Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ivar Almroth Transport & Graving AS
Juridisk navn:  Ivar Almroth Transport & Graving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97791690
Kjennveien 16 Kjennveien 16 Fax:
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 941675417
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/5/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.65%
Resultat  
  
-76.6%
Egenkapital  
  
0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.426.000 2.518.000 3.201.000 2.274.000 2.247.000
Resultat: 11.000 47.000 492.000 -111.000 -342.000
Egenkapital: 1.014.000 1.006.000 970.000 585.000 668.000
Regnskap for  Ivar Almroth Transport & Graving AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.426.000 2.518.000 3.201.000 2.274.000 2.247.000
Driftskostnader -2.379.000 -2.419.000 -2.652.000 -2.336.000 -2.561.000
Driftsresultat 47.000 99.000 550.000 -63.000 -313.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -53.000 -58.000 -48.000 -28.000
Finans -37.000 -53.000 -58.000 -48.000 -28.000
Resultat før skatt 11.000 47.000 492.000 -111.000 -342.000
Skattekostnad -2.000 -11.000 -107.000 28.000 87.000
Årsresultat 8.000 36.000 385.000 -83.000 -255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.016.000 2.261.000 2.158.000 1.690.000 1.512.000
Sum omløpsmidler 341.000 302.000 333.000 397.000 436.000
Sum eiendeler 2.357.000 2.563.000 2.491.000 2.087.000 1.948.000
Sum opptjent egenkapital 914.000 906.000 870.000 485.000 568.000
Sum egenkapital 1.014.000 1.006.000 970.000 585.000 668.000
Sum langsiktig gjeld 928.000 1.165.000 1.185.000 1.173.000 962.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 392.000 336.000 330.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 2.357.000 2.563.000 2.491.000 2.088.000 1.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.426.000 2.518.000 3.201.000 2.274.000 2.339.000
Andre inntekter 0 0 0 -92.000
Driftsinntekter 2.426.000 2.518.000 3.201.000 2.274.000 2.247.000
Varekostnad -556.000 -577.000 -781.000 -344.000 -749.000
Lønninger -1.145.000 -1.130.000 -1.021.000 -1.081.000 -1.071.000
Avskrivning -247.000 -256.000 -255.000 -372.000 -324.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -431.000 -456.000 -595.000 -539.000 -417.000
Driftskostnader -2.379.000 -2.419.000 -2.652.000 -2.336.000 -2.561.000
Driftsresultat 47.000 99.000 550.000 -63.000 -313.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -53.000 -58.000 -48.000 -28.000
Finans -37.000 -53.000 -58.000 -48.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 36.000 385.000 -83.000 -255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.264.000 1.412.000 1.210.000 976.000 1.270.000
Driftsløsøre 558.000 657.000 756.000 522.000 50.000
Sum varige driftsmidler 1.822.000 2.069.000 1.966.000 1.498.000 1.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 194.000 192.000 192.000 192.000 192.000
Sum anleggsmidler 2.016.000 2.261.000 2.158.000 1.690.000 1.512.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 133.000 0 87.000 155.000
Andre fordringer 0 9.000 13.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 295.000 169.000 324.000 297.000 279.000
Sum omløpsmidler 341.000 302.000 333.000 397.000 436.000
Sum eiendeler 2.357.000 2.563.000 2.491.000 2.087.000 1.948.000
Sum opptjent egenkapital 914.000 906.000 870.000 485.000 568.000
Sum egenkapital 1.014.000 1.006.000 970.000 585.000 668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 168.000 166.000 155.000 48.000 76.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 928.000 1.165.000 1.185.000 1.173.000 962.000
Leverandørgjeld 123.000 110.000 120.000 88.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 124.000 113.000 105.000 121.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 170.000 110.000 121.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 392.000 336.000 330.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 2.357.000 2.563.000 2.491.000 2.088.000 1.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -74.000 -90.000 -3.000 67.000 117.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1 1.2 1.4
Soliditet 43.0 39.3 38.9 2 34.3
Resultatgrad 1.9 3.9 17.2 -2.8 -13.9
Rentedekningsgrad 1.1 1.9 9.5 -1.3 -11.2
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.6 2.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.2 3.9 22.1 -16.1
Signatur
10.01.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex