Istad AS
Juridisk navn:  Istad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71213600
Plutovegen 5 Plutovegen 5 Fax: 71213501
6419 Molde 6419 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 913004043
Aksjekapital: 100.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 9/26/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.79%
Resultat  
  
90%
Egenkapital  
  
0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.000.000 19.000.000 19.884.000 18.410.000 18.625.000
Resultat: 38.000.000 20.000.000 14.120.000 19.382.000 15.845.000
Egenkapital: 317.000.000 314.000.000 310.383.000 315.452.000 328.514.000
Regnskap for  Istad AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.000.000 19.000.000 19.884.000 18.410.000 18.625.000
Driftskostnader -29.000.000 -26.000.000 -33.422.000 -25.654.000 -24.676.000
Driftsresultat -7.000.000 -7.000.000 -13.538.000 -7.243.000 -6.052.000
Finansinntekter 69.000.000 50.000.000 52.876.000 47.825.000 49.919.000
Finanskostnader -23.000.000 -23.000.000 -25.218.000 -21.200.000 -28.021.000
Finans 46.000.000 27.000.000 27.658.000 26.625.000 21.898.000
Resultat før skatt 38.000.000 20.000.000 14.120.000 19.382.000 15.845.000
Skattekostnad -4.000.000 1.000.000 -2.990.000 -4.744.000 -922.000
Årsresultat 34.000.000 21.000.000 11.130.000 14.638.000 14.923.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.137.000.000 1.092.000.000 974.511.000 923.977.000 898.309.000
Sum omløpsmidler 225.000.000 141.000.000 118.360.000 136.820.000 76.431.000
Sum eiendeler 1.362.000.000 1.233.000.000 1.092.871.000 1.060.797.000 974.740.000
Sum opptjent egenkapital 217.000.000 214.000.000 210.383.000 215.452.000 228.514.000
Sum egenkapital 317.000.000 314.000.000 310.383.000 315.452.000 328.514.000
Sum langsiktig gjeld 1.006.000.000 880.000.000 754.160.000 703.900.000 603.600.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000.000 39.000.000 28.329.000 41.445.000 42.626.000
Sum gjeld og egenkapital 1.362.000.000 1.233.000.000 1.092.872.000 1.060.797.000 974.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000.000 13.000.000 13.108.000 11.875.000 11.881.000
Andre inntekter 10.000.000 7.000.000 6.776.000 6.535.000 6.744.000
Driftsinntekter 22.000.000 19.000.000 19.884.000 18.410.000 18.625.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -13.000.000 -13.000.000 -17.949.000 -13.159.000 -12.261.000
Avskrivning -3.000.000 -3.000.000 -2.985.000 -2.682.000 -2.784.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000.000 -10.000.000 -12.488.000 -9.813.000 -9.631.000
Driftskostnader -29.000.000 -26.000.000 -33.422.000 -25.654.000 -24.676.000
Driftsresultat -7.000.000 -7.000.000 -13.538.000 -7.243.000 -6.052.000
Finansinntekter 69.000.000 50.000.000 52.876.000 47.825.000 49.919.000
Finanskostnader -23.000.000 -23.000.000 -25.218.000 -21.200.000 -28.021.000
Finans 46.000.000 27.000.000 27.658.000 26.625.000 21.898.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -31.000.000 -17.000.000 -16.200.000 -21.700.000 -15.000.000
Årsresultat 34.000.000 21.000.000 11.130.000 14.638.000 14.923.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000.000 7.000.000 6.023.000 9.144.000 13.807.000
Fast eiendom 31.000.000 32.000.000 23.992.000 25.601.000 27.048.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.000.000 1.000.000 3.418.000 1.194.000 2.429.000
Sum varige driftsmidler 32.000.000 33.000.000 27.410.000 26.795.000 29.477.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.103.000.000 1.052.000.000 941.078.000 888.038.000 855.024.000
Sum anleggsmidler 1.137.000.000 1.092.000.000 974.511.000 923.977.000 898.309.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.425.000 825.000 1.011.000
Andre fordringer 1.000.000 1.000.000 756.000 887.000 617.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 171.000.000 38.000.000 16.619.000 7.233.000 47.589.000
Sum omløpsmidler 225.000.000 141.000.000 118.360.000 136.820.000 76.431.000
Sum eiendeler 1.362.000.000 1.233.000.000 1.092.871.000 1.060.797.000 974.740.000
Sum opptjent egenkapital 217.000.000 214.000.000 210.383.000 215.452.000 228.514.000
Sum egenkapital 317.000.000 314.000.000 310.383.000 315.452.000 328.514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000.000 5.000.000 4.160.000 3.900.000 3.600.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 16.000.000 5.303.000 11.667.000 19.663.000
Sum langsiktig gjeld 1.006.000.000 880.000.000 754.160.000 703.900.000 603.600.000
Leverandørgjeld 2.000.000 1.000.000 1.676.000 2.033.000 1.778.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000.000 1.000.000 1.045.000 1.060.000 1.030.000
Utbytte -31.000.000 -17.000.000 -16.200.000 -21.700.000 -15.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.000.000 4.000.000 4.105.000 4.985.000 5.154.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000.000 39.000.000 28.329.000 41.445.000 42.626.000
Sum gjeld og egenkapital 1.362.000.000 1.233.000.000 1.092.872.000 1.060.797.000 974.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 186.000.000 102.000.000 90.031.000 95.375.000 33.805.000
Likviditetsgrad 1 5.8 3.6 4.2 3.3 1.8
Likviditetsgrad 2 5.8 3.6 4.2 3.3 1.8
Soliditet 23.3 25.5 28.4 29.7 33.7
Resultatgrad -31.8 -36.8 -68.1 -39.3 -32.5
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -0.5 -0.3 -0.2
Gjeldsgrad 3.3 2.9 2.5 2.4 2
Total kapitalrentabilitet 4.6 3.5 3.6 3.8 4.5
Signatur
23.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER SAMMEN MED ETT
STYREMEDLEM.
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex