Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isobygg Sør As
Juridisk navn:  Isobygg Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97760560
Stasjonsgata 35 Stasjonsgata 35 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 918783725
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/14/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
618.59%
Resultat  
  
291.18%
Egenkapital  
  
143.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.121.000 156.000 285.000 437.000
Resultat: 195.000 -102.000 -69.000 -86.000
Egenkapital: 46.000 -106.000 -26.000 29.000
Regnskap for  Isobygg Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.121.000 156.000 285.000 437.000
Driftskostnader -908.000 -237.000 -331.000 -494.000
Driftsresultat 212.000 -80.000 -45.000 -58.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -22.000 -24.000 -29.000
Finans -17.000 -22.000 -24.000 -29.000
Resultat før skatt 195.000 -102.000 -69.000 -86.000
Skattekostnad -43.000 22.000 14.000 21.000
Årsresultat 152.000 -80.000 -55.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 257.000 304.000 359.000
Sum omløpsmidler 370.000 151.000 151.000 266.000
Sum eiendeler 518.000 408.000 455.000 625.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -200.000 -120.000 -65.000
Sum egenkapital 46.000 -106.000 -26.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 139.000 229.000 312.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 286.000 169.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 518.000 409.000 455.000 626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.121.000 156.000 285.000 437.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.121.000 156.000 285.000 437.000
Varekostnad -581.000 -75.000 -122.000 -251.000
Lønninger 0 0 0 -78.000
Avskrivning -66.000 -70.000 -70.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -92.000 -139.000 -118.000
Driftskostnader -908.000 -237.000 -331.000 -494.000
Driftsresultat 212.000 -80.000 -45.000 -58.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -22.000 -24.000 -29.000
Finans -17.000 -22.000 -24.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 -80.000 -55.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 58.000 36.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 55.000 97.000 142.000 187.000
Driftsløsøre 78.000 102.000 127.000 152.000
Sum varige driftsmidler 133.000 199.000 269.000 338.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 148.000 257.000 304.000 359.000
Varebeholdning 144.000 93.000 105.000 164.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 44.000 0 0 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 182.000 59.000 46.000 84.000
Sum omløpsmidler 370.000 151.000 151.000 266.000
Sum eiendeler 518.000 408.000 455.000 625.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -200.000 -120.000 -65.000
Sum egenkapital 46.000 -106.000 -26.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 139.000 229.000 312.000 391.000
Leverandørgjeld 6.000 28.000 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 6.000 18.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 102.000 1.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 286.000 169.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 518.000 409.000 455.000 626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 -135.000 -18.000 60.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.5 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.2 0.3 0.5
Soliditet 8.9 -25.9 -5.7 4.6
Resultatgrad 18.9 -51.3 -15.8 -13.3
Rentedekningsgrad 12.5 -3.6 -1.9
Gjeldsgrad 10.3 -4.9 -18.5 20.6
Total kapitalrentabilitet 40.9 -19.6 -9.9 -9.3
Signatur
03.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex