Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
J P T Eiendom AS
Juridisk navn:  J P T Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lillesandsveien 29 Lillesandsveien 29 Fax:
4877 Grimstad 4877 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 993429791
Aksjekapital: 217.680 NOK
Etableringsdato: 9/22/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.83%
Resultat  
  
6.83%
Egenkapital  
  
38.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.089.000 1.080.000 946.000 967.000 967.000
Resultat: 469.000 439.000 468.000 337.000 545.000
Egenkapital: 1.328.000 962.000 620.000 3.854.000 3.818.000
Regnskap for  J P T Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.089.000 1.080.000 946.000 967.000 967.000
Driftskostnader -535.000 -576.000 -479.000 -633.000 -406.000
Driftsresultat 555.000 505.000 468.000 334.000 561.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -86.000 -67.000 -1.000 0 -19.000
Finans -86.000 -66.000 0 3.000 -16.000
Resultat før skatt 469.000 439.000 468.000 337.000 545.000
Skattekostnad -103.000 -97.000 -111.000 -83.000 -138.000
Årsresultat 366.000 342.000 357.000 254.000 407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.069.000 3.315.000 3.463.000 3.649.000 3.868.000
Sum omløpsmidler 768.000 738.000 903.000 735.000 558.000
Sum eiendeler 3.837.000 4.053.000 4.366.000 4.384.000 4.426.000
Sum opptjent egenkapital 1.110.000 744.000 402.000 3.637.000 3.601.000
Sum egenkapital 1.328.000 962.000 620.000 3.854.000 3.818.000
Sum langsiktig gjeld 2.065.000 2.750.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 445.000 341.000 3.747.000 530.000 608.000
Sum gjeld og egenkapital 3.838.000 4.053.000 4.367.000 4.385.000 4.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.080.000 1.080.000 946.000 967.000 967.000
Driftsinntekter 1.089.000 1.080.000 946.000 967.000 967.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -272.000 -272.000 -267.000 -264.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -263.000 -304.000 -212.000 -369.000 -146.000
Driftskostnader -535.000 -576.000 -479.000 -633.000 -406.000
Driftsresultat 555.000 505.000 468.000 334.000 561.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -86.000 -67.000 -1.000 0 -19.000
Finans -86.000 -66.000 0 3.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.592.000 -218.000 -327.000
Årsresultat 366.000 342.000 357.000 254.000 407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 120.000 94.000 71.000 55.000 38.000
Fast eiendom 2.912.000 3.165.000 3.318.000 3.571.000 3.824.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 56.000 75.000 23.000 7.000
Sum varige driftsmidler 2.950.000 3.221.000 3.393.000 3.594.000 3.831.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.069.000 3.315.000 3.463.000 3.649.000 3.868.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 141.000 19.000 42.000 35.000
Andre fordringer 0 0 68.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 768.000 597.000 884.000 625.000 447.000
Sum omløpsmidler 768.000 738.000 903.000 735.000 558.000
Sum eiendeler 3.837.000 4.053.000 4.366.000 4.384.000 4.426.000
Sum opptjent egenkapital 1.110.000 744.000 402.000 3.637.000 3.601.000
Sum egenkapital 1.328.000 962.000 620.000 3.854.000 3.818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.000 6.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.065.000 2.750.000 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 14.000 0 195.000 73.000
Betalbar skatt 129.000 120.000 127.000 100.000 153.000
Skyldig offentlige avgifter 250.000 202.000 22.000 1.000 40.000
Utbytte 0 -3.592.000 -218.000 -327.000
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 16.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000 341.000 3.747.000 530.000 608.000
Sum gjeld og egenkapital 3.838.000 4.053.000 4.367.000 4.385.000 4.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 323.000 397.000 -2.844.000 205.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.2 0.2 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.7 2.2 0.2 1.4 0.9
Soliditet 34.6 23.7 14.2 87.9 86.3
Resultatgrad 51.0 46.8 49.5 34.5 5
Rentedekningsgrad 6.5 7.5 4 29.5
Gjeldsgrad 1.9 3.2 6 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 14.5 12.5 10.7 7.7 12.7
Signatur
05.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex