Jacobsen Interiør As
Juridisk navn:  Jacobsen Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69882644
Postboks 130 Kolleveien 7 Fax: 69881009
1801 Askim 1832 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 929225465
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1980 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Consulent Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.96%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-2.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 192.000 417.000 413.000 522.000 1.303.000
Resultat: -17.000 17.000 58.000 159.000 -798.000
Egenkapital: -840.000 -823.000 -841.000 -899.000 -1.058.000
Regnskap for  Jacobsen Interiør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 192.000 417.000 413.000 522.000 1.303.000
Driftskostnader -208.000 -399.000 -354.000 -363.000 -2.100.000
Driftsresultat -17.000 17.000 58.000 159.000 -797.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 17.000 58.000 159.000 -798.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -17.000 17.000 58.000 159.000 -798.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 55.000 118.000 120.000 123.000 130.000
Sum eiendeler 55.000 118.000 120.000 123.000 130.000
Sum opptjent egenkapital -940.000 -923.000 -941.000 -999.000 -1.158.000
Sum egenkapital -840.000 -823.000 -841.000 -899.000 -1.058.000
Sum langsiktig gjeld 893.000 918.000 942.000 985.000 827.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 23.000 19.000 37.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 118.000 120.000 123.000 130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 192.000 417.000 413.000 522.000 1.303.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 192.000 417.000 413.000 522.000 1.303.000
Varekostnad -126.000 -300.000 -256.000 -342.000 -1.650.000
Lønninger 0 79.000 -185.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -99.000 -98.000 -100.000 -265.000
Driftskostnader -208.000 -399.000 -354.000 -363.000 -2.100.000
Driftsresultat -17.000 17.000 58.000 159.000 -797.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -17.000 17.000 58.000 159.000 -798.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 36.000 42.000
Andre fordringer 2.000 1.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 55.000 116.000 119.000 86.000 88.000
Sum omløpsmidler 55.000 118.000 120.000 123.000 130.000
Sum eiendeler 55.000 118.000 120.000 123.000 130.000
Sum opptjent egenkapital -940.000 -923.000 -941.000 -999.000 -1.158.000
Sum egenkapital -840.000 -823.000 -841.000 -899.000 -1.058.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 893.000 918.000 942.000 985.000 827.000
Leverandørgjeld 4.000 9.000 4.000 31.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 14.000 15.000 7.000 18.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 304.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 23.000 19.000 37.000 361.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 118.000 120.000 123.000 130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 95.000 101.000 86.000 -231.000
Likviditetsgrad 1 27.5 5.1 6.3 3.3 0.4
Likviditetsgrad 2 27.5 5.1 6.3 3.3 0.4
Soliditet -1.527.3 -697.5 -700.8 -730.9 -813.8
Resultatgrad -8.9 4.1 1 30.5 -61.2
Rentedekningsgrad -398.5
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -30.9 14.4 48.3 129.3 -611.5
Signatur
28.02.2017
FORMANN OG TO AV STYRETS MEDLEMMER.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex