Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
J O Nilssen AS
Juridisk navn:  J O Nilssen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23115700
Munkerudåsen 6B Munkerudåsen 6B Fax: 23115701
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 929326008
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/19/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsselskapet Jøntvedt As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.37%
Resultat  
  
288.89%
Egenkapital  
  
97.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 390.000 324.000 318.000 240.000 249.000
Resultat: 102.000 -54.000 -44.000 -65.000 -53.000
Egenkapital: -2.000 -96.000 -39.000 -5.000 45.000
Regnskap for  J O Nilssen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 390.000 324.000 318.000 240.000 249.000
Driftskostnader -289.000 -372.000 -350.000 -295.000 -289.000
Driftsresultat 101.000 -48.000 -33.000 -56.000 -41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -12.000 -11.000 -14.000
Finans 1.000 -7.000 -11.000 -10.000 -13.000
Resultat før skatt 102.000 -54.000 -44.000 -65.000 -53.000
Skattekostnad -8.000 -2.000 10.000 15.000 14.000
Årsresultat 94.000 -57.000 -34.000 -50.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 328.000 460.000 591.000 722.000
Sum omløpsmidler 640.000 730.000 525.000 366.000 334.000
Sum eiendeler 640.000 1.058.000 985.000 957.000 1.056.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -126.000 -69.000 -35.000 15.000
Sum egenkapital -2.000 -96.000 -39.000 -5.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 0 -2.000 7.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 641.000 1.154.000 1.026.000 955.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 1.058.000 985.000 957.000 1.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000 324.000 318.000 240.000 249.000
Andre inntekter 32.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 390.000 324.000 318.000 240.000 249.000
Varekostnad -44.000 -56.000 -43.000 -32.000 -25.000
Lønninger -62.000 -95.000 -95.000 -68.000 -59.000
Avskrivning -131.000 -131.000 -131.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -183.000 -90.000 -81.000 -64.000 -74.000
Driftskostnader -289.000 -372.000 -350.000 -295.000 -289.000
Driftsresultat 101.000 -48.000 -33.000 -56.000 -41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -12.000 -11.000 -14.000
Finans 1.000 -7.000 -11.000 -10.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 -57.000 -34.000 -50.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 328.000 460.000 591.000 722.000
Sum varige driftsmidler 328.000 460.000 591.000 722.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 328.000 460.000 591.000 722.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 206.000 195.000 138.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 638.000 727.000 317.000 169.000 186.000
Sum omløpsmidler 640.000 730.000 525.000 366.000 334.000
Sum eiendeler 640.000 1.058.000 985.000 957.000 1.056.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -126.000 -69.000 -35.000 15.000
Sum egenkapital -2.000 -96.000 -39.000 -5.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 -2.000 7.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 -2.000 7.000 23.000
Leverandørgjeld 21.000 26.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 71.000 78.000 60.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 547.000 1.057.000 948.000 895.000 916.000
Sum kortsiktig gjeld 641.000 1.154.000 1.026.000 955.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 1.058.000 985.000 957.000 1.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 -424.000 -501.000 -589.000 -655.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6 0.5 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 1.0 0.6 0.5 0.4 0.3
Soliditet -0.3 -9.1 -0.5 4.3
Resultatgrad 25.9 -14.8 -10.4 -23.3 -16.5
Rentedekningsgrad -2.8 -5.1 -2.9
Gjeldsgrad -320.5 -26.3 -192.4 22.5
Total kapitalrentabilitet 16.0 -4.4 -3.2 -5.7 -3.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex