Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
J Bygg As
Juridisk navn:  J Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vardåsveien 59 Vardåsveien 59 Fax:
4637 Kristiansand S 4637 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 922345910
Aksjekapital: 33.300 NOK
Etableringsdato: 1/23/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Jw Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1933.33%
Egenkapital  
  
21.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 294.000 0
Resultat: 110.000 -6.000
Egenkapital: 34.000 28.000
Regnskap for  J Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 294.000 0
Driftskostnader -181.000 -6.000
Driftsresultat 114.000 -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Resultat før skatt 110.000 -6.000
Skattekostnad -23.000 0
Årsresultat 87.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 175.000 45.000
Sum eiendeler 175.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -6.000
Sum egenkapital 34.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 294.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 294.000 0
Varekostnad -60.000 0
Lønninger -1.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -120.000 -6.000
Driftskostnader -181.000 -6.000
Driftsresultat 114.000 -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Konsernbidrag -81.000 0
Utbytte 0
Årsresultat 87.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 175.000 45.000
Sum omløpsmidler 175.000 45.000
Sum eiendeler 175.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 -6.000
Sum egenkapital 34.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 104.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 28.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.6
Likviditetsgrad 2 1.2 2.6
Soliditet 19.4 62.2
Resultatgrad 38.8
Rentedekningsgrad 38.0
Gjeldsgrad 4.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 65.1 -13.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex