Jærkua Jersey Da
Juridisk navn:  Jærkua Jersey Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Herigstadvegen 110 Herigstadvegen 110 Fax:
4346 Bryne 4346 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 892741972
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/28/2008
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.5%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 14.000 2.823.000 6.308.000
Resultat: -2.000 0 4.000
Egenkapital: -2.000 0 0
Regnskap for  Jærkua Jersey Da
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 14.000 2.823.000 6.308.000
Driftskostnader -17.000 -2.819.000 -6.127.000
Driftsresultat -3.000 5.000 181.000
Finansinntekter 1.000 20.000
Finanskostnader -5.000 -197.000
Finans 1.000 -5.000 -177.000
Resultat før skatt -2.000 4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -2.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 909.000
Sum omløpsmidler 65.000 2.270.000
Sum eiendeler 77.000 3.179.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 0
Sum egenkapital -2.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 77.000 3.179.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000 3.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 2.022.000 5.485.000
Andre inntekter 801.000 824.000
Driftsinntekter 14.000 2.823.000 6.308.000
Varekostnad -168.000 -2.456.000
Lønninger -1.558.000 -1.318.000
Avskrivning -196.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -17.000 -4.000 -2.062.000
Driftskostnader -17.000 -2.819.000 -6.127.000
Driftsresultat -3.000 5.000 181.000
Finansinntekter 1.000 20.000
Finanskostnader -5.000 -197.000
Finans 1.000 -5.000 -177.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 189.000
Maskiner anlegg 708.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 897.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 12.000 909.000
Varebeholdning 1.269.000
Kundefordringer 281.000
Andre fordringer 62.000 720.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000 0
Sum omløpsmidler 65.000 2.270.000
Sum eiendeler 77.000 3.179.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 0
Sum egenkapital -2.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 560.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 23.000 222.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 281.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.115.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 77.000 3.179.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000 3.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 -12.000 -909.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.3
Soliditet 0
Resultatgrad -21.4 0.2 2.9
Rentedekningsgrad 1.0 0.9
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 6.5 6.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex