Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Isvik Helse AS
Juridisk navn:  Isvik Helse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52767400
V/ Terje Kleiven Vindafjord Legesenter Vikevegen 32 Fax:
5574 Skjold 5574 Skjold
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 989232967
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.64%
Resultat  
  
124.27%
Egenkapital  
  
-7.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.886.000 4.648.000 7.102.000 4.963.000 4.965.000
Resultat: 1.534.000 684.000 3.633.000 1.812.000 1.857.000
Egenkapital: 5.309.000 5.712.000 5.680.000 4.346.000 3.948.000
Regnskap for  Isvik Helse AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.886.000 4.648.000 7.102.000 4.963.000 4.965.000
Driftskostnader -3.892.000 -3.438.000 -3.141.000 -2.864.000 -2.831.000
Driftsresultat 1.993.000 1.209.000 3.960.000 2.100.000 2.133.000
Finansinntekter 10.000 10.000 12.000 11.000 49.000
Finanskostnader -469.000 -535.000 -340.000 -300.000 -326.000
Finans -459.000 -525.000 -328.000 -289.000 -277.000
Resultat før skatt 1.534.000 684.000 3.633.000 1.812.000 1.857.000
Skattekostnad -337.000 -151.000 -799.000 -414.000 -455.000
Årsresultat 1.197.000 533.000 2.834.000 1.398.000 1.402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.821.000 20.694.000 21.217.000 15.650.000 16.351.000
Sum omløpsmidler 1.352.000 510.000 2.492.000 632.000 356.000
Sum eiendeler 21.173.000 21.204.000 23.709.000 16.282.000 16.707.000
Sum opptjent egenkapital 1.709.000 2.112.000 2.080.000 746.000 348.000
Sum egenkapital 5.309.000 5.712.000 5.680.000 4.346.000 3.948.000
Sum langsiktig gjeld 13.208.000 14.267.000 15.326.000 8.549.000 9.515.000
Sum kortsiktig gjeld 2.656.000 1.224.000 2.704.000 3.387.000 3.244.000
Sum gjeld og egenkapital 21.173.000 21.203.000 23.710.000 16.282.000 16.707.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.357.000 3.631.000 3.982.000 3.615.000 3.728.000
Andre inntekter 1.528.000 1.018.000 3.120.000 1.347.000 1.237.000
Driftsinntekter 5.886.000 4.648.000 7.102.000 4.963.000 4.965.000
Varekostnad -15.000 -2.000 -244.000 -81.000 -156.000
Lønninger -1.697.000 -1.520.000 -1.419.000 -1.573.000 -1.369.000
Avskrivning -909.000 -910.000 -659.000 -574.000 -597.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.271.000 -1.006.000 -819.000 -636.000 -709.000
Driftskostnader -3.892.000 -3.438.000 -3.141.000 -2.864.000 -2.831.000
Driftsresultat 1.993.000 1.209.000 3.960.000 2.100.000 2.133.000
Finansinntekter 10.000 10.000 12.000 11.000 49.000
Finanskostnader -469.000 -535.000 -340.000 -300.000 -326.000
Finans -459.000 -525.000 -328.000 -289.000 -277.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.600.000 -500.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.500.000
Årsresultat 1.197.000 533.000 2.834.000 1.398.000 1.402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 42.000 56.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 56.000 0 0 0
Fast eiendom 19.079.000 19.775.000 20.472.000 15.483.000 15.952.000
Maskiner anlegg 394.000 494.000 629.000 30.000 90.000
Driftsløsøre 306.000 369.000 116.000 137.000 309.000
Sum varige driftsmidler 19.779.000 20.638.000 21.217.000 15.650.000 16.351.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.821.000 20.694.000 21.217.000 15.650.000 16.351.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 384.000 27.000 990.000 75.000 85.000
Andre fordringer 139.000 91.000 163.000 70.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 829.000 391.000 1.339.000 487.000 192.000
Sum omløpsmidler 1.352.000 510.000 2.492.000 632.000 356.000
Sum eiendeler 21.173.000 21.204.000 23.709.000 16.282.000 16.707.000
Sum opptjent egenkapital 1.709.000 2.112.000 2.080.000 746.000 348.000
Sum egenkapital 5.309.000 5.712.000 5.680.000 4.346.000 3.948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 650.000 731.000 811.000 429.000 449.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.208.000 14.267.000 15.326.000 8.549.000 9.515.000
Leverandørgjeld 96.000 82.000 28.000 124.000 31.000
Betalbar skatt 418.000 231.000 417.000 433.000 469.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 134.000 86.000 116.000 103.000
Utbytte -1.600.000 -500.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 420.000 277.000 673.000 1.713.000 1.141.000
Sum kortsiktig gjeld 2.656.000 1.224.000 2.704.000 3.387.000 3.244.000
Sum gjeld og egenkapital 21.173.000 21.203.000 23.710.000 16.282.000 16.707.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.304.000 -714.000 -212.000 -2.755.000 -2.888.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.9 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.9 0.2 0.1
Soliditet 25.1 26.9 2 26.7 23.6
Resultatgrad 33.9 2 55.8 42.3 4
Rentedekningsgrad 4.2 2.3 11.6 7 6.5
Gjeldsgrad 3.0 2.7 3.2 2.7 3.2
Total kapitalrentabilitet 9.5 5.7 16.8 1 13.1
Signatur
05.03.2021
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex