Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ishavsmuseet Aarvak
Juridisk navn:  Ishavsmuseet Aarvak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70092004
Brandalsvegen 28 Brandalsvegen 28 Fax: 70092005
6062 Brandal 6062 Brandal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 975501299
Aksjekapital: 1.025.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/1/1981 1
Foretakstype: STI
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.82%
Resultat  
  
729.17%
Egenkapital  
  
19.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.323.000 2.722.000 2.560.000 3.034.000 2.797.000
Resultat: 302.000 -48.000 -210.000 8.000 -14.000
Egenkapital: 1.823.000 1.521.000 1.569.000 1.779.000 1.771.000
Regnskap for  Ishavsmuseet Aarvak
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.323.000 2.722.000 2.560.000 3.034.000 2.797.000
Driftskostnader -3.938.000 -2.667.000 -2.686.000 -2.948.000 -2.733.000
Driftsresultat 385.000 55.000 -126.000 86.000 65.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -85.000 -103.000 -83.000 -79.000 -84.000
Finans -84.000 -103.000 -83.000 -78.000 -80.000
Resultat før skatt 302.000 -48.000 -210.000 8.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 302.000 -48.000 -210.000 8.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.438.000 4.528.000 4.480.000 4.633.000 6.218.000
Sum omløpsmidler 1.526.000 661.000 838.000 668.000 2.205.000
Sum eiendeler 5.964.000 5.189.000 5.318.000 5.301.000 8.423.000
Sum opptjent egenkapital 798.000 496.000 544.000 754.000 746.000
Sum egenkapital 1.823.000 1.521.000 1.569.000 1.779.000 1.771.000
Sum langsiktig gjeld 2.370.000 2.503.000 2.687.000 2.411.000 2.566.000
Sum kortsiktig gjeld 1.771.000 1.165.000 1.063.000 1.111.000 4.087.000
Sum gjeld og egenkapital 5.964.000 5.189.000 5.319.000 5.301.000 8.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.366.000 2.068.000 2.059.000 2.383.000 1.897.000
Andre inntekter 2.957.000 654.000 501.000 651.000 900.000
Driftsinntekter 4.323.000 2.722.000 2.560.000 3.034.000 2.797.000
Varekostnad -324.000 -634.000 -627.000 -831.000 -648.000
Lønninger -1.546.000 -1.197.000 -1.214.000 -1.118.000 -1.140.000
Avskrivning -142.000 -146.000 -152.000 -173.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.926.000 -690.000 -693.000 -826.000 -781.000
Driftskostnader -3.938.000 -2.667.000 -2.686.000 -2.948.000 -2.733.000
Driftsresultat 385.000 55.000 -126.000 86.000 65.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 4.000
Finanskostnader -85.000 -103.000 -83.000 -79.000 -84.000
Finans -84.000 -103.000 -83.000 -78.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 302.000 -48.000 -210.000 8.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.132.000 4.226.000 4.145.000 4.258.000 5.908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 305.000 301.000 334.000 374.000 310.000
Sum varige driftsmidler 4.437.000 4.527.000 4.479.000 4.632.000 6.218.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 4.438.000 4.528.000 4.480.000 4.633.000 6.218.000
Varebeholdning 491.000 445.000 421.000 468.000 368.000
Kundefordringer 103.000 113.000 75.000 62.000 85.000
Andre fordringer 261.000 56.000 57.000 60.000 297.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 672.000 47.000 285.000 78.000 1.456.000
Sum omløpsmidler 1.526.000 661.000 838.000 668.000 2.205.000
Sum eiendeler 5.964.000 5.189.000 5.318.000 5.301.000 8.423.000
Sum opptjent egenkapital 798.000 496.000 544.000 754.000 746.000
Sum egenkapital 1.823.000 1.521.000 1.569.000 1.779.000 1.771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 24.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.370.000 2.503.000 2.687.000 2.411.000 2.566.000
Leverandørgjeld 663.000 552.000 448.000 750.000 1.122.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 151.000 97.000 114.000 111.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 957.000 492.000 500.000 250.000 2.882.000
Sum kortsiktig gjeld 1.771.000 1.165.000 1.063.000 1.111.000 4.087.000
Sum gjeld og egenkapital 5.964.000 5.189.000 5.319.000 5.301.000 8.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -245.000 -504.000 -225.000 -443.000 -1.882.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.8 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4
Soliditet 30.6 29.3 29.5 33.6 2
Resultatgrad 8.9 2 -4.9 2.8 2.3
Rentedekningsgrad 4.5 0.5 -1.5 1.1 0.8
Gjeldsgrad 2.3 2.4 2.4 2 3.8
Total kapitalrentabilitet 6.5 1.1 -2.4 1.6 0.8
Signatur
09.07.2021
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
09.07.2021
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex