Iteco AS
Juridisk navn:  Iteco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38178400
Buråsen 20 B Buråsen 20 B Fax: 38178410
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 979417837
Aksjekapital: 943.797 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/3/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Henning Hansen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.58%
Resultat  
  
132.28%
Egenkapital  
  
4.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 920.000 796.000 953.000 1.137.000 1.223.000
Resultat: 41.000 -127.000 65.000 708.000 624.000
Egenkapital: 1.520.000 1.451.000 1.521.000 1.472.000 1.465.000
Regnskap for  Iteco AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 920.000 796.000 953.000 1.137.000 1.223.000
Driftskostnader -882.000 -932.000 -893.000 -437.000 -604.000
Driftsresultat 39.000 -136.000 60.000 700.000 619.000
Finansinntekter 2.000 9.000 7.000 9.000 6.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0
Finans 2.000 9.000 5.000 9.000 6.000
Resultat før skatt 41.000 -127.000 65.000 708.000 624.000
Skattekostnad -9.000 28.000 -16.000 -170.000 -176.000
Årsresultat 32.000 -99.000 49.000 538.000 448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.756.000 1.675.000 2.439.000 2.293.000 2.370.000
Sum eiendeler 1.756.000 1.694.000 2.439.000 2.293.000 2.370.000
Sum opptjent egenkapital 576.000 507.000 577.000 528.000 522.000
Sum egenkapital 1.520.000 1.451.000 1.521.000 1.472.000 1.465.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 236.000 244.000 918.000 821.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 1.756.000 1.695.000 2.439.000 2.293.000 2.370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 920.000 796.000 953.000 1.137.000 1.223.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 920.000 796.000 953.000 1.137.000 1.223.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -828.000 -904.000 -759.000 -301.000 -399.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -28.000 -134.000 -136.000 -205.000
Driftskostnader -882.000 -932.000 -893.000 -437.000 -604.000
Driftsresultat 39.000 -136.000 60.000 700.000 619.000
Finansinntekter 2.000 9.000 7.000 9.000 6.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0
Finans 2.000 9.000 5.000 9.000 6.000
Konsernbidrag 38.000 29.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -99.000 49.000 538.000 448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 87.000 104.000 112.000 147.000
Andre fordringer 50.000 40.000 0 0 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.590.000 1.548.000 2.334.000 2.143.000 1.453.000
Sum omløpsmidler 1.756.000 1.675.000 2.439.000 2.293.000 2.370.000
Sum eiendeler 1.756.000 1.694.000 2.439.000 2.293.000 2.370.000
Sum opptjent egenkapital 576.000 507.000 577.000 528.000 522.000
Sum egenkapital 1.520.000 1.451.000 1.521.000 1.472.000 1.465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 662.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 16.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 146.000 126.000 88.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 98.000 110.000 731.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 244.000 918.000 821.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 1.756.000 1.695.000 2.439.000 2.293.000 2.370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.520.000 1.431.000 1.521.000 1.472.000 1.466.000
Likviditetsgrad 1 7.4 6.9 2.7 2.8 2.6
Likviditetsgrad 2 7.4 6.9 2.7 2.8 2.6
Soliditet 86.6 85.6 62.4 64.2 61.8
Resultatgrad 4.2 -17.1 6.3 61.6 50.6
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.3 -7.5 2.7 30.9 26.4
Signatur
23.11.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex