Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
It Pays AS
Juridisk navn:  It Pays AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22992110
Postboks 23 Hovfaret 8 Fax: 22992111
1312 Slependen 275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983219160
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/27/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.07%
Resultat  
  
42.11%
Egenkapital  
  
7.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.962.000 3.807.000 4.007.000 3.931.000 4.259.000
Resultat: 675.000 475.000 621.000 302.000 633.000
Egenkapital: 1.811.000 1.685.000 1.666.000 1.592.000 1.566.000
Regnskap for  It Pays AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.962.000 3.807.000 4.007.000 3.931.000 4.259.000
Driftskostnader -3.291.000 -3.339.000 -3.399.000 -3.640.000 -3.640.000
Driftsresultat 671.000 468.000 609.000 292.000 618.000
Finansinntekter 11.000 15.000 14.000 13.000 16.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 3.000 8.000 12.000 11.000 14.000
Resultat før skatt 675.000 475.000 621.000 302.000 633.000
Skattekostnad -149.000 -106.000 -146.000 -76.000 -163.000
Årsresultat 526.000 369.000 474.000 226.000 470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 501.000 660.000 342.000 255.000 260.000
Sum omløpsmidler 2.737.000 2.824.000 2.933.000 2.560.000 2.829.000
Sum eiendeler 3.238.000 3.484.000 3.275.000 2.815.000 3.089.000
Sum opptjent egenkapital 1.344.000 1.219.000 1.200.000 1.126.000 1.100.000
Sum egenkapital 1.811.000 1.685.000 1.666.000 1.592.000 1.566.000
Sum langsiktig gjeld 226.000 263.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.201.000 1.536.000 1.609.000 1.223.000 1.523.000
Sum gjeld og egenkapital 3.237.000 3.484.000 3.275.000 2.815.000 3.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.833.000 3.807.000 3.938.000 3.871.000 4.108.000
Andre inntekter 129.000 0 69.000 60.000 151.000
Driftsinntekter 3.962.000 3.807.000 4.007.000 3.931.000 4.259.000
Varekostnad -395.000 -472.000 -377.000 -445.000 -621.000
Lønninger -1.561.000 -1.571.000 -1.587.000 -1.579.000 -1.586.000
Avskrivning -168.000 -162.000 -113.000 -106.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.167.000 -1.134.000 -1.322.000 -1.510.000 -1.334.000
Driftskostnader -3.291.000 -3.339.000 -3.399.000 -3.640.000 -3.640.000
Driftsresultat 671.000 468.000 609.000 292.000 618.000
Finansinntekter 11.000 15.000 14.000 13.000 16.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 3.000 8.000 12.000 11.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -350.000 -400.000 -200.000 -450.000
Årsresultat 526.000 369.000 474.000 226.000 470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 64.000 55.000 58.000 64.000 74.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 437.000 605.000 284.000 191.000 181.000
Sum varige driftsmidler 437.000 605.000 284.000 191.000 181.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 501.000 660.000 342.000 255.000 260.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 703.000 1.070.000 1.040.000 907.000 964.000
Andre fordringer 31.000 35.000 46.000 155.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.002.000 1.719.000 1.847.000 1.499.000 1.848.000
Sum omløpsmidler 2.737.000 2.824.000 2.933.000 2.560.000 2.829.000
Sum eiendeler 3.238.000 3.484.000 3.275.000 2.815.000 3.089.000
Sum opptjent egenkapital 1.344.000 1.219.000 1.200.000 1.126.000 1.100.000
Sum egenkapital 1.811.000 1.685.000 1.666.000 1.592.000 1.566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 226.000 263.000 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 57.000 57.000 26.000 73.000
Betalbar skatt 159.000 103.000 141.000 66.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 229.000 262.000 283.000 272.000 280.000
Utbytte -400.000 -350.000 -400.000 -200.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 372.000 764.000 729.000 659.000 554.000
Sum kortsiktig gjeld 1.201.000 1.536.000 1.609.000 1.223.000 1.523.000
Sum gjeld og egenkapital 3.237.000 3.484.000 3.275.000 2.815.000 3.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.536.000 1.288.000 1.324.000 1.337.000 1.306.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.8 1.8 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 2.3 1.8 1.8 2.1 1.9
Soliditet 55.9 48.4 50.9 56.6 50.7
Resultatgrad 16.9 12.3 15.2 7.4 14.5
Rentedekningsgrad 83.9 66.9 304.5 1 3
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 21.1 13.9 1 10.8 20.5
Signatur
24.06.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2008
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex