Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Irv Renhold As
Juridisk navn:  Irv Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46632749
Sagvollvegen 344 Tingvang Fax:
2833 Raufoss 2092 Minnesund
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 915351190
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.12%
Resultat  
  
-720%
Egenkapital  
  
-45.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 377.000 439.000 493.000 382.000 328.000
Resultat: -41.000 -5.000 77.000 33.000 -13.000
Egenkapital: 50.000 91.000 96.000 33.000 21.000
Regnskap for  Irv Renhold As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 377.000 439.000 493.000 382.000 328.000
Driftskostnader -418.000 -444.000 -415.000 -348.000 -339.000
Driftsresultat -41.000 -5.000 78.000 34.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -41.000 -5.000 77.000 33.000 -13.000
Skattekostnad 0 -14.000 -8.000 0
Årsresultat -41.000 -5.000 62.000 25.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 167.000 240.000 271.000 190.000 132.000
Sum eiendeler 168.000 240.000 271.000 190.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 71.000 75.000 13.000 1.000
Sum egenkapital 50.000 91.000 96.000 33.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 117.000 149.000 175.000 156.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 241.000 271.000 190.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 377.000 439.000 493.000 382.000 328.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 377.000 439.000 493.000 382.000 328.000
Varekostnad -14.000 -5.000 -9.000 -2.000 -8.000
Lønninger -357.000 -383.000 -353.000 -278.000 -235.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -56.000 -53.000 -68.000 -96.000
Driftskostnader -418.000 -444.000 -415.000 -348.000 -339.000
Driftsresultat -41.000 -5.000 78.000 34.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -13.000 0
Årsresultat -41.000 -5.000 62.000 25.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 69.000 110.000 48.000 6.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 130.000 222.000 183.000 110.000
Sum omløpsmidler 167.000 240.000 271.000 190.000 132.000
Sum eiendeler 168.000 240.000 271.000 190.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 71.000 75.000 13.000 1.000
Sum egenkapital 50.000 91.000 96.000 33.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -25.000 -6.000 -6.000 3.000 10.000
Betalbar skatt 3.000 3.000 24.000 10.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 192.000 153.000 135.000 108.000 71.000
Utbytte 0 0 -13.000 0
Annen kortsiktig gjeld -53.000 0 22.000 36.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 149.000 175.000 156.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 241.000 271.000 190.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 91.000 96.000 34.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.5 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.5 1.2 1.2
Soliditet 29.9 37.9 35.4 17.5 1
Resultatgrad -10.9 -1.1 15.8 8.9 -3.7
Rentedekningsgrad 7 3
Gjeldsgrad 2.3 1.6 1.8 4.7 5.2
Total kapitalrentabilitet -24.6 -2.1 28.8 1 -9.2
Signatur
02.05.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.05.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex