Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jølster Design As
Juridisk navn:  Jølster Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57726350
Vikagarden 30 Vikagarden 30 Fax: 57726359
6843 Skei I Jølster 6843 Skei I Jølster
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 984735588
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/6/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jølster Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
94.66%
Resultat  
  
1514.29%
Egenkapital  
  
6.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 401.000 206.000 26.000 80.000 92.000
Resultat: 113.000 7.000 -197.000 -18.000 -118.000
Egenkapital: -1.665.000 -1.778.000 -1.785.000 -1.324.000 -1.306.000
Regnskap for  Jølster Design As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 401.000 206.000 26.000 80.000 92.000
Driftskostnader -288.000 -198.000 -223.000 -174.000 -210.000
Driftsresultat 113.000 7.000 -197.000 -94.000 -118.000
Finansinntekter 0 76.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 76.000 0
Resultat før skatt 113.000 7.000 -197.000 -18.000 -118.000
Skattekostnad -414.000 0 0
Årsresultat 113.000 7.000 -611.000 -18.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 60.000 82.000 104.000 152.000
Sum omløpsmidler 610.000 361.000 589.000 1.200.000 1.141.000
Sum eiendeler 648.000 421.000 671.000 1.304.000 1.293.000
Sum opptjent egenkapital -2.571.000 -2.685.000 -2.692.000 -5.457.000 -4.741.000
Sum egenkapital -1.665.000 -1.778.000 -1.785.000 -1.324.000 -1.306.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.582.000
Sum kortsiktig gjeld 2.312.000 2.199.000 2.456.000 2.629.000 1.017.000
Sum gjeld og egenkapital 648.000 421.000 671.000 1.305.000 1.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 401.000 206.000 6.000 80.000 92.000
Andre inntekter 20.000 0 0
Driftsinntekter 401.000 206.000 26.000 80.000 92.000
Varekostnad -13.000 -9.000 -19.000 -3.000 2.000
Lønninger -222.000 -136.000 -140.000 -89.000 -87.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -22.000 -48.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -31.000 -42.000 -34.000 -56.000
Driftskostnader -288.000 -198.000 -223.000 -174.000 -210.000
Driftsresultat 113.000 7.000 -197.000 -94.000 -118.000
Finansinntekter 0 76.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 76.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 113.000 7.000 -611.000 -18.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 152.000
Driftsløsøre 38.000 60.000 82.000 104.000 0
Sum varige driftsmidler 38.000 60.000 82.000 104.000 152.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 60.000 82.000 104.000 152.000
Varebeholdning 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000
Kundefordringer 251.000 14.000 9.000 104.000
Andre fordringer 4.000 4.000 16.000 4.000 923.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 505.000 6.000 48.000 94.000 15.000
Sum omløpsmidler 610.000 361.000 589.000 1.200.000 1.141.000
Sum eiendeler 648.000 421.000 671.000 1.304.000 1.293.000
Sum opptjent egenkapital -2.571.000 -2.685.000 -2.692.000 -5.457.000 -4.741.000
Sum egenkapital -1.665.000 -1.778.000 -1.785.000 -1.324.000 -1.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.840.000 1.855.000 101.000 151.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.582.000
Leverandørgjeld 3.000 0 -1.000 0
Betalbar skatt 266.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 50.000 1.000 19.000 23.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 294.000 506.000 878.000 995.000
Sum kortsiktig gjeld 2.312.000 2.199.000 2.456.000 2.629.000 1.017.000
Sum gjeld og egenkapital 648.000 421.000 671.000 1.305.000 1.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.702.000 -1.838.000 -1.867.000 -1.429.000 124.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.2 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.9
Soliditet -257.3 -422.3 -101.5
Resultatgrad 28.2 3.4 -757.7 -117.5 -128.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.2 -1.4 -
Total kapitalrentabilitet 17.5 1.7 -29.4 -1.4 -9.1
Signatur
09.05.2017
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex