Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
It Drift AS
Juridisk navn:  It Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56527970
Maritastykket 11 Maritastykket 11 Fax: 56527950
5730 Ulvik 5730 Ulvik
Fylke: Kommune:
Vestland Ulvik
Org.nr: 980409678
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/14/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.99%
Resultat  
  
232.61%
Egenkapital  
  
226.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 606.000 546.000 595.000 1.161.000 1.643.000
Resultat: 153.000 46.000 -80.000 -63.000 -53.000
Egenkapital: 219.000 67.000 21.000 100.000 233.000
Regnskap for  It Drift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 606.000 546.000 595.000 1.161.000 1.643.000
Driftskostnader -454.000 -499.000 -777.000 -1.313.000 -1.715.000
Driftsresultat 153.000 46.000 -182.000 -152.000 -72.000
Finansinntekter 0 103.000 91.000 20.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000
Finans -1.000 103.000 89.000 19.000
Resultat før skatt 153.000 46.000 -80.000 -63.000 -53.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 153.000 46.000 -80.000 -63.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 279.000 479.000
Sum omløpsmidler 727.000 206.000 157.000 30.000 463.000
Sum eiendeler 727.000 206.000 157.000 309.000 942.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 37.000 -9.000 70.000 133.000
Sum egenkapital 219.000 67.000 21.000 100.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 508.000 139.000 136.000 208.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 727.000 206.000 157.000 308.000 942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.000 30.000 45.000 515.000 1.576.000
Andre inntekter 465.000 516.000 550.000 646.000 67.000
Driftsinntekter 606.000 546.000 595.000 1.161.000 1.643.000
Varekostnad -169.000 -119.000 -454.000 -690.000 -557.000
Lønninger -212.000 -112.000 100.000 -394.000 -763.000
Avskrivning 0 0 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -268.000 -423.000 -229.000 -378.000
Driftskostnader -454.000 -499.000 -777.000 -1.313.000 -1.715.000
Driftsresultat 153.000 46.000 -182.000 -152.000 -72.000
Finansinntekter 0 103.000 91.000 20.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -1.000
Finans -1.000 103.000 89.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 153.000 46.000 -80.000 -63.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 279.000 479.000
Sum anleggsmidler 0 0 279.000 479.000
Varebeholdning 0 0 0 13.000
Kundefordringer 34.000 0 0 8.000 142.000
Andre fordringer 330.000 0 0 2.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 363.000 206.000 157.000 21.000 263.000
Sum omløpsmidler 727.000 206.000 157.000 30.000 463.000
Sum eiendeler 727.000 206.000 157.000 309.000 942.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 37.000 -9.000 70.000 133.000
Sum egenkapital 219.000 67.000 21.000 100.000 233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 107.000 10.000 0 34.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 130.000 6.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 401.000 14.000 6.000 169.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 508.000 139.000 136.000 208.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 727.000 206.000 157.000 308.000 942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 219.000 67.000 21.000 -178.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.2 0.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.2 0.1 0.6
Soliditet 30.1 32.5 13.4 32.5 24.7
Resultatgrad 25.2 8.4 -30.6 -13.1 -4.4
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 2.3 2.1 6.5 2.1 3
Total kapitalrentabilitet 21.0 22.3 -50.3 -19.8 -5.5
Signatur
08.10.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
08.10.2020
Dagleg leiar åleine.
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex