Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jærsvin As
Juridisk navn:  Jærsvin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51428029
Nordsjøvegen 1263 Nordsjøvegen 1263 Fax: 51428014
4343 Orre 4343 Orre
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 989206648
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
284%
Resultat  
  
86400%
Egenkapital  
  
12.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 96.000 25.000 50.000 50.000 962.000
Resultat: 1.730.000 2.000 23.000 492.000 195.000
Egenkapital: 6.316.000 5.606.000 6.600.000 7.078.000 7.082.000
Regnskap for  Jærsvin As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 96.000 25.000 50.000 50.000 962.000
Driftskostnader -88.000 -92.000 -97.000 -98.000 -825.000
Driftsresultat 8.000 -66.000 -46.000 -48.000 137.000
Finansinntekter 1.726.000 68.000 70.000 540.000 58.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 0
Finans 1.722.000 68.000 69.000 540.000 58.000
Resultat før skatt 1.730.000 2.000 23.000 492.000 195.000
Skattekostnad -6.000 4.000 -1.000 4.000 -41.000
Årsresultat 1.724.000 5.000 22.000 496.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 360.000 3.759.000 3.831.000 3.904.000 3.976.000
Sum omløpsmidler 8.096.000 3.247.000 3.543.000 3.754.000 4.106.000
Sum eiendeler 8.456.000 7.006.000 7.374.000 7.658.000 8.082.000
Sum opptjent egenkapital 6.216.000 5.506.000 6.500.000 6.978.000 6.982.000
Sum egenkapital 6.316.000 5.606.000 6.600.000 7.078.000 7.082.000
Sum langsiktig gjeld 45.000 49.000 52.000 51.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 2.095.000 1.351.000 721.000 528.000 903.000
Sum gjeld og egenkapital 8.456.000 7.006.000 7.373.000 7.657.000 8.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000 25.000 50.000 50.000 871.000
Andre inntekter 0 0 91.000
Driftsinntekter 96.000 25.000 50.000 50.000 962.000
Varekostnad 0 8.000 -507.000
Lønninger 0 -11.000 -157.000
Avskrivning -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -19.000 -24.000 -22.000 -88.000
Driftskostnader -88.000 -92.000 -97.000 -98.000 -825.000
Driftsresultat 8.000 -66.000 -46.000 -48.000 137.000
Finansinntekter 1.726.000 68.000 70.000 540.000 58.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 0
Finans 1.722.000 68.000 69.000 540.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -700.000
Årsresultat 1.724.000 5.000 22.000 496.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 356.000 428.000 501.000 573.000 646.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 356.000 428.000 501.000 573.000 646.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 3.331.000 3.331.000 3.331.000 3.331.000
Sum anleggsmidler 360.000 3.759.000 3.831.000 3.904.000 3.976.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 94.000 94.000 63.000 63.000 32.000
Andre fordringer 3.000 39.000 100.000
Sum investeringer 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Kasse, bank 7.789.000 2.940.000 3.264.000 3.440.000 3.760.000
Sum omløpsmidler 8.096.000 3.247.000 3.543.000 3.754.000 4.106.000
Sum eiendeler 8.456.000 7.006.000 7.374.000 7.658.000 8.082.000
Sum opptjent egenkapital 6.216.000 5.506.000 6.500.000 6.978.000 6.982.000
Sum egenkapital 6.316.000 5.606.000 6.600.000 7.078.000 7.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 49.000 52.000 51.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.000 49.000 52.000 51.000 97.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 36.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 4.000 13.000 13.000 149.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 1.063.000 347.000 209.000 15.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 2.095.000 1.351.000 721.000 528.000 903.000
Sum gjeld og egenkapital 8.456.000 7.006.000 7.373.000 7.657.000 8.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.001.000 1.896.000 2.822.000 3.226.000 3.203.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.4 4.9 7.1 4.5
Likviditetsgrad 2 3.9 2.4 4.9 7.1 4.5
Soliditet 74.7 80.0 89.5 92.4 87.6
Resultatgrad 8.3 -264.0 14.2
Rentedekningsgrad 2.0
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 20.5 0.3 6.4 2.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex