Ista Norge AS
Juridisk navn:  Ista Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22885900
Trollåsveien 34 Trollåsveien 34 Fax: 22885901
1414 Trollåsen 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 911071347
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/11/1952
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.92%
Resultat  
  
36.31%
Egenkapital  
  
32.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.288.000 18.740.000 17.260.000 14.389.000 14.429.000
Resultat: 1.070.000 785.000 -66.000 -1.438.000 -2.309.000
Egenkapital: 4.364.000 3.294.000 2.509.000 -6.429.000 -3.024.000
Regnskap for  Ista Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.288.000 18.740.000 17.260.000 14.389.000 14.429.000
Driftskostnader -18.240.000 -17.831.000 -17.182.000 -15.543.000 -16.472.000
Driftsresultat 1.049.000 908.000 77.000 -1.155.000 -2.045.000
Finansinntekter 111.000 97.000 28.000 28.000 33.000
Finanskostnader -89.000 -221.000 -171.000 -311.000 -297.000
Finans 22.000 -124.000 -143.000 -283.000 -264.000
Resultat før skatt 1.070.000 785.000 -66.000 -1.438.000 -2.309.000
Skattekostnad 0 -1.967.000 465.000
Årsresultat 1.070.000 785.000 -66.000 -3.405.000 -1.843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.864.000 1.178.000 683.000 592.000 2.581.000
Sum omløpsmidler 7.238.000 5.997.000 6.075.000 4.868.000 4.637.000
Sum eiendeler 9.102.000 7.175.000 6.758.000 5.460.000 7.218.000
Sum opptjent egenkapital -5.136.000 -6.206.000 -6.991.000 -6.929.000 -3.524.000
Sum egenkapital 4.364.000 3.294.000 2.509.000 -6.429.000 -3.024.000
Sum langsiktig gjeld 1.006.000 1.009.000 1.011.000 9.000.000 7.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.733.000 2.872.000 3.237.000 2.888.000 3.242.000
Sum gjeld og egenkapital 9.103.000 7.175.000 6.757.000 5.459.000 7.218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.666.000 17.903.000 17.260.000 14.389.000 14.426.000
Andre inntekter -379.000 837.000 0 0 3.000
Driftsinntekter 19.288.000 18.740.000 17.260.000 14.389.000 14.429.000
Varekostnad -5.687.000 -5.432.000 -6.217.000 -4.549.000 -3.701.000
Lønninger -9.226.000 -8.534.000 -7.214.000 -6.772.000 -7.838.000
Avskrivning -270.000 -121.000 -113.000 -95.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.057.000 -3.744.000 -3.638.000 -4.127.000 -4.755.000
Driftskostnader -18.240.000 -17.831.000 -17.182.000 -15.543.000 -16.472.000
Driftsresultat 1.049.000 908.000 77.000 -1.155.000 -2.045.000
Finansinntekter 111.000 97.000 28.000 28.000 33.000
Finanskostnader -89.000 -221.000 -171.000 -311.000 -297.000
Finans 22.000 -124.000 -143.000 -283.000 -264.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.070.000 785.000 -66.000 -3.405.000 -1.843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.967.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.750.000 1.064.000 568.000 477.000 499.000
Sum varige driftsmidler 1.750.000 1.064.000 568.000 477.000 499.000
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 114.000 115.000
Sum anleggsmidler 1.864.000 1.178.000 683.000 592.000 2.581.000
Varebeholdning 1.351.000 1.888.000 883.000 789.000 961.000
Kundefordringer 650.000 1.161.000 1.831.000 1.511.000 1.175.000
Andre fordringer 469.000 206.000 143.000 106.000 280.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.768.000 2.743.000 3.219.000 2.461.000 2.221.000
Sum omløpsmidler 7.238.000 5.997.000 6.075.000 4.868.000 4.637.000
Sum eiendeler 9.102.000 7.175.000 6.758.000 5.460.000 7.218.000
Sum opptjent egenkapital -5.136.000 -6.206.000 -6.991.000 -6.929.000 -3.524.000
Sum egenkapital 4.364.000 3.294.000 2.509.000 -6.429.000 -3.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.006.000 1.009.000 1.011.000 9.000.000 7.000.000
Leverandørgjeld 1.454.000 928.000 1.038.000 753.000 1.025.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 916.000 924.000 1.059.000 1.104.000 1.233.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.363.000 1.020.000 1.141.000 1.031.000 984.000
Sum kortsiktig gjeld 3.733.000 2.872.000 3.237.000 2.888.000 3.242.000
Sum gjeld og egenkapital 9.103.000 7.175.000 6.757.000 5.459.000 7.218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.505.000 3.125.000 2.838.000 1.980.000 1.395.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 1.9 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.6 1.4 1.1
Soliditet 47.9 45.9 37.1 -117.8 -41.9
Resultatgrad 5.4 4.8 0.4 -14.2
Rentedekningsgrad 11.8 4.1 0.5 -3.7 -6.9
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.7 -1.8 -3.4
Total kapitalrentabilitet 12.7 14.0 1.6 -20.6 -27.9
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex