Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jørn Bakkeli As
Juridisk navn:  Jørn Bakkeli As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46821232
Messenlivegen 70 Messenlivegen 70 Fax:
2611 Lillehammer 2611 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 887705992
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/3/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.14%
Resultat  
  
-96.98%
Egenkapital  
  
-8.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.171.000 8.588.000 10.248.000 8.429.000 9.575.000
Resultat: 57.000 1.886.000 1.463.000 1.732.000 2.257.000
Egenkapital: 7.590.000 8.304.000 6.932.000 6.095.000 5.025.000
Regnskap for  Jørn Bakkeli As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.171.000 8.588.000 10.248.000 8.429.000 9.575.000
Driftskostnader -6.094.000 -7.186.000 -8.351.000 -6.907.000 -7.190.000
Driftsresultat 77.000 1.402.000 1.897.000 1.521.000 2.385.000
Finansinntekter 24.000 542.000 -373.000 303.000 1.000
Finanskostnader -44.000 -58.000 -61.000 -93.000 -129.000
Finans -20.000 484.000 -434.000 210.000 -128.000
Resultat før skatt 57.000 1.886.000 1.463.000 1.732.000 2.257.000
Skattekostnad 29.000 -415.000 -326.000 -362.000 -569.000
Årsresultat 86.000 1.471.000 1.137.000 1.370.000 1.688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.520.000 3.195.000 3.442.000 2.704.000 6.319.000
Sum omløpsmidler 7.953.000 7.332.000 7.288.000 7.782.000 3.888.000
Sum eiendeler 10.473.000 10.527.000 10.730.000 10.486.000 10.207.000
Sum opptjent egenkapital 7.490.000 8.204.000 6.832.000 5.995.000 4.925.000
Sum egenkapital 7.590.000 8.304.000 6.932.000 6.095.000 5.025.000
Sum langsiktig gjeld 1.086.000 1.477.000 1.204.000 1.694.000 2.499.000
Sum kortsiktig gjeld 1.798.000 746.000 2.593.000 2.697.000 2.683.000
Sum gjeld og egenkapital 10.474.000 10.527.000 10.729.000 10.486.000 10.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.845.000 7.011.000 10.248.000 8.429.000 8.364.000
Andre inntekter 326.000 1.578.000 0 0 1.211.000
Driftsinntekter 6.171.000 8.588.000 10.248.000 8.429.000 9.575.000
Varekostnad -641.000 -502.000 -428.000 -40.000 0
Lønninger -2.057.000 -2.499.000 -3.325.000 -3.088.000 -3.060.000
Avskrivning -1.159.000 -1.103.000 -1.418.000 -1.125.000 -1.445.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.237.000 -3.082.000 -3.180.000 -2.654.000 -2.685.000
Driftskostnader -6.094.000 -7.186.000 -8.351.000 -6.907.000 -7.190.000
Driftsresultat 77.000 1.402.000 1.897.000 1.521.000 2.385.000
Finansinntekter 24.000 542.000 -373.000 303.000 1.000
Finanskostnader -44.000 -58.000 -61.000 -93.000 -129.000
Finans -20.000 484.000 -434.000 210.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -100.000 -300.000 -300.000 -500.000
Årsresultat 86.000 1.471.000 1.137.000 1.370.000 1.688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 224.000 63.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.515.000 3.190.000 3.213.000 2.636.000 3.574.000
Sum varige driftsmidler 2.515.000 3.190.000 3.213.000 2.636.000 3.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 2.723.000
Sum anleggsmidler 2.520.000 3.195.000 3.442.000 2.704.000 6.319.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.199.000 763.000 1.481.000 1.201.000 1.009.000
Andre fordringer 46.000 106.000 127.000 113.000 63.000
Sum investeringer 3.483.000 3.486.000 2.996.000 3.448.000 0
Kasse, bank 3.225.000 2.977.000 2.684.000 3.020.000 2.816.000
Sum omløpsmidler 7.953.000 7.332.000 7.288.000 7.782.000 3.888.000
Sum eiendeler 10.473.000 10.527.000 10.730.000 10.486.000 10.207.000
Sum opptjent egenkapital 7.490.000 8.204.000 6.832.000 5.995.000 4.925.000
Sum egenkapital 7.590.000 8.304.000 6.932.000 6.095.000 5.025.000
Sum avsetninger til forpliktelser 63.000 168.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.086.000 1.477.000 1.204.000 1.694.000 2.499.000
Leverandørgjeld 385.000 255.000 450.000 709.000 452.000
Betalbar skatt 76.000 23.000 487.000 402.000 577.000
Skyldig offentlige avgifter 569.000 188.000 724.000 709.000 713.000
Utbytte -800.000 -100.000 -300.000 -300.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 268.000 230.000 632.000 577.000 942.000
Sum kortsiktig gjeld 1.798.000 746.000 2.593.000 2.697.000 2.683.000
Sum gjeld og egenkapital 10.474.000 10.527.000 10.729.000 10.486.000 10.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.155.000 6.586.000 4.695.000 5.085.000 1.205.000
Likviditetsgrad 1 4.4 9.8 2.8 2.9 1.4
Likviditetsgrad 2 4.4 9.8 2.8 2.9 1.4
Soliditet 72.5 78.9 64.6 58.1 49.2
Resultatgrad 1.2 16.3 18.5 1 24.9
Rentedekningsgrad 1.8 24.2 31.1 16.4 18.5
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 1.0 18.5 14.2 17.4 23.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex