Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isaksens ANS
Juridisk navn:  Isaksens ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78418857
Buen 8 Buen 8 Fax:
9610 Rypefjord 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 990590346
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/18/2006
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Istinn Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.21%
Resultat  
  
-102.08%
Egenkapital  
  
-0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 960.000 958.000 923.000 942.000 598.000
Resultat: -1.000 48.000 -331.000 40.000 102.000
Egenkapital: 551.000 552.000 504.000 835.000 794.000
Regnskap for  Isaksens ANS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 960.000 958.000 923.000 942.000 598.000
Driftskostnader -966.000 -910.000 -1.248.000 -888.000 -468.000
Driftsresultat -6.000 48.000 -325.000 54.000 130.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -14.000 -29.000
Finans 4.000 0 -6.000 -14.000 -29.000
Resultat før skatt -1.000 48.000 -331.000 40.000 102.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 48.000 -331.000 40.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.253.000 1.403.000 1.551.000 1.742.000 1.879.000
Sum omløpsmidler 396.000 245.000 447.000 739.000 249.000
Sum eiendeler 1.649.000 1.648.000 1.998.000 2.481.000 2.128.000
Sum opptjent egenkapital 551.000 552.000 504.000 835.000 794.000
Sum egenkapital 551.000 552.000 504.000 835.000 794.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 200.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 1.095.000 1.494.000 1.446.000 934.000
Sum gjeld og egenkapital 1.649.000 1.647.000 1.998.000 2.481.000 2.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 960.000 958.000 923.000 942.000 598.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 960.000 958.000 923.000 942.000 598.000
Varekostnad -6.000 -1.000 0 -3.000
Lønninger -508.000 -503.000 -486.000 -443.000 0
Avskrivning -171.000 -198.000 -192.000 -186.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -287.000 -203.000 -569.000 -259.000 -290.000
Driftskostnader -966.000 -910.000 -1.248.000 -888.000 -468.000
Driftsresultat -6.000 48.000 -325.000 54.000 130.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -14.000 -29.000
Finans 4.000 0 -6.000 -14.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 48.000 -331.000 40.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 31.000 84.000 137.000 135.000
Sum varige driftsmidler 903.000 1.053.000 1.201.000 1.392.000 1.529.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.253.000 1.403.000 1.551.000 1.742.000 1.879.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 42.000 48.000 46.000 45.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 353.000 197.000 402.000 693.000 227.000
Sum omløpsmidler 396.000 245.000 447.000 739.000 249.000
Sum eiendeler 1.649.000 1.648.000 1.998.000 2.481.000 2.128.000
Sum opptjent egenkapital 551.000 552.000 504.000 835.000 794.000
Sum egenkapital 551.000 552.000 504.000 835.000 794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 200.000 400.000
Leverandørgjeld 20.000 9.000 17.000 20.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 55.000 170.000 162.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.031.000 1.031.000 1.307.000 1.264.000 906.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 1.095.000 1.494.000 1.446.000 934.000
Sum gjeld og egenkapital 1.649.000 1.647.000 1.998.000 2.481.000 2.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -702.000 -850.000 -1.047.000 -707.000 -685.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3
Soliditet 33.4 33.5 25.2 33.7 37.3
Resultatgrad -0.6 5 -35.2 5.7 21.7
Rentedekningsgrad -54.2 3.9 4.5
Gjeldsgrad 2.0 2 3 2 1.7
Total kapitalrentabilitet -0.1 2.9 -16.3 2.2 6.1
Signatur
20.12.2006
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
20.12.2006
Deltakerne hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex