansen
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.53%
Resultat  
  
-546.97%
Egenkapital  
  
-8.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.614.000 6.795.000 29.933.000 50.480.000 4.791.000
Resultat: -1.846.000 413.000 12.437.000 21.660.000 -23.000
Egenkapital: 19.787.000 21.633.000 21.532.000 24.860.000 8.388.000
Regnskap for  Irtech AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.614.000 6.795.000 29.933.000 50.480.000 4.791.000
Driftskostnader -4.277.000 -6.563.000 -18.019.000 -29.609.000 -4.969.000
Driftsresultat -1.663.000 232.000 11.915.000 20.871.000 -178.000
Finansinntekter 102.000 354.000 602.000 904.000 276.000
Finanskostnader -286.000 -173.000 -80.000 -115.000 -121.000
Finans -184.000 181.000 522.000 789.000 155.000
Resultat før skatt -1.846.000 413.000 12.437.000 21.660.000 -23.000
Skattekostnad -187.000 -2.719.000 -5.065.000 52.000
Årsresultat -1.846.000 226.000 9.718.000 16.595.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 84.000 112.000 72.000 38.000
Sum omløpsmidler 21.732.000 23.232.000 38.455.000 51.671.000 56.892.000
Sum eiendeler 21.789.000 23.316.000 38.567.000 51.743.000 56.930.000
Sum opptjent egenkapital 18.387.000 20.233.000 20.132.000 23.460.000 6.988.000
Sum egenkapital 19.787.000 21.633.000 21.532.000 24.860.000 8.388.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.156.000
Sum kortsiktig gjeld 2.003.000 1.683.000 17.035.000 26.882.000 47.386.000
Sum gjeld og egenkapital 21.790.000 23.316.000 38.567.000 51.742.000 56.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.614.000 6.723.000 29.933.000 50.480.000 4.791.000
Andre inntekter 72.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.614.000 6.795.000 29.933.000 50.480.000 4.791.000
Varekostnad -977.000 -4.023.000 -11.337.000 -27.755.000 -3.264.000
Lønninger -2.431.000 -2.151.000 -2.568.000 -2.650.000 -625.000
Avskrivning -27.000 -28.000 -17.000 -22.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -842.000 -361.000 -4.097.000 818.000 -1.044.000
Driftskostnader -4.277.000 -6.563.000 -18.019.000 -29.609.000 -4.969.000
Driftsresultat -1.663.000 232.000 11.915.000 20.871.000 -178.000
Finansinntekter 102.000 354.000 602.000 904.000 276.000
Finanskostnader -286.000 -173.000 -80.000 -115.000 -121.000
Finans -184.000 181.000 522.000 789.000 155.000
Konsernbidrag -125.000 -13.046.000 -122.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.846.000 226.000 9.718.000 16.595.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 84.000 112.000 72.000 38.000
Sum varige driftsmidler 57.000 84.000 112.000 72.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 84.000 112.000 72.000 38.000
Varebeholdning 1.272.000 815.000 1.484.000 8.566.000 27.051.000
Kundefordringer 1.515.000 1.958.000 458.000 2.385.000 1.932.000
Andre fordringer 75.000 151.000 3.000 1.000 3.274.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.872.000 20.307.000 36.510.000 40.718.000 24.635.000
Sum omløpsmidler 21.732.000 23.232.000 38.455.000 51.671.000 56.892.000
Sum eiendeler 21.789.000 23.316.000 38.567.000 51.743.000 56.930.000
Sum opptjent egenkapital 18.387.000 20.233.000 20.132.000 23.460.000 6.988.000
Sum egenkapital 19.787.000 21.633.000 21.532.000 24.860.000 8.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.156.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.156.000
Leverandørgjeld 248.000 673.000 21.000 847.000 12.311.000
Betalbar skatt 152.000 2.706.000 6.185.000 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 156.000 273.000 239.000 259.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.599.000 701.000 14.034.000 19.612.000 34.817.000
Sum kortsiktig gjeld 2.003.000 1.683.000 17.035.000 26.882.000 47.386.000
Sum gjeld og egenkapital 21.790.000 23.316.000 38.567.000 51.742.000 56.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.729.000 21.549.000 21.420.000 24.789.000 9.506.000
Likviditetsgrad 1 10.8 13.8 2.3 1.9 1.2
Likviditetsgrad 2 10.2 13.3 2.2 1.6 0.6
Soliditet 90.8 92.8 55.8 4 14.7
Resultatgrad -63.6 3.4 39.8 41.3 -3.7
Rentedekningsgrad -5.8 1.3 148.9 181.5 -1.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.8 1.1 5.8
Total kapitalrentabilitet -7.2 2.5 32.5 42.1 0.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex