Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jæren Legesenter As
Juridisk navn:  Jæren Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51204400
Kjøpmannsbrotet 5 Kjøpmannsbrotet 5 Fax:
4351 Kleppe 4351 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 914179114
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/26/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.68%
Resultat  
  
1500%
Egenkapital  
  
5.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.429.000 5.137.000 5.071.000 4.657.000 4.546.000
Resultat: 42.000 -3.000 1.000 12.000 0
Egenkapital: 733.000 692.000 695.000 693.000 681.000
Regnskap for  Jæren Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.429.000 5.137.000 5.071.000 4.657.000 4.546.000
Driftskostnader -5.384.000 -5.126.000 -5.046.000 -4.616.000 -4.508.000
Driftsresultat 46.000 10.000 24.000 41.000 38.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -13.000 -23.000 -30.000 -39.000
Finans -3.000 -12.000 -22.000 -30.000 -38.000
Resultat før skatt 42.000 -3.000 1.000 12.000 0
Skattekostnad -1.000 0 0 0
Årsresultat 41.000 -3.000 1.000 12.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 399.000 535.000 689.000 844.000 1.028.000
Sum omløpsmidler 1.712.000 1.834.000 1.584.000 1.182.000 1.265.000
Sum eiendeler 2.111.000 2.369.000 2.273.000 2.026.000 2.293.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 10.000 13.000 12.000 0
Sum egenkapital 733.000 692.000 695.000 693.000 681.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 232.000 435.000 633.000
Sum kortsiktig gjeld 1.377.000 1.678.000 1.347.000 898.000 979.000
Sum gjeld og egenkapital 2.111.000 2.369.000 2.273.000 2.026.000 2.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 281.000 379.000 350.000 294.000 257.000
Andre inntekter 5.148.000 4.758.000 4.720.000 4.363.000 4.289.000
Driftsinntekter 5.429.000 5.137.000 5.071.000 4.657.000 4.546.000
Varekostnad -761.000 -830.000 -809.000 -669.000 -648.000
Lønninger -2.573.000 -2.290.000 -2.394.000 -2.173.000 -1.971.000
Avskrivning -156.000 -154.000 -154.000 -154.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.894.000 -1.852.000 -1.689.000 -1.620.000 -1.736.000
Driftskostnader -5.384.000 -5.126.000 -5.046.000 -4.616.000 -4.508.000
Driftsresultat 46.000 10.000 24.000 41.000 38.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -13.000 -23.000 -30.000 -39.000
Finans -3.000 -12.000 -22.000 -30.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -240.000
Årsresultat 41.000 -3.000 1.000 12.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 399.000 535.000 689.000 844.000 1.028.000
Sum varige driftsmidler 399.000 535.000 689.000 844.000 1.028.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 399.000 535.000 689.000 844.000 1.028.000
Varebeholdning 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Kundefordringer 94.000 0 25.000 82.000
Andre fordringer 164.000 63.000 268.000 22.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.355.000 1.672.000 1.216.000 1.035.000 997.000
Sum omløpsmidler 1.712.000 1.834.000 1.584.000 1.182.000 1.265.000
Sum eiendeler 2.111.000 2.369.000 2.273.000 2.026.000 2.293.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 10.000 13.000 12.000 0
Sum egenkapital 733.000 692.000 695.000 693.000 681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 232.000 435.000 633.000
Leverandørgjeld 185.000 190.000 111.000 150.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 112.000 131.000 114.000 111.000
Utbytte 0 0 -240.000
Annen kortsiktig gjeld 1.231.000 1.381.000 1.026.000 673.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 1.377.000 1.678.000 1.347.000 898.000 979.000
Sum gjeld og egenkapital 2.111.000 2.369.000 2.273.000 2.026.000 2.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 335.000 156.000 237.000 284.000 286.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 1.1 1.2 1.2
Soliditet 34.7 29.2 30.6 34.2 29.7
Resultatgrad 0.8 0.2 0.5 0.9 0.8
Rentedekningsgrad 11.5 0.8 1 1.4 1
Gjeldsgrad 1.9 2.4 2.3 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 2.2 0.5 1.1 2 1.7
Signatur
09.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex