Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Itnorway As
Juridisk navn:  Itnorway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Ingvar Tjøstheim Espelandsvegen 62 c/o Ingvar Tjøstheim Espelandsvegen 62 Fax:
4200 Sauda 4200 Sauda
Fylke: Kommune:
Rogaland Sauda
Org.nr: 822261302
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/1/2019 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1930.19%
Resultat  
  
1652.94%
Egenkapital  
  
234.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.076.000 53.000 691.000
Resultat: 264.000 -17.000 96.000
Egenkapital: 298.000 89.000 105.000
Regnskap for  Itnorway As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.076.000 53.000 691.000
Driftskostnader -813.000 -71.000 -594.000
Driftsresultat 264.000 -17.000 96.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 264.000 -17.000 96.000
Skattekostnad -54.000 0 -21.000
Årsresultat 210.000 -17.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 435.000 95.000 126.000
Sum eiendeler 435.000 95.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 59.000 75.000
Sum egenkapital 298.000 89.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 137.000 6.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 435.000 95.000 126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.076.000 53.000 691.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.076.000 53.000 691.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -751.000 -62.000 -458.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -9.000 -136.000
Driftskostnader -813.000 -71.000 -594.000
Driftsresultat 264.000 -17.000 96.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 210.000 -17.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 435.000 95.000 126.000
Sum omløpsmidler 435.000 95.000 126.000
Sum eiendeler 435.000 95.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 59.000 75.000
Sum egenkapital 298.000 89.000 105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 58.000 0 21.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 137.000 6.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 435.000 95.000 126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 298.000 89.000 105.000
Likviditetsgrad 1 3.2 15.8 6
Likviditetsgrad 2 3.2 15.8 6
Soliditet 68.5 93.7 83.3
Resultatgrad 24.5 -32.1 13.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 60.9 -16.8 76.2
Signatur
18.05.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.05.2022
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex