Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ista Norge AS
Juridisk navn:  Ista Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22885900
Trollåsveien 34 Trollåsveien 34 Fax: 22885901
1414 Trollåsen 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 911071347
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/11/1952
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.57%
Resultat  
  
1289.39%
Egenkapital  
  
31.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.740.000 17.260.000 14.389.000 14.429.000 15.759.000
Resultat: 785.000 -66.000 -1.438.000 -2.309.000 -2.191.000
Egenkapital: 3.294.000 2.509.000 -6.429.000 -3.024.000 -1.669.000
Regnskap for  Ista Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.740.000 17.260.000 14.389.000 14.429.000 15.759.000
Driftskostnader -17.831.000 -17.182.000 -15.543.000 -16.472.000 -17.782.000
Driftsresultat 908.000 77.000 -1.155.000 -2.045.000 -2.022.000
Finansinntekter 97.000 28.000 28.000 33.000 78.000
Finanskostnader -221.000 -171.000 -311.000 -297.000 -246.000
Finans -124.000 -143.000 -283.000 -264.000 -168.000
Resultat før skatt 785.000 -66.000 -1.438.000 -2.309.000 -2.191.000
Skattekostnad 0 -1.967.000 465.000 480.000
Årsresultat 785.000 -66.000 -3.405.000 -1.843.000 -1.711.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.178.000 683.000 592.000 2.581.000 1.795.000
Sum omløpsmidler 5.997.000 6.075.000 4.868.000 4.637.000 3.574.000
Sum eiendeler 7.175.000 6.758.000 5.460.000 7.218.000 5.369.000
Sum opptjent egenkapital -6.206.000 -6.991.000 -6.929.000 -3.524.000 -1.769.000
Sum egenkapital 3.294.000 2.509.000 -6.429.000 -3.024.000 -1.669.000
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 1.011.000 9.000.000 7.000.000 4.200.000
Sum kortsiktig gjeld 2.872.000 3.237.000 2.888.000 3.242.000 2.838.000
Sum gjeld og egenkapital 7.175.000 6.757.000 5.459.000 7.218.000 5.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.903.000 17.260.000 14.389.000 14.426.000 15.759.000
Andre inntekter 837.000 0 0 3.000 0
Driftsinntekter 18.740.000 17.260.000 14.389.000 14.429.000 15.759.000
Varekostnad -5.432.000 -6.217.000 -4.549.000 -3.701.000 -5.185.000
Lønninger -8.534.000 -7.214.000 -6.772.000 -7.838.000 -8.493.000
Avskrivning -121.000 -113.000 -95.000 -178.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.744.000 -3.638.000 -4.127.000 -4.755.000 -3.997.000
Driftskostnader -17.831.000 -17.182.000 -15.543.000 -16.472.000 -17.782.000
Driftsresultat 908.000 77.000 -1.155.000 -2.045.000 -2.022.000
Finansinntekter 97.000 28.000 28.000 33.000 78.000
Finanskostnader -221.000 -171.000 -311.000 -297.000 -246.000
Finans -124.000 -143.000 -283.000 -264.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 785.000 -66.000 -3.405.000 -1.843.000 -1.711.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.967.000 1.505.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.064.000 568.000 477.000 499.000 221.000
Sum varige driftsmidler 1.064.000 568.000 477.000 499.000 221.000
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 115.000 69.000
Sum anleggsmidler 1.178.000 683.000 592.000 2.581.000 1.795.000
Varebeholdning 1.888.000 883.000 789.000 961.000 947.000
Kundefordringer 1.161.000 1.831.000 1.511.000 1.175.000 1.291.000
Andre fordringer 206.000 143.000 106.000 280.000 226.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.743.000 3.219.000 2.461.000 2.221.000 1.110.000
Sum omløpsmidler 5.997.000 6.075.000 4.868.000 4.637.000 3.574.000
Sum eiendeler 7.175.000 6.758.000 5.460.000 7.218.000 5.369.000
Sum opptjent egenkapital -6.206.000 -6.991.000 -6.929.000 -3.524.000 -1.769.000
Sum egenkapital 3.294.000 2.509.000 -6.429.000 -3.024.000 -1.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 1.011.000 9.000.000 7.000.000 4.200.000
Leverandørgjeld 928.000 1.038.000 753.000 1.025.000 645.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 924.000 1.059.000 1.104.000 1.233.000 936.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.020.000 1.141.000 1.031.000 984.000 1.257.000
Sum kortsiktig gjeld 2.872.000 3.237.000 2.888.000 3.242.000 2.838.000
Sum gjeld og egenkapital 7.175.000 6.757.000 5.459.000 7.218.000 5.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.125.000 2.838.000 1.980.000 1.395.000 736.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.7 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.4 1.1 0.9
Soliditet 45.9 37.1 -117.8 -41.9 -31.1
Resultatgrad 4.8 0.4 -14.2 -12.8
Rentedekningsgrad 4.1 0.5 -3.7 -6.9 -8.2
Gjeldsgrad 1.2 1.7 -1.8 -3.4 -4.2
Total kapitalrentabilitet 14.0 1.6 -20.6 -27.9 -36.2
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex