Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Iteam 16 As
Juridisk navn:  Iteam 16 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71119600
4. etasje Grandfjæra 22A 4. etasje Grandfjæra 22A Fax: 71119601
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 987932171
Aksjekapital: 1.731.900 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 2/8/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.99%
Resultat  
  
70.12%
Egenkapital  
  
41.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 85.442.000 82.965.000 80.002.000 77.128.000 67.584.000
Resultat: 2.744.000 1.613.000 3.039.000 787.000 710.000
Egenkapital: 7.236.000 5.099.000 3.850.000 4.016.000 4.038.000
Regnskap for  Iteam 16 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 85.442.000 82.965.000 80.002.000 77.128.000 67.584.000
Driftskostnader -82.725.000 -81.406.000 -76.941.000 -76.311.000 -66.841.000
Driftsresultat 2.717.000 1.560.000 3.060.000 818.000 742.000
Finansinntekter 83.000 114.000 53.000 40.000 43.000
Finanskostnader -55.000 -61.000 -74.000 -71.000 -75.000
Finans 28.000 53.000 -21.000 -31.000 -32.000
Resultat før skatt 2.744.000 1.613.000 3.039.000 787.000 710.000
Skattekostnad -606.000 -371.000 -580.000 -208.000 -195.000
Årsresultat 2.137.000 1.243.000 2.459.000 578.000 515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 534.000 626.000 628.000 671.000 781.000
Sum omløpsmidler 20.795.000 21.495.000 25.269.000 20.779.000 19.794.000
Sum eiendeler 21.329.000 22.121.000 25.897.000 21.450.000 20.575.000
Sum opptjent egenkapital 5.504.000 3.367.000 2.118.000 2.284.000 2.306.000
Sum egenkapital 7.236.000 5.099.000 3.850.000 4.016.000 4.038.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.092.000 17.022.000 22.047.000 17.434.000 16.537.000
Sum gjeld og egenkapital 21.328.000 22.121.000 25.897.000 21.450.000 20.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.479.000 81.626.000 79.341.000 76.464.000 66.939.000
Andre inntekter 963.000 1.339.000 661.000 664.000 644.000
Driftsinntekter 85.442.000 82.965.000 80.002.000 77.128.000 67.584.000
Varekostnad -47.304.000 -47.529.000 -40.950.000 -40.742.000 -32.563.000
Lønninger -29.452.000 -26.974.000 -28.425.000 -27.470.000 -26.756.000
Avskrivning -163.000 -152.000 -121.000 -133.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.806.000 -6.751.000 -7.445.000 -7.966.000 -7.398.000
Driftskostnader -82.725.000 -81.406.000 -76.941.000 -76.311.000 -66.841.000
Driftsresultat 2.717.000 1.560.000 3.060.000 818.000 742.000
Finansinntekter 83.000 114.000 53.000 40.000 43.000
Finanskostnader -55.000 -61.000 -74.000 -71.000 -75.000
Finans 28.000 53.000 -21.000 -31.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.500.000 -600.000 0
Årsresultat 2.137.000 1.243.000 2.459.000 578.000 515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 150.000 125.000 59.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 413.000 463.000 491.000 462.000 575.000
Sum varige driftsmidler 413.000 463.000 491.000 462.000 575.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 534.000 626.000 628.000 671.000 781.000
Varebeholdning 286.000 242.000 510.000 695.000 838.000
Kundefordringer 7.748.000 12.346.000 12.468.000 14.734.000 13.767.000
Andre fordringer 2.062.000 1.215.000 1.086.000 734.000 1.063.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.699.000 7.693.000 11.204.000 4.615.000 4.126.000
Sum omløpsmidler 20.795.000 21.495.000 25.269.000 20.779.000 19.794.000
Sum eiendeler 21.329.000 22.121.000 25.897.000 21.450.000 20.575.000
Sum opptjent egenkapital 5.504.000 3.367.000 2.118.000 2.284.000 2.306.000
Sum egenkapital 7.236.000 5.099.000 3.850.000 4.016.000 4.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.288.000 6.191.000 6.351.000 5.412.000 4.556.000
Betalbar skatt 562.000 395.000 646.000 212.000 159.000
Skyldig offentlige avgifter 2.517.000 2.995.000 3.532.000 3.550.000 3.495.000
Utbytte 0 -2.500.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.726.000 7.441.000 9.019.000 7.661.000 8.327.000
Sum kortsiktig gjeld 14.092.000 17.022.000 22.047.000 17.434.000 16.537.000
Sum gjeld og egenkapital 21.328.000 22.121.000 25.897.000 21.450.000 20.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.703.000 4.473.000 3.222.000 3.345.000 3.257.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.1 1.2 1.1
Soliditet 33.9 23.1 14.9 18.7 19.6
Resultatgrad 3.2 1.9 3.8 1.1 1.1
Rentedekningsgrad 49.4 25.6 41.4 11.5 9.9
Gjeldsgrad 1.9 3.3 5.7 4.3 4.1
Total kapitalrentabilitet 13.1 7.6 1 4 3.8
Signatur
12.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex