Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jørgenrud Brensel As
Juridisk navn:  Jørgenrud Brensel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69833055
Postboks 64 Sørmyrveien 3 Fax: 69833051
1804 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 937287941
Aksjekapital: 66.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/4/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.75%
Resultat  
  
-12.74%
Egenkapital  
  
8.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.139.000 21.830.000 18.951.000 16.366.000 12.377.000
Resultat: 863.000 989.000 2.409.000 2.200.000 1.364.000
Egenkapital: 8.380.000 7.730.000 7.823.000 8.059.000 6.476.000
Regnskap for  Jørgenrud Brensel As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.139.000 21.830.000 18.951.000 16.366.000 12.377.000
Driftskostnader -19.377.000 -20.953.000 -16.703.000 -14.361.000 -11.157.000
Driftsresultat 761.000 877.000 2.249.000 2.005.000 1.219.000
Finansinntekter 106.000 112.000 161.000 254.000 260.000
Finanskostnader -4.000 0 -1.000 -59.000 -116.000
Finans 102.000 112.000 160.000 195.000 144.000
Resultat før skatt 863.000 989.000 2.409.000 2.200.000 1.364.000
Skattekostnad -213.000 -231.000 -555.000 -516.000 -362.000
Årsresultat 650.000 757.000 1.854.000 1.683.000 1.002.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.496.000 1.957.000 2.313.000 1.820.000 1.026.000
Sum omløpsmidler 9.276.000 9.406.000 7.600.000 17.573.000 16.737.000
Sum eiendeler 10.772.000 11.363.000 9.913.000 19.393.000 17.763.000
Sum opptjent egenkapital 8.314.000 7.664.000 7.757.000 7.993.000 6.410.000
Sum egenkapital 8.380.000 7.730.000 7.823.000 8.059.000 6.476.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 837.000 0 8.698.000 9.130.000
Sum kortsiktig gjeld 2.388.000 2.795.000 2.091.000 2.636.000 2.158.000
Sum gjeld og egenkapital 10.771.000 11.362.000 9.914.000 19.393.000 17.764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.139.000 21.830.000 18.951.000 16.366.000 12.377.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.139.000 21.830.000 18.951.000 16.366.000 12.377.000
Varekostnad -10.987.000 -13.009.000 -9.060.000 -7.326.000 -5.574.000
Lønninger -3.416.000 -3.604.000 -3.149.000 -3.320.000 -2.793.000
Avskrivning -335.000 -341.000 -314.000 -284.000 -244.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.639.000 -3.999.000 -4.180.000 -3.431.000 -2.546.000
Driftskostnader -19.377.000 -20.953.000 -16.703.000 -14.361.000 -11.157.000
Driftsresultat 761.000 877.000 2.249.000 2.005.000 1.219.000
Finansinntekter 106.000 112.000 161.000 254.000 260.000
Finanskostnader -4.000 0 -1.000 -59.000 -116.000
Finans 102.000 112.000 160.000 195.000 144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -850.000 -2.090.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 650.000 757.000 1.854.000 1.683.000 1.002.000
Balanse detaljer          
Goodwill 108.000 188.000 269.000 350.000 0
Sum Immatrielle midler 108.000 188.000 269.000 350.000 0
Fast eiendom 0 0 7.000 16.000
Maskiner anlegg 536.000 637.000 625.000 616.000 512.000
Driftsløsøre 342.000 478.000 622.000 607.000 138.000
Sum varige driftsmidler 878.000 1.114.000 1.246.000 1.230.000 666.000
Sum finansielle anleggsmidler 510.000 654.000 798.000 240.000 360.000
Sum anleggsmidler 1.496.000 1.957.000 2.313.000 1.820.000 1.026.000
Varebeholdning 974.000 949.000 528.000 516.000 397.000
Kundefordringer 724.000 2.134.000 2.295.000 2.201.000 1.570.000
Andre fordringer 178.000 20.000 95.000 28.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.400.000 6.304.000 4.683.000 14.828.000 14.718.000
Sum omløpsmidler 9.276.000 9.406.000 7.600.000 17.573.000 16.737.000
Sum eiendeler 10.772.000 11.363.000 9.913.000 19.393.000 17.763.000
Sum opptjent egenkapital 8.314.000 7.664.000 7.757.000 7.993.000 6.410.000
Sum egenkapital 8.380.000 7.730.000 7.823.000 8.059.000 6.476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 837.000 0 8.698.000 9.130.000
Leverandørgjeld 1.435.000 1.706.000 447.000 926.000 1.070.000
Betalbar skatt 213.000 231.000 555.000 516.000 365.000
Skyldig offentlige avgifter 426.000 536.000 676.000 827.000 400.000
Utbytte -850.000 -2.090.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 313.000 323.000 313.000 267.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 2.388.000 2.795.000 2.091.000 2.636.000 2.158.000
Sum gjeld og egenkapital 10.771.000 11.362.000 9.914.000 19.393.000 17.764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.888.000 6.611.000 5.509.000 14.937.000 14.579.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3 3.6 6.7 7.8
Likviditetsgrad 2 3.5 3 3.4 6.5 7.6
Soliditet 77.8 6 78.9 41.6 36.5
Resultatgrad 3.8 4 11.9 12.3 9.8
Rentedekningsgrad 190.3 2 3 10.5
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.3 1.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.0 8.7 24.3 11.6 8.3
Signatur
16.11.2021
SIGNATUR
JØRGENRUD-DAHL KARI
Prokurister
27.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex