Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
J M Stenersens Forlag AS
Juridisk navn:  J M Stenersens Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22014870
Tordenskiolds Gate 2 Tordenskiolds Gate 2 Fax:
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986166777
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/26/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.44%
Resultat  
  
32.43%
Egenkapital  
  
63.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.429.000 17.047.000 16.854.000 20.251.000 23.380.000
Resultat: 6.774.000 5.115.000 4.511.000 5.799.000 9.355.000
Egenkapital: 13.582.000 8.301.000 17.219.000 13.750.000 9.358.000
Regnskap for  J M Stenersens Forlag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.429.000 17.047.000 16.854.000 20.251.000 23.380.000
Driftskostnader -16.664.000 -11.972.000 -12.341.000 -14.339.000 -13.847.000
Driftsresultat 6.765.000 5.076.000 4.512.000 5.913.000 9.533.000
Finansinntekter 11.000 39.000 103.000 51.000 30.000
Finanskostnader -1.000 0 -104.000 -164.000 -208.000
Finans 10.000 39.000 -1.000 -113.000 -178.000
Resultat før skatt 6.774.000 5.115.000 4.511.000 5.799.000 9.355.000
Skattekostnad -1.494.000 -1.127.000 -1.043.000 -1.406.000 -2.347.000
Årsresultat 5.281.000 3.988.000 3.468.000 4.393.000 7.008.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 93.000 127.000 213.000 226.000
Sum omløpsmidler 21.725.000 25.555.000 23.371.000 21.333.000 18.772.000
Sum eiendeler 21.828.000 25.648.000 23.498.000 21.546.000 18.998.000
Sum opptjent egenkapital 11.705.000 6.424.000 15.342.000 11.874.000 7.481.000
Sum egenkapital 13.582.000 8.301.000 17.219.000 13.750.000 9.358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.246.000 17.347.000 6.279.000 7.795.000 9.641.000
Sum gjeld og egenkapital 21.828.000 25.648.000 23.498.000 21.546.000 18.999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.429.000 17.047.000 16.854.000 20.251.000 23.380.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.429.000 17.047.000 16.854.000 20.251.000 23.380.000
Varekostnad -7.724.000 -6.140.000 -5.254.000 -7.967.000 -6.201.000
Lønninger -1.397.000 -481.000 -209.000 -1.224.000 -1.228.000
Avskrivning -20.000 -59.000 -59.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.543.000 -5.331.000 -6.819.000 -5.089.000 -6.359.000
Driftskostnader -16.664.000 -11.972.000 -12.341.000 -14.339.000 -13.847.000
Driftsresultat 6.765.000 5.076.000 4.512.000 5.913.000 9.533.000
Finansinntekter 11.000 39.000 103.000 51.000 30.000
Finanskostnader -1.000 0 -104.000 -164.000 -208.000
Finans 10.000 39.000 -1.000 -113.000 -178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -12.906.000 0 0 0
Årsresultat 5.281.000 3.988.000 3.468.000 4.393.000 7.008.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 93.000 107.000 134.000 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 20.000 79.000 138.000
Sum varige driftsmidler 0 20.000 79.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 103.000 93.000 127.000 213.000 226.000
Varebeholdning 1.557.000 1.697.000 1.949.000 2.359.000 2.389.000
Kundefordringer 11.216.000 2.853.000 1.926.000 3.236.000 4.595.000
Andre fordringer 160.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.951.000 7.939.000 5.455.000 8.532.000 4.688.000
Sum omløpsmidler 21.725.000 25.555.000 23.371.000 21.333.000 18.772.000
Sum eiendeler 21.828.000 25.648.000 23.498.000 21.546.000 18.998.000
Sum opptjent egenkapital 11.705.000 6.424.000 15.342.000 11.874.000 7.481.000
Sum egenkapital 13.582.000 8.301.000 17.219.000 13.750.000 9.358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.535.000 2.353.000 3.248.000 3.931.000 5.190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 273.000 1.640.000 1.803.000 1.598.000
Betalbar skatt 1.504.000 1.112.000 1.016.000 1.451.000 2.336.000
Skyldig offentlige avgifter 2.176.000 702.000 375.000 609.000 517.000
Utbytte -12.906.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.246.000 17.347.000 6.279.000 7.795.000 9.641.000
Sum gjeld og egenkapital 21.828.000 25.648.000 23.498.000 21.546.000 18.999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.479.000 8.208.000 17.092.000 13.538.000 9.131.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.5 3.7 2.7 1.9
Likviditetsgrad 2 2.4 1.4 3.4 2.4 1.7
Soliditet 62.2 32.4 73.3 63.8 49.3
Resultatgrad 28.9 29.8 26.8 29.2 40.8
Rentedekningsgrad 6.765.0 43.4 36.1 45.8
Gjeldsgrad 0.6 2.1 0.4 0.6 1
Total kapitalrentabilitet 31.0 19.9 19.6 27.7 50.3
Signatur
04.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex