Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Islandsk-Norsk Forening For Sør-Rogaland Og Ryfylke
Juridisk navn:  Islandsk-Norsk Forening For Sør-Rogaland Og Ryfylke
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90097152
c/o Helga Rut Torfadottir Kari Trestakks vei 11A c/o Helga Rut Torfadottir Kari Trestakks vei 11A Fax:
4314 Sandnes 4314 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 987291486
Aksjekapital: 67.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1952
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
42.99%
Resultat  
  
-233.33%
Egenkapital  
  
-27.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 153.000 107.000 112.000 112.000
Resultat: -4.000 3.000 -17.000 3.000
Egenkapital: 67.000 93.000 95.000 115.000
Regnskap for  Islandsk-Norsk Forening For Sør-Rogaland Og Ryfylke
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 153.000 107.000 112.000 112.000
Driftskostnader -157.000 -104.000 -129.000 -109.000
Driftsresultat -4.000 3.000 -17.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 3.000 -17.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 3.000 -17.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 67.000 93.000 93.000 113.000
Sum eiendeler 67.000 93.000 95.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 95.000 115.000
Sum egenkapital 67.000 93.000 95.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 67.000 93.000 95.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.000 57.000 65.000 111.000
Andre inntekter 32.000 50.000 47.000 0
Driftsinntekter 153.000 107.000 112.000 112.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -157.000 -104.000 -129.000 -109.000
Driftskostnader -157.000 -104.000 -129.000 -109.000
Driftsresultat -4.000 3.000 -17.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 3.000 -17.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 2.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 93.000 93.000 113.000
Sum omløpsmidler 67.000 93.000 93.000 113.000
Sum eiendeler 67.000 93.000 95.000 115.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 95.000 115.000
Sum egenkapital 67.000 93.000 95.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 67.000 93.000 95.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 93.000 93.000 113.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1
Resultatgrad -2.6 2.8 -15.2 2.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.2 -17.9 2.6
Signatur
18.12.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex